1

MAFIA LEMNULUI CHELEȘTE MUNÎII DIN NORDUL JUDEÎULUI

” rapoartele internaționale aratăcă , în România, peste 100.000 de ha de pădure au fost tăiate „la ras” ilegal, iar peste 350.000 de ha au fost tăiate fărăa se asigura reîmpădurirea ” autoritatea Naționalăpentru Restituirea Proprietăților pune doar pe hârtie, în posesie, proprietarii de drept ” mafia lemnului din România se aflăsub protecția Ministerului Agriculturii ” „a plecat fluturele – trebuie săplece și larva”

 

 

În ultima perioadă de timp, în presa localăși cea regionalăau apărut articole ale unor așa ziși investigatori de presăce trateazăo problemădeosebit de gravăa economiei românești și a mediului înconjurător, jaful din pădurile județului. Articolele sunt goale de conținut, o reflexie a războiului total din politica românească transferatăasupra persoanelor care conduc silvicultura județeană sau națională. Colegii de la un cotidian central, titrau informațiile despre mafia pădurilor sub sintagma: „A plecat fluturele – trebuie săplece și larva”, prezentând, din păcate, doar parțial imaginea publică asupra sectorului, aceasta fiind total distorsionată. Se încearcă , astfel, acreditarea ideii că nu obștile, composesoratele sau alți proprietari defrișeazăpădurile, ci mafia forestierăce a pus stăpânire pe nedrept pe pădurile proprietarilor. RNP – Romsilva este considerată, fărădubii, ca fiind dușmanul cel mai mare al proprietarilor de păduri.

Un Istvan în pădurile țării

Politica românească aflatăsub zodia altgoritmului politic are ceva din farmecul alchimiștilor aflați în că utarea „pietrei filozofale”. Negocierile se poartăsub același semn al ocultismului de că tre o clasăpolitică ce deține secrete numai de ea știute, iar rezultatul complicatelor elaborări este de nedescifrat pentru muritorii de rând. Din acest creuzet politic a apărut surpriza preluării Departamentului Pădurilor de că tre Istvan Toke, un reprezentant al UDMR, care îl înlocuiește pe reprezentantul PNL, dl Vasile Lupu. Nu faptul că Istvan Toke este maghiar ne intereseazăacum, ci faptul că numele său se leagăde o Asociație a Proprietarilor Pădurilor din România (APPR), fiind posibil ca aceasta săfie una falsă, înființatănumai pentru a umbri adevărata APPR, cea pentru care se bate liberalul vâlcean Bogdan Tudor, individ asupra că ruia planeazăfoarte multe suspiciuni privind comiterea unor ilegalități în domeniul silvic și de impostură.

Adevărata APPR

La data de 12 mai 1998, în Registrul asociațiilor și fundațiilor al Tribunalului Brașov a fost investităcu personalitate juridică Asociația Proprietarilor de Păduri din România, cu sediul în Brașov, str. Crișan nr. 7A (sub numărul 121/1998). Prin încheierea Judecă toriei Brașov s-a stabilit componența Consiliului Director ce-l are drept președinte pe Ionescu Mihai și printre membri se aflau Bogdan Tudor și Istvan Toke. până în anul 2004, mafia lemnului a fost patronatăde fostul secretar de stat Vasile Lupu, în umbra că ruia s-a pripășit și Bogdan Tudor. Multe sunt acțiunile care se spun că le-au făcut împreună, dar nu acest lucru ne intereseazăpe noi acum. Sub oblăduirea acestuia și avându-l pe Istvan Toke lângă el, Bogdan Tudor a dat „lovitura”, ajungând ca prin falsuri și ilegalități săse cațere în fruntea Asociației Proprietarilor de Păduri din România, detronându-l ilegal pe Mihai Ionescu. Au urmat o serie de procese și adevărul a fost restabilit la formula inițială. Suntem în posesia unor documente obținute la data de 8 ianuarie 2007 de la Judecă toria Brașov din care rezultăclar că Bogdan Tudor nu este președintele asociației amintite și astfel  uzurparea de calități oficiale nu mai trebuie dovedită. Pe această cale cerem Prefecturii județului Vâlcea sădispunăverificarea celor menționate de noi, pentru că liberalul impostor este membru al Comisiei județene de aplicarea legii Fondului Funciar, plecând tocmai de la o calitate pe care nu o are.

Falsul de pe Internet

Informații care nu mai trebuie dovedite atestăcă individul are o ștampila cu însemnele APPR și se folosește de ea ori de câte ori interesele sale și ale acoliților lui o cer, indicând tovarășilor de afaceri o adresăde Internet unde se relevăiar o nebuloasă. Aici este prezentat un mic curriculum vitae al APPR, scris în limba engleză, adresa asociației este indicatăca fiind la Miercurea Ciuc (orașul de baștinăal ministrului secretar de stat Istvan Toke), strada Progresului nr. 16, iar ca adrese de e-mail sunt indicate: istvantoke@gamail.com și tudorbogdan@yahoo.fr. Avem de a face și aici cu mari suspiciuni pe care le va lămuri Parchetul Brezoi, în cadrul unei anchete deschise împotriva falsului președinte de asociație.

Șantaj la silvicultori

Bogdan Tudor se pretinde a fi avocat. Ne-am exprimat îndoiala privind această calitate declinatăde el și asta pentru că în Tabloul avocaților din România el nu figureazăși confrații lui în profesie, ba chiar și judecă tori și procurori, afirmăcă nu are un limbaj specific avocaților de profesie și nici cunoștințele necesare unui astfel de profesionist. Dar și lucrul acesta se va lămuri, în curând, procuratura cerând în mod oficial precizări privind absolvirea vreunei facultăți și eliberarea licenței de liberăpractică .

Șantajul

Erijându-se în președinte al APPR (formațiune în care a figurat și Gheorghe Flutur ca vicepreședinte), Bogdan Tudor a intrat în conflict cu Gheorghe Deaconeasa, șeful Ocolului Silvic Voineasa, care nu a răspuns total comenzilor mafiei lemnului din România, deranjând. Astfel, Gheorghe Deaconeasa deține probe cu care poate dovedi că a fost șantajat de liderii PNL din Vâlcea și de fostul secretar de stat Vasile Lupu, cerându-i-se săle dea pe gratis un hectar de pădure într-o zonăturistică în vogădin județ, pentru a fi menținut în funcție. Cutezantul vâlcean a refuzat cererea șefilor liberali – pe care a înregistrat-o pe bandăaudio -, iar peste câteva zile au început controalele. Într-un final, șeful ocolului silvic Voineasa, care ținea și Obârșia Lotrului, precum și zona Vidra, de mare interes turistic, a fost strâns cu ușa. Controalele au găsit o neregulăîn legăturăcu o tăiere din pădurea proprie a lui Deaconeasa și a fost schimbat. Șantajul a fost făcut de Bogdan Tudor care, în același timp, s-a pretins a fi președintele Asociația Proprietarilor de Păduri din România, solicitându-i să-i treacă în proprietate un hectar de pădure în zona Obârșiei Lotrului. Avocatul i-a mai cerut ca actele de proprietate săfie întocmite pe numele unei organizații non-profit, patronatăde un alt liberal vâlcean, spunându-i-se că terenul și pădurea sunt pentru șefii liberali de la București, (pentru Lupu și Fluture) și că toate ocoalele dau o cotă. Terenul forestier solicitat de Tudor valoreazăpeste o sutăde mii de euro, iar în schimbul acestuia, Deaconeasa avea asiguratăfuncția de șef ocol timp de patru ani, adică perioada electoralăcâștigată de Alianța DA. Propunerea a fost refuzatăși la câteva zile au început controalele care au dus la schimbarea „milițianului sălbatic” șef, După cum i-au botezat pe silvicultori șugubeții din zona de nord a județului.

Declarație incendiatoare

La ultima întâlnire cu el, Gheorghe Deaconeasa, fostul pădurar șef de la Voineasa, ne-a declarat: „Eu am sesizat în nenumărate rânduri că pădurile obținute de obștile fals înființate aparțin fostei societăți Carpatina, din perioada interbelică . Cele sprijinite de filiera patronatăde Vasile Lupu și Bogdan Tudor se aflăîn posesie ilegală, iar eu am deranjat pentru că am declarat că știu aceste lucruri și le pot dovedi cu actele pe care le-am pus la dispoziția presei centrale și Vocii Vâlcii. Pot demonstra prin aceste documente că mafia lemnului din România se aflăsub protecția Ministerului Agriculturii. Cum au simțit că le ameninț afacerile, cum m-au atacat în proprietatea mea privată. Recunosc că am comis o greșealăcă nu am verificat relația lui Rasmunssen cu mafia lemnului, iar mafia a speculat la maxim eroarea mea…”
Final temporar

Controalele au găsit o neregulăîn legăturăcu o tăiere din pădurea proprie a lui Deaconeasa, care la rândul lui fusese înșelat de o firmăsuedezăcu sediul în Satu Mare, aparținând lui Denis Rasmunssen, unul dintre protejații lui Vasile Lupu. Acesta, prin firma RODANC, a tăiat „la ras” cota unei obști de care era responsabil Deaconeasa, După care a dispărut cu masa lemnoasăși cu utilaje cu tot – la sfârșitul anului trecut -, conform dosarului penal aflat la Parchetul Tribunalului Vâlcea. Lui Deaconeasa i s-a întocmit, la rândul lui, dosar penal. Cazul a fost închis cu rezoluția de neîncepere a urmăririi penale.

(va urma)

Romeo Popescu