Acasă Arhiva MAFIA ȘI OAMENII DIN FRUNTEA LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPÎIEI

MAFIA ȘI OAMENII DIN FRUNTEA LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPÎIEI

” Florea Olteanu acuză

În numerele trecute v-am prezentat acuzațiile pe care omul de afaceri vâlcean Florea Olteanu le aduce unor procurori ai DNA, mai multor ofițeri din IGPR și din IJP Vâlcea ce nu și-ai făcut datoria, mimând lupta împotriva corupției instalatăși la vârful structurii organelor coercitive ale statului, evidențiatăde situația sa disperată. Începând cu data de 01 februarie 2000 și până la data de 30 august 2001 diferiți funcționari ai statului au comis mai multe activități infracționale care au avut ca scop deposedarea fizică a firmei vâlceanului nostru (S.C. Star Oltfanix S.R.L.) de imobilul de folosințăa acestuia, imobil a că rui  valoare,  în anul 2000, era de cinci miliarde lei și a fost urmărit spre executare pentru suma de 28 milioane lei. Prin multiple ilegalități și implicații de tip mafiot, imobilul a fost vândut, până la urmă, unui traficant de droguri, cu suma de 57 milioane de lei.

Văreamintim că pe marginea gravelor abuzuri comise împotriva firmei sale – Florea Olteanu se aflăîn disputăcu polițiști, procurori, judecă tori sau executori judecă torești (bucureșteni sau vâlceni) și a sesizat DNA că la umbra IGPR s-a format o rețea tică loșităce duce până la ușa șefului Poliției Române – chestor principal Dan Valentin Fătuloiu. El și-a propus săo demaște, propunând un flagrant delict. Ați putut lua cunoștințăde povestea unui vâlcean care se luptăde unul singur să-și câștige dreptatea pe care nu vor săi-o dea Parchetul, Poliția și Justiția din România. O rețea de trafic de influențăa gravitat în jurul inspectorului general al Poliției Române și un flagrant convenit cu procurorii DNA pentru distrugerea ei, a fost compromis chiar de scenariștii acțiunii. Victima a cerut șefului DNA, procuror Morar Daniel sădispunătragerea la răspundere a personalului DNA implicat în acest caz care a acționat, în mod abuziv și premeditat, cu intenția vădităde a întrerupe realizarea flagrantului la nivelul rețelei din umbra I.G.P.R., cât și cu privire la scurgerile de informații de la D.N.A. că tre șeful IGPR. Încă pățânarea cu care Florea Olteanu își cautădreptatea ne dăsiguranța că omul are dreptate, dar nu are cine săi-o dea în România. Prea multe capete mari trebuie săcadăși grea povarăFinanciară va apăsa pe bugetul și averile greșiților acestui caz! Împotriviții lui, însă , nu se gândesc la faptul că omul va ajunge cu plângerile la Strasbourg, acționând statul nostru în judecată. Și, rușinos, în afara granițelor țării își va găsi dreptatea, umilind justiția română. 

                                                                                                                   ” Romeo POPESCU

 

Moto: Am pierdut dreptatea. Găsitorului, o bunărecompensă!

 

                                                                    MEMORIUL DURERII

S.C. STAR OLTFANIX SRL, cu sediul în că limănești, str. 24 Ianuarie, nr. 157, județul Vâlcea, prin reprezentantul său legal OLTEANU FLOREA, în calitate de administrator și asociat unic, ne adresăm opiniei publice, arătând următoarele:

” prin Memoriul nr. 51 din data de 02.03.2007, cât și prin interviul din 03.03.2007, v-am relatat cum procurorii din cadrul Direcției NaționalăAnticorupție au făcut tot ce le-a stat în putințăsărateze flagrantul de luare de mităcare viza mai multe persoane din cadrul I.G.P.R., printre care se numărăși șeful Poliției Române. Mai mult decât atât, procurorii l-au informat pe chestorul principal Dan Fătuloiu, șeful Poliției Române despre flagrant și despre ancheta desfășuratăîmpotriva infractorilor necunoscuți care era condusăde procurorul Târnăcop Florin din cadrul D.N.A.  Cu privire la flagrantul ratat de procurorii D.N.A., urmare articolului publicat în cotidianul ZIUA, din data de 21 februarie 2007, articol ce a fost reluat și în ziarul VOCEA VÂLCII, din 22.02.2007, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul D.N.A. a dat un comunicat, prezentând opiniei publice date eronate, motiv ce ne-a obligat săfacem dezvăluiri  amănunțite, prezentând faptele reale. Flagrantul ce viza mai multe persoane din cadrul I.G.P.R are legaturăcu un caz de corupție deosebit de grav, în care sunt implicați mai mulți ofițeri de poliție din cadrul I.P.J. Vâlcea, cât și ofițeri ai Corpului de Control actuala Direcție Inspecție Internăa I.G.P.R.,  ofițeri ai Direcției Cercetări Penale și ofițeri din cadrul Corpului de Control al Ministrului care sunt susținuți de structurile superioare ale Poliției Române și ale Ministerului Administrației și Internelor. Din conținutul Ordonanței adoptată de procurorul TÂRNĂCOP FLORIN în dosarul penal nr. 149/P/2006 al Direcției NaționalăAnticorupție – Secția de Combatere a Corupției, se reține din declarațiile învinuitei Gogoașe Maria că   suma de 5500 euro pretinși, 5000 euro urma a-i înmâna medicului militar Nichițescu Munteanu Constantin, din cadrul M.A.I., care la rândul său urma să-l contacteze pe șoferul chestorului Fătuloiu Dan – șeful Poliției Române. Faptul că în urma denunțului s-a reușit prinderea în flagrant a învinuitei Gogoașe Maria, având asupra sa suma de 5500 euro, nu dovedește decât că procurorii D.N.A., începând cu data de 21.08.2006 – când s-a făcut denunțul la D.N.A. și până la data de 24.08.2006 – când au obținut eșecul realizări flagrantului la nivelul rețelei din cadrul I.G.P.R. au făcut tot ce le-a stat în putințăpentru evitarea unei catastrofe care s-ar fi soldat cu demisia Ministrului Vasile Blaga, a Secretarului de Stat Anghel Andreescu, a Directorului Corpului de Control al Ministrului Mănoloiu Constantin, cât și a altor capi din Poliția Românăpe care a pus stăpânire mafia și crima organizată.

Prin acest nou memoriu văprezentăm unul din dosarele măsluite și menținute în totalănelucrare la I.P.J. Vâlcea, înregistrat sub nr. 227/P/2002 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, dosar ce urma săfie „soluționat temeinic și legal”, urmare dispozițiilor pe care Inspectorul General al Poliției Române urma săle dispunădin momentul în care, După cum susținea Gogoașe Maria, chestorul Dan Fătuloiu primea cei 5000 euro.

Reaua credințăa organelor de cercetare penalădin cadrul I.P.J. Vâlcea – Serviciul Cercetări Penale, cu participarea și sub supravegherea unor procurori de rea credințădin cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care au avut și au interese în tergiversarea cercetărilor ce se efectueazăîn dosarul nr. 227/P/2002 (dosar cu nr. nou 528/P/2006, al Parchetului de pe lângă Judecă toria Brezoi) a condus la faptul că în anul 2007 cercetările penale nu sunt finalizate nici După 6 ani, dosarul trecând prin mâna a 4 lucrători de poliție care au menținut cauza în nelucrare, au efectuat cercetări incomplecte și au făcut propuneri neconforme cu gravitatea faptelor, După cum urmează:

” lucrătorul de poliție Popa Marius Silviu, din cadrul Serviciului Cercetări Penale al I.P.J. Vâlcea, cu participarea nemijlocităa procurorului Rodica Olteanu, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a menținut în totalănelucrare dosarul 227/P/2002 – în perioada mai 2002 – mai 2003 – fapt dovedit cu adresele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești  din care rezultăcă organul de poliție a lăsat cauza în nelucrare și faptul că dosarul 227/P/2002 a fost înregistrat la Parchetul Județean Vâlcea la data de 16.05.2002 și se aflăîn totalănelucrare din luna iunie 2002. 

Urmare a sesizări noastre adresate conduceri I.P.J. Vâlcea prin care solicitam retragerea dosarului nr. 227/P/2002 de la lucrătorul de poliție Popa Marius Silviu – întrucât  menține în nelucrare cauza din iunie 2002 – dosarul a fost preluat de comisarul șef Sanda Aurel, șeful Serviciului Cercetări Penale al I.P.J. Vâlcea. Acesta, la data de 17.12.2002, făcea cunoscut Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea că se impune efectuarea de cercetări fațăde executorul judecă toresc Radu Marius, sub aspectul comiterii unor infracțiuni prevăzute în Codul Penal. 

În urma refuzului nostru de a renunța la plângerile formulate împotriva ofițerilor Ghețoiu Mihai C-tin și Popa Marius Silviu, care au efectuat cercetări incomplecte, au menținut dosarele în nelucrare și au sustras documente din dosarele penale și au făcut propuneri neconforme cu gravitatea faptelor la data de 03 iulie 2003, comisarul șef Sanda Aurel, din răzbunare, a întocmit un referat prin care a făcut propunerea de a nu se începe urmărirea penalăîmpotriva executorul judecă toresc Radu Marius, deși nu efectuase cercetări obiective și complete în cauză, înaintând dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Propunerea a fost  confirmatăprin rezoluția din 02 septembrie 2003 a procurorului Fulga Marius.

Prin Rezoluția nr. 1649/II/2/2003 adoptată de d-na Maria Nemoianu, Prim Procur al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea,  s-a infirmat Rezoluția adoptată de procurorul Fulga Marius și s-a dispus complectarea actelor premergătoare începerii urmăririi penale împotriva executorului judecă toresc Radu Marius. Nerespectându-se dispozițiile din rezoluția adoptată de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin care s-a infirmat Rezoluția nr. 227/P/2003, din data de 02 septembrie 2003,  nu s-au mai efectuat nici noi acte premergătoare începerii urmăririi penale potrivit îndrumărilor din rezoluția de infirmare, fapt ce a condus la neobținerea avizului ministrului justiției prev. de art. 36 din Legea 188/2000 necesar cercetări și trimiteri în judecatăa executorului judecă toresc Radu Marius. Prin Rezoluția nr. 227/P/2002 din 16.09.2004 s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Doamna Nemoianu Maria – prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a înaintat cu borderoul nr. 170  din data de 07.05.2004 Referatul nr. 227/P/2002 că tre  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,  solicitând obținerea avizului MINISTRULUI JUSTIÎIEI prev. de art.  36 din Legea 188/2000 în vederea cercetării și trimiterii în judecatăa înv. Radu Marius, pentru comiterea în concurs real a infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și fals în înscrisuri sub semnăturăprivată. Prin Rezoluția nr. 29/2006, din 22 februarie 2006, adoptată de Ion Rotaru – procuror general al Parchetului  de pe lângă Curtea de Apel Pitești, s-a infirmat rezoluția Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și s-a dispus continuarea cercetărilor penale de că tre organele de cercetare penalăale poliției, în cauza privind pe executorul judecă toresc Radu Marius. La data de 02.03.2006, doamna prim procuror Nemoianu Maria, prin adresa de înaintare că tre I.P.J. Vâlcea a dosarului nr. 227/P/2002, a dispus continuarea cercetărilor, potrivit îndrumărilor din Rezoluția de infirmare nr. 29/2006 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești.

Dosarul a fost repartizat inspectorului principal Hogas Marius, din cadrul Serviciului Cercetari Penale al I.P.J. Valcea, care, cu participarea nemijlocităa doamnei procuror Vameșu Carmen, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a tergiversat cercetările, nu a efectuat cercetări penale obiective și complete, favorizându-l pe învinuitul Radu Marius. Conform practicii cunoscute, s-a menținut în nelucrare dosarul, 6 luni de zile. În perioada 09.03.2006 – 14.09.2006, data la care s-a întocmit un referatul cu propunere de declinare a competenței în favoarea Parchetului de pe lângă Judecă toria Brezoi.

În cursul luni aprilie 2006, am sesizat domnului Duvac Constantin – director al Direcției Cercetări Penale, din cadrul I.G.P.R., abuzurile comise de insp. pr. Hogas Marius, care a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea săfie sesizați dacă se constatăabateri disciplinare săvârșite de insp. pr. Hogas Marius, pentru a se dispune cercetarea prealabilăa acestuia, dar procurorul Vameșu Carmen a avut alte interese și nu a dat curs solicitării. Am sesizat din nou Direcției Cercetări Penale -I.G.P.R. că la I.P.J. Vâlcea – Serviciul Cercetări Penale este menținut în nelucrare dos. nr. 227/P/2002 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, privindu-l pe învinuitul Radu Marius, cauzăîn care cercetările sunt tergiversate și sunt conduse greșit în mod intenționat de insp. pr. Hogas Marius. Aceastăsesizare s-a soldat cu verifică ri efectuate de că tre Direcția  Cercetări Penale la I.P.J. Vâlcea, din dispoziția domnului Duvac Constantin, director al Direcției Cercetări Penale.

Dacă sesizările noastre nu se confirmau, Direcția Cercetări Penale nu ne putea comunica că își însusește punctul nostru de vedere, cât și faptul că a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție trecerea cauzei spre instrumentare la Direcția Cercetări Penale a  I.G.P.R. Din verifică rile efectuate  a rezultat că pe plan local organele de urmărire penalăale parchetului, împreunăcu organele de cercetare penalăale poliției, uneltesc pentru tergiversarea cercetărilor, având interese.

Din Referatul cu propunere de declinare a competenței întocmit de insp. pr. Hogas Marius, dar și din actele și lucrările exixtente la dosar, rezultăcă nu s-au respectat dispozițiile impuse de Ion Rotaru – procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești prin Rezoluția de infirmare nr. 29/2006 din 22 februarie 2006. După 180 de zile, cercetările penale s-au rezumat numai la faptul că înv. Radu Marius a întocmit la data de 16-10-2000 un proces verbal de situație în care atestăîmprejurări necorespunzătoare adevărului, iar la data de 16-11-2000 a întocmit fărădrept o cerere de investire cu formulăexecutorie a sen. civ. nr. 801/2000, în numele S.C. Constar S.R.L., refuzând săefectueze cercetări și acte premergătoare și pentru celelalte fapte comise în formăcontinuatăde învinuit.

Cu ocazia studierea dosarului privindu-l pe înv. RADU MARIUS, aflat la Parchetul de pe lângă Judecă toria Brezoi, am constatat lipsa mai multor probe și a unor cereri formulate de noi, documente ce au fost reținute în mod abuziv de că tre lucrătorul de poliție Hogas Marius care ascuns, inclusiv un raport al lucrătorului de poliție VintilăAdrian care are calitate de martor în cauza dos. 227/P/2002.

La data de 29 august 2006, în jurul orelor 13, am sunat la cabinetul domnului chestor principal Dan Fătuloiu și i-am solicitat șefului său de cabinet să-mi facă legătura cu dumnealui. În aceiași zi, în jurul orei 15:50, am fost sunat de șeful de cabinet, mi-a făcut legătura telefonică cu domnul Inspector General. În convorbirea telefonică avută, l-am informat pe șeful Poliției Române și cu privire la faptul că insp. pr. Hogas Marius de la I.P.J. Vâlcea tergiverseazăcercetările menținând în nelucrare un dosar penal, favorizându-l pe învinuitul Radu Marius, prin refuzul de a efectua cercetări penale obiective și complecte, ocazie cu care dl Dan Fătuloiu m-a informat că îl va trimite la I.P.J. Vâlcea pe domnul chestor Arion Janica Tigănașu – director al Direcției Inspecții Interne din cadrul I.G.P.R.,  convorbire telefonică interceptatăși înregistratăde D.N.A.

La data de 31-08-2006, chestorul Arion Janica Tigănașu s-a deplasat personal la I.P.J. Vâlcea,  ocazie cu care, pe parcursul a 4 ore, între 10 – 14, l-am informat despre nedreptatea la care suntem supuși, prin abuzurile unor lucrători de poliție și de faptul că la I.P.J. Vâlcea – Serviciul Cercetări Penale, este menținut în nelucrare dos. nr. 227/P/2002 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea privindu-l pe înv. Radu Marius, executor judecă toresc, cauzăîn care cercetările sunt tergiversate de insp. pr. Hogas Marius și sunt conduse greșit în mod intenționat de ofițerul de poliție ce comite grave abuzuri.

La data de 21-09-2006, am fost invitat în audiențăla Inspectorul General al Poliției Române, ocazie cu care l-am informat despre abuzurile amintite și despre faptul că insp. pr. Hogas Marius a tergiversat cercetările și nu a efectuat cercetări obiective și complete. Șeful Poliției Române mi-a făcut cunoscut că a fost informat de chestorul Arion Janica Tigănașu cu privire la gravitarea situației prezentate, precizând că avem dreptate, dar împotriva ofițerilor de poliție care au comis abuzuri nu se mai pot lua măsuri disciplinare, dacă a trecut un an de zile de la comiterea acestora și că va dispune o verificare.

Apoi, în prezența mea, l-a sunat pe inspectorul șef al I.P.J. Vâlcea – cms. șef Cazan Adrian, și i-a dat dispoziție săordone înaintarea tuturor documentelor reținute din dosarul menționat de mine, fapt ce nu s-a întâmplat până la data de 11 octombrie 2006.         Control s-a desfășurat în perioada 10 – 11 octombrie 2006,  fiind efectuat de cms. șef Ghinea și scms. Ciobanu, ambii din cadrul Direcției Inspecție Internăa I.G.P.R.

Prin adresa nr. 77053 din 07-11-2006 ni se comunică că din verifică ri a rezultat că în mod greșit au fost rezoluționate memorile noastre, înregistrate și clasate După procedura de soluționare a petițiilor, motiv pentru care conducerea Poliției Române a dispus atenționarea (sancțiune disciplinară- n.r.) cms. șef Cazan Adrian – șeful I.P.J. Vâlcea, cms. șef Sărdărescu Nicolae și cms. șef Marin Florin – adjuncți ai șefului I.P.J. Vâlcea, precum și a cms. Drăghici Dănuț – șeful Serviciului Cercetări Penale I.P.J. Vâlcea și a insp. pr. Hogas Marius.

Comisarii Ghinea și Ciobanu, din cadrul Direcției Inspecție Internă, au mușamalizat faptele grave comise de insp. pr. Hogas Marius care a sustras din dosar un număr de 61 de înscrisuri, reprezentând cereri formulate de noi și probe prin care dovedeam și probăm vinovația înv. Radu Marius.

Urmare a verifică rilor efectuate de că tre cms. șef Ghinea și scms. Ciobanu, din cadrul Direcției Inspecție Internă, care au mușamalizat gravitatea faptelor, inspectorul principal Hogas Marius  a fost sancționat simbolic, fiind atenționat de conducerea Poliție Române, fiind recompensat, ulterior, prin avansarea în grad înainte de termen pentru merite deosebite pentru serviciile aduse unei structuri piramidale de tip mafiot.

Ca un fel de sfidare fațăde sesizările noastre (adresate conduceri I.G.P.R. și conduceri I.P.J. Vâlcea privind reaua credințăși abuzurile inspectorului principal de poliție Hogas Marius) avansarea în grad înainte de termen, pentru merite deosebite, o considerăm drept o recompensăpentru abuzurile comise cu susținerea unor șefi din conducerea I.P.J. Vâlcea și din structuri superioare ale Poliției Române.

Inspectorul principal Hogas Marius nu a respectat dispozițiile dispuse de dl Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, prin Rezoluția de infirmare nr. 29/2006 din 22 februarie 2006, și nici dispozițiile Primului Procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea care, prin adresa de înaintare din data de 02.03.2006 a dosarului nr. 227/P/2002 că tre I.P.J. Vâlcea, a dispus continuarea cercetărilor, nerespectând nici dispozițiile trasate de Inspectorul șef al I.PJ.Vâlcea. La data de 27 noiembrie 2006, am solicitat domnului Vasile Blaga – ministrul Ministerului Administrației și Internelor și domnului Anghel Andreescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor săintervinăși săia poziție împotriva propunerii de avansare în grad înainte de termen pentru merite deosebite a inspectorului principal de poliție Hogas Marius din cadrul I.P.J Vâlcea – Serviciul Cercetări Penale.

Drept urmare, am fost contactat telefonic de comisarul șef Tache Viorel, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, care m-a informat că sunt așteptat la minister de domnul Anghel Andreescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Cu ocazia audienței l-am informat și pe acesta despre abuzurile comise de inspectorul principal de poliție Hogas Marius. Am solicitat săse analizeze cum a fost posibilăo asemenea propunere din partea conduceri I.P.J. Vâlcea, având în vedere că urmare a controlului din 10-11 octombrie 2006 conducerea Poliției Române a dispus atenționarea conf art. 12 alin. 1 lit. b comb. cu art. 15 lit. a din Ordinul M.A.I. nr. 400/29-10-2004 a întregii conduceri a I.P.J. Vâlcea, a șefului serviciului Cercetări Penale și a inspectorul principal de poliție Hogas Marius. Am solicitat săse revinăși săse repare aceastăeroare a promovării în grad înainte de termen, la excepțional. L-am mai informat pe domnul secretar de stat Anghel Andreescu că în cazul în care aspectele sesizate vor fi ignorate, vom face public pe posturi de televiziune și mass media cum poate fi promovat în grad înainte de termen la excepțional pentru merite deosebite inspectorul principal de poliție Hogas Marius din cadrul I.P.J. Vâlcea, care a adus servicii unei mafii locale, susținutăde o mafie centrală. Secretarul de Stat mi-a făcut cunoscut că va dispune o verificare la I.P.J. Vâlcea. Ofițerii din cadrul Direcției Inspecție Internăa I.G.P.R. care au ajutat colegii de la I.P.J. Vâlcea sunt cms. Nicolau Adrian George – care se tratează, împreunăcu familia, în stațiunea că limănești-că ciulata, folosind bilete de tratament destinate pensionarilor, cms. Stoica Mihai, cms. șef Tița Gheorghe, cms. sef Ghinea, scms. Ciobanu și cms. Anghel Florentin – din cadrul Direcției Cercetări Penale. 

Ofițerii din cadrul Corpului de Control al Ministrului care au ajutat colegii din cadrul Direcției Inspecție Internăa I.G.P.R., cât și pe colegii de la I.P.J. Vâlcea sunt comisar sef Pușcașu, comisar șef Dobleagăși un alt ofițer al că rui nume nu îl cunosc, dar l-a însoțit pe domnul cms. șef Dobleagăla verificarea din 12 decembrie 2006 dispusăla I.P.J. Vâlcea. Ofițerii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea care au  instrumentat dosarele penale, tregiversând cercetările, dintre care unii au sustras probe, nu s-au administrat probe, au fabricat probe mincinoase, au menținut dosarele în nelucrare și au făcut propuneri neconforme cu gravitatea faptelor favorizând persoanele cercetate  sunt cms. șef Sanda Aurel, insp. pr. Diaconu Gheorghe, scms. Popa Marius, scms. Anghel Nicolae, insp. pr. Ghețoiu Mihai, insp. pr. Hogas Marius.

Împotriva înv. RADU MARIUS s-a dispus începerea urmăririi penale și se efectueazăcercetări penale pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzut de art. 246 C.P.,  fals intelectual prevăzut de art. 289 C.P., fals în înscrisuri sub semnăturăprivatăprevăzut de art. 290 C.P. și uzul de fals prevăzut de art. 291 C.P., urmând săse extindăcercetările și cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formăcalificatăprevăzut de art. 248 din C.P.  

Prin modul și metodele de a se proteja personalul Ministerului Administrației și Internelor sub orice formă, indiferent de gravitatea faptelor, cum s-a procedat, și urmare a sesizărilor noastre cu privire la abateri grave comise de lucrători de poliție din cadrul I.P.J. Vâlcea, se promoveazăși se încurajeazăformarea crimei organizate la nivel de Inspectorat de Poliție al Județului Vâlcea de că tre structurile superioare ale Poliției Române și ale Ministerului Administrației și Internelor.

                                                                                                                    ” S.C. STAR OLTFANIX S.R.L

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.