Acasă Arhiva Lăcomie de primar (III)

Lăcomie de primar (III)

În numărul trecut, pe prima pagină(contrar uzuanțelor profesionale), ne-am informat cititorii despre faptul că amânăm temporar publicarea ultimului episod din articolul în serial intitulat „Lăcomie de primar”. Scuza invocatăa vizat că pătarea unei informații din care reieșea că deși oficialul vâlcean vizat prin materialul de presă era primarul comunei Boișoara – Petre V. Popescu – în Consiliul Județean Vâlcea ni se pregătește un drept la replică injurios, plin de neadevăruri strecurate printre justifică rile mistificate. De aceea, conștienți că vom găsi înțelegerea dumneavoastră, am întârziat trei zile, lăsându-văsăașteptați încheierea articolului și demascarea ipocriziei, duplicității și neseriozității celui/celor care ar trebui săfie la dispoziția concetățenilor lor, exemple demne de urmat pentru tineretul comunei Boișoara.

Politicul omoară administrația

Subiectul rticolului critic, primarul boișorean Petre V. Popescu – biciclist prin mai multe partide (de dreapta) a ajuns acum și în rândul membrilor Partidului Conservator. Șeful său de partid este președintele Consiliului Județean Vâlcea – Dumitru Bușe și, dacă ar fi săne luăm După gura adversarilor săi politici, primarul și-a angajat fiul chiar la Consiliul Județean în baza unui troc politic de favorizare reciprocă . Probabil, din acest motiv dreptul la replică ce ne-a fost trimis a fost conceput și cules pe computer la această instituție ce funcționeazăpe banii contribuabilului, în timpul programului, de că tre salariatul Victor Popescu sau de unul din salariații președintelui (de partid și al CJ) Dumitru Bușe. Refuzăm săcredem că șeful primei instituții administrative județene, care ne cunoaște bine, face afirmații că autorul articolului nu s-a documentat și că prezentarea faptelor de până acum are la bazăsuperficialitate, imaginație și pasiune. Nu, nu este așa și o putem dovedi alăturat. Mai menționăm (încă o dată) că la documentarea cazului am fost însoțiți de colegi jurnaliști de la România Liberă, Ziua și Atac. În curând și materialele lor de presă vor vedea lumina tiparului. La Boișoara, problema este aceea a apariției unei obști de proprietari de păduri, fără ca locuitorii ei săaibăcunoștință. Aceasta a fost înființatăaproape conspirativ, în conducerea acesteia numindu-se rude ale primarului Popescu, sub președinția lui Popescu N. Gheorghe – vărul său. Nou înființata obște s-a vrut a fi o alternativăla Obștea existentă”Obștea Boișoara-Găujani” și a cuprins în administrare terenuri cu păduri oprite de ROMSILVA de la retrocedare că tre proprietarii moștenitori, deja constituiți în noua formă de organizare silvică . Pentru simplificarea înțelegerii situației vom numi „Obștea Boișoara – Găujani” – OBȘTEA MARE și noua obște (cea care a creat și va crea mari probleme inițiatorilor și „împroprietăriților” abuzivi) „Obștea Vatra Satului-Boișoara-Bumbuiești-Găujani” – ca OBȘTEA MICĂ. Deci, OBȘTEA MARE a luat ființăla data de 15.03.2003, iar Adunarea Generalăa moșnenilor a pus în fruntea ei pe Popescu N. Gheorghe. După un timp, constatându-se că s-au comis nereguli financiare, acesta a fost demis, în locul lui a fost ales, în unanimitate – Popa Robinson. Pe acest fond, nemulțumiții că le-a fost schimbat omul, au înființat OBȘTEA MICĂ ce l-a ales ca președinte pe demisul Gheorghe N. Popescu. Din această obște mai face parte (și acum!) primarul Petre V. Popescu, împroprietărit fiind cu câteva hectare de teren împădurit pe care nu l-au stăpânit niciodatăstrămoșii săi sau săfi fost cumpărat ulterior (din documente rezultăcă primarul a moștenit 85 de dramuri – echivalentul a 7 ha și acum deține în proprietate 500 de dramuri – echivalentul a 70 de ha). Îi solicităm primarului Petre V. Popescu săfacă publică dovada moștenirii terenului cu care a fost împroprietărit și cum a făcut de are în proprietate de 10 ori mai mult decât a moștenit.

Scuze mincinoase

La paragraful VI din dreptul la replică , primarul supărat pe noi a făcut primele afirmații mincinoase. VI – Nu am folosit niciodatăvocabularul redat de dumneavoastră(„Băi, p…, la ce ai chemat jandarmii? Nu ți-am spus să-ți faci bagajele și săpleci odată?”)”. În referatul nr. 925/22.09.2007, șeful de District I Boișoara, din cadrul Ocolului Silvic Loviștea, a menționat (vezi facsimil): „În momentul când ne aflam pe punctul de a pleca am fost sunat de dl Primar al comunei Boișoara ( ) Acesta l-a cerut la telefon pe șeful Postului de Poliție, că ruia i s-a adresat astfel: „Băi, la ce ai chemat jandarmii? Nu ți-am spus să-ți faci bagajele și săpleci odată?””. Iatăproba minciunii primarului și a dictatului pe care vrea să-l instaureze în comună. Sărmanul de el nu știe până acum că în localitatea în care cei patru „P” nu se înțeleg, face ordine Justiția. Cei patru „P” sunt: primarul, polițistul, popa și pădurarul. Poate învăța câte ceva de la noi primarul Popescu, care, din motive de incompatibilitatea cetățenească , nu va mai prinde, anul viitor, mandatul administrativ.

În paragraful VIII, primarul iar se va da în stambă. VIII – Consider că nu sunteți obiectiv în prezentarea celor doi polițiști: „… uniformele rupte, înnoroiți în mocirlăși primind insulte nemeritate””. Nimeni nu i-a cerut săo facă , dar se mai bagăodatăîn seamă(iritat de faptul că și-a pierdut autoritatea în comunăși puțini sunt cei care-l mai bagăîn seamă!), afirmând că suntem subiectivi semnalând că polițiștii au fost molestați și tăvăliți prin noroi. Raportul celor doi polițiști ultragiați în timpul serviciului face obiectul anchetei penale îndreptatăîmpotriva autorilor (prieteni de-ai primarului) de că tre Parchetul Brezoi și, în curând, îl vom da publicității.

Primarul cu două fețe

Cu riscul de a ne plictisi cititorii, am hotărât săpublică m – Față în Față – dreptul la replică injurios și conținutul procesului verbal al Adunării Generale a OBȘTEI MARI, unde a fost prezent și primarul Popescu, care, înconjurat de privirile acuzatoare ale concetățenilor lui, a propus și a susținut desființarea OBȘTEI MICI, ceea ce mulțumește mai pe toată lumea și aduce liniștea în comună. În aceste condiții, nu ne mai rămâne decât săevidențiem spusele unor moșneni boișoreni, cu privire la apariția secretăa OBȘTEI MICI, dar și afirmațiile primarului în fața concetățenilor săi. Citiți și trageți singuri concluziile:

” „Domnul președinte de ședințădăcuvântul domnului Popescu V. Petre, primarul comunei Boișoara, care încearcă săexplice celor prezenți cum a fost înființatăObștea Mică și aratăcă de rezultatul hotărârii adunării generale extraordinare de astăzi va depinde înființarea sau nu a Obștii Mici.” ” „Domnul Popescu Tică : Aratăcă întotdeauna oamenii din comuna Boișoara au știut ce săaleagăși de data aceasta oamenii au decis cum e drept și săaleagăce e corect și cinstit. Nu este de acord cu înființarea Obștii Mici.” ” „Domnul Mihai Sima aratăcă a lucrat peste 30 de ani în silviculturăși nu este de acord cu înființarea obștii mici, mai aratăcă între primărie și conducerea obștii ar trebui săexiste înțelegere și armonie. Nu este de acord ca Popescu Gheorghe sămai ocupe o muncă de răspundere pe raza comunei Boișoara.”

” „Toader Petre întreabăcum s-a înființat Obștea Mică unde s-a ținut adunarea generală, de ce nu știe nimeni din satul Găujani când s-a înființat această obște mică . Nu este de acord cu înființarea obștii mici.” ” „TeleabăIon aratăcă a fost la adunare când s-a constituit obștea de moșneni Boișoara-Găujani unde președinte a fost Popescu Gheorghe. După o perioadăPopescu Gheorghe a fost schimbat și pus domnul Popa Nicolae Robinson. Acum Popescu Gheorghe vrea săreînființeze Obștea Mică , lucru imposibil de realizat în comuna Boișoara. Eu personal nu sunt de acord cu înființarea obștii mici.”

Aproape de final

Acuzațiile, insultele și injuriile primarului Petre V. Popescu nu ne deranjează. Suntem obișnuiți cu ipocrizia unor pretinși oficiali. Dar dincolo de toate acestea, stau relațiile neprincipiale ale celor care – deși se știe cu musca pe că ciulă- încearcă dăpozeze în persoane onorabile. Periplul nostru în documentarea cazului a mai evidențiat un caz deosebit care tulburăliniștea unei colectivități de intelectuali ai comunei și conviețuirea amiabilăîn comunitate. Acest primar s-a „baricadat” în instituția tuturor boișorenilor și conduce dictatorial localitatea, transmițând autocrația și asupra comportamentului soției sale care este directorul Școlii din Boișoara. În numerele viitoare vom prezenta și acest caz revoltător. Dar până atunci, poate ne va putea răspunde primarul (sau „tovarășul” său de la Consiliul Județean) cum de a ajuns săaibăPetre V. Popescu o mare supraFață de teren împădurit, din moment ce în documentele de proprietate familia sa nu deține decât 85 de dramuri?


Proces verbal

Încheiat azi 08.09.07 în adunarea generalăextraordinarăa membrilor și urmașilor acestora având la ordinea de zi următoarele:

1. Solicitarea aprobării adunării generale. Dacă este de acord cu diminuarea suprafeței obștii, prin înființarea Obștei Mici și emiterea unei hotărâri în acest sens

2. Aprobarea preluării în regim de urgențăa tuturor suprafețelor și imobilelor revendicate de Obște și situate în amplasamentul Obștii de Moșneni Boișoara – Găujani

3. Probleme diverse și ale activității curente

La ședințăparticipăși organ al MAI care în deschiderea ședinței atrage atenția participanților sădiscute în mod civilizat și sănu se ajungăla discuții care sădegenereze de la scopul ședinței. Aceasta având în vedere situațiile petrecute în zilele anterioare acestei ședințe.

” Domnul președinte Popa Nicolae Robinson deschide ședința și aratăordinea de zi pe care o supune la vot care este aprobatăcu unanimitate de voturi.

În continuare se aratăde că tre președinte, scopul ședinței și se dăcuvântul participanților la adunare, pentru a-și da cu părerea privind punctele de pe ordinea de zi și propunerile ce se vor face.

” Domnul președinte de ședințădăcuvântul domnului Popescu V. Petre, primarul comunei Boișoara, care încearcă săexplice celor prezenți cum a fost înființatăObștea Mică și aratăcă de rezultatul hotărârii adunării generale extraordinare de astăzi va depinde înființarea sau nu a Obștii Mici. Mai aratăcă la Câineni s-au dat mai mulți bani pentru un dram în comparație cu Obștea Boișoara-Găujani. De asemenea, domnul primar regretălipsa domnului Popescu Gheorghe de la ședințădeși a fost anunțat în prealabil pentru aceasta.

” Domnul președinte dăcuvântul domnului Popescu Tică : Aratăcă întotdeauna oamenii din comuna Boișoara au știut ce săaleagăși de data aceasta oamenii au decis cum e drept și săaleagăce e corect și cinstit. Nu este de acord cu înființarea Obștii Mici.

” Domnul Popa Petre aratăcă nu este de acord ca suprafața Obștii săfie diminuatăprin înființarea Obștii Mici. Suntem puțini și ar trebui săfim uniți, nu săse urmărească diminuarea suprafeței Obștii Mari. Suntem de acord și cu ce a făcut primăria pentru noi, dar nu suntem de acord cu înființarea Obștii Mici.

” Domnul Toma Cornel aratăcă până la înființarea CAP au fost pe sate obștile mici, dar fără păduri. După aplicarea Legii 18/1991 s-a înființat o singurăobște. Obștea de Moșneni Boișoara-Găujani, conform statutului acesteia, nu se poate diviza în obști mai mici. Deci conform statutului obștea nu se divizeazăși nu sunt de acord cu acest lucru. Propun ca primăria și Obștea de Moșneni Boișoara-Găujani săconlucreze anumite probleme și săfie rezolvate împreună.

” Domnul Mituț Mircea aratăcă a venit la adunare în calitate de acționar și că obștea a cheltuit bani prin procese, bani care puteau săaducă venituri moșnenilor.

Domnul președinte aratăcă nu este nimic adevărat din ceea ce a discutat Mituț Mircea, deoarece acesta a dat obștea în judecatăși nu invers.

” Toader Petre întreabăcum s-a înființat Obștea Mică unde s-a ținut adunarea generală, de ce nu știe nimeni din satul Găujani când s-a înființat această obște mică . Nu este de acord cu înființarea obștii mici.

” TeleabăIon aratăcă a fost la adunare când s-a constituit obștea de moșneni Boișoara-Găujani unde președinte a fost Popescu Gheorghe. După o perioadăPopescu Gheorghe a fost schimbat și pus domnul Popa Nicolae Robinson. Acum Popescu Gheorghe vrea săreînființeze Obștea Mică , lucru imposibil de realizat în comuna Boișoara. Eu personal nu sunt de acord cu înființarea obștii mici.

” Domnul Peperigeanu Ion aratăcă a fost la înființarea obștii de moșneni Boișoara-Găujani și știe de neregulile ce le-a făcut Popescu Gheorghe atunci când a fost președintele Obștii Mari. Acum vrea săînființeze obștea mică , lucru cu care nu sunt de acord.

” Domnul Bălteanu Gheorghe aratăcă banii care s-au cheltuit prin procese ar fi întregit sumele pentru dramuri. Nu sunt de acord cu înființarea obștii mici.

” Domnul Mihai Sima aratăcă a lucrat peste 30 de ani în silviculturăși nu este de acord cu înființarea obștii mici, mai aratăcă între primărie și conducerea obștii ar trebui săexiste înțelegere și armonie. Nu este de acord ca Popescu Gheorghe sămai ocupe o muncă de răspundere pe raza comunei Boișoara.

Domnul Popa Dan aratăcă acționarii au pierdut bani din cauza proceselor pe care obștea a trebuit săle susținăîn instanță. De asemenea, crede că primăria ar trebui săcolaboreze cu conducerea obștii în rezolvarea problemelor. Nu este de acord cu înființarea obștii mici.

Domnul Bradașu P. Ion (Nelu) aratăcă la adunarea generalădin 25.02.2007 toți acționarii din obște au fost împotriva înființări obștii mici și întreabăpe unde s-a ținut acea adunare cu înființarea obștii mici, dacă nimeni din cele trei sate nu știu. Nu este de acord cu înființarea obștii mici.

Domnul Jugaru Petre dorește o colaborare între conducerea primăriei și obștea de moșneni Boișoara-Găujani. De asemenea, propune acționarea în regim de urgențăa preluării bunurilor mobile și imobile rămase la stat.

În urma discuțiilor purtate de că tre cei care au luat cuvântul, președintele CA al Obștii de Moșneni Boișoara-Găujani, Popa Nicolae Robinson supune la vot cine este de acord cu înființarea obștii mici.

această propunere făcutăde Popescu Gheorghe et comp. a fost respinsăcu unanimitate de voturi. S-a propus și aprobat cu unanimitate de voturi cumpărarea în cel mai scurt timp a unui buldozer nou în leasing, utilaj necesar obștii pentru amenajarea de drumuri pe teritoriul obștii. S-a propus și aprobat în unanimitate de voturi continuarea marcă rii și punerii în valoare în regim de igienăa silozului din punctul „Izlaz Bumbuești” pentru luni, 10 septembrie 2007.

S-a propus și aprobat în unanimitate de voturi de că tre domnul primar Popescu V. Petre ca numiții Popescu P. Gheorghe, Popescu N. Gheorghe și Săndulacu Mircea săînceteze procesele în instanțăcu Obștea de Moșneni Boișoara-Găujani. S-a propus și aprobat în unanimitate de voturi săse facă act adițional la statut și Obștea Moșnenilor săse numească Obștea de Moșneni Boișoara-Găujani-Bumbuești.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor luate astăzi 8.09.2007 adunarea generalăîmputernicește și deleagăpe domnul președinte Popa Nicolae Robinson, președinte al consiliului de administrație, săreprezinte obștea la notariat și în justiție ori de câte ori va fi nevoie.

De asemenea, se supune la vot și se aprobăîn unanimitate ca toate suprafețele care au fost date abuziv acestei obști de pe raza comunei Boișoara, săfie redate obștii Boișoara-Găujani, proprietăți care au aparținut de la început acesteia pe vechile amplasamente.

În încheiere domnul președinte Popa Nicolae Robinson aduce la cunoștințăprețurile la vânzări că tre populație, prețuri stabilite în altăședințăa CA și care au fost considerate de că tre acționari ca accesibile.

În cuvântul de încheiere al domnului primar Popescu V Petre acesta a arătat că va sprijini conducerea Obștii Boișoara-Găujani pentru recuperarea bunurilor mobile și imobile în termen de o săptămână.

Drept pentru care am încheiat prezentul spre cele legale.

” Președinte CA, Popa Nicolae Robinson; membri CA: Toma Constantin, Popelcă Dumitru, Popa Petre, CeaușilăIon, Mandea Neagoe, Jogaru Petre; comisia de cenzori: Toma Cornel, Nasture Constantin și Peperigeanu Ion.


Dreptul (nedrept) la replică

 

Stimate domnule redactor-șef Romeo Popescu

 

Ca urmare a recentelor articole publicate de că tre „Vocea Vâlcii” în edițiile din 04.08 și 11 octombrie 2007, articole ce fac parte dintr-o campanie de denigrare și calomniere la adresa mea (articole intitulate „Lăcomie de primar”) fac următoarele precizări:

I. Obștea de moșneni Boișoara-Găujani a fost înregistratăîn urma sentinței civile nr. 340/15.03.2000 (nu în primăvara anului 2002 așa cum dumneavoastrăspecificați în materialele publicate), de că tre Iagăru Gh., Toma Corneliu, Bălteanu Vintilă, Popescu Gh. (Gică ), Popescu Petre și Popelca Dumitru, tot atunci Obștei fiindu-i acordatăpersonalitate juridică de că tre Judecă toria Brezoi, cu sediul la că minul Cultural Boișoara.

Menționez că în comuna Boișoara au existat până în 1948 mai multe obști:

I. – 1. Obștea Boișoara – Găujani, care a avut ca patrimoniu cei șapte munți donați de Vladislav Voievod în 1451 (Zănoaga, Leul, Pietriceaua, Fața Sfântului Ilie, Stâna – Mare, Paltinul și Arsurile). Unitatea de măsurăa ei a fost „dramul”. Moșnenii, proprietarii de dramuri, sunt înscriși pe tabelele rămase definitive din decembrie 1919.

2. Obștea Clăbucet, cumpăratăde 51 de moșneni din Boișoara, în 1896, unitatea de măsurăfiind „suta”.

3. Obștea Dăescu, dobândităîn 1907 – 1908.

4. Obștea Sunatul „Nae Papadat”, cu unitatea de măsură- „capul” (la un cap pășteau 6 boi).

5. Vatra Satului Boișoara, având ca unitate de măsură”dreptul”.

6. Obștea Izlazului Măgura, situatăîn partea de Nord – Vest a satului Bumbuești.

Consider că , acest mic istoric văera foarte necesar pentru înțelegerea realității din comuna Boișoara, iar o documentare mai amănunțită, v-ar fi ajutat sănu prezentați denaturat faptele și participanții la evenimente.

II. – Comitetul Ad-hoc de reînființare a Obștii Vatra Satului, Boișoara-Bumbuești-Găujani, prin președintele Popescu N. Gheorghe, solicităși obține recunoașterea formei asociative de administrare a terenului acestei obști, prin încheierea nr. 176/18 aprilie 2006. În urma adresei înregistratăla Prefectură, cu nr. 5223/2007, Comisia Localăde aplicare a Legilor Fondului Funciar, a cerut Prefecturii anularea Titlurilor de Proprietate, 1,2,3,4 și 6/12.12.2006, pentru că acestea au fost emise greșit, unele suprafețe regăsindu-se în mai multe obști. Prin adresa înregistratăcu nr. 30/05.10.2005, acest lucru a fost solicitat chiar de că tre Consiliul de Administrație al Obștei Boișoara-Găujani, al că rei președinte este numitul Popa Robinson. Pentru o documentare obiectivăvăputem pune la dispoziție documentele originale aflate la sediul Primăriei Boișoara. În ceea ce măprivește, consider că articolele dumneavoastrămi-au adus un grav prejudiciu de imagine datorităurmătoarelor cuvinte și sintagme, atribuite în mod tendențios:

III – Nu m-am împroprietărit fraudulos, așa cum specificați, ci toate suprafețele pe care le dețin sunt moștenite legal, eu fiind înregistrat în tabelele de dramuri și drepturi. Pentru o mai bunăînțelegere a ceea ce am spus, văpot pune la dispoziție toate actele de proprietate, dar văcer sămotivați, tot cu acte, epitetele de „impostor”, „infractor”, „proprietar fraudulos”, „șmecher cu miliarde în conturi”, etc. Toate acestea, mi-au fost atribuite, în situația în care, proprietar fiind, nu am luat niciodatăvreun băț sau vreun ban din dividendele ce mi se cuvin.

IV – Văinvit săstudiați DEX-ul limbii române și veți afla ce înseamnăsintagma atribuităîn titlu – „lăcomie” (sănu primești nimic din ce e al tău?!); sau veți vedea că „gașcă ” nu e sinonim cu „neamuri”… Doresc săfac precizarea că sunt unul dintre moștenitorii bunicii mele, Popescu Măria, condamnatăla 6 luni de închisoare în 1949 de că tre comuniști, pentru că s-a opus împreunăcu alți săteni înființării forțate a unei gospodării agricole colective (nu era vorba despre răscoala din 1907, așa cum în mod eronat spuneți în prima parte a materialului dumneavoastră), iar, unii dintre cei care v-au dezinformat asupra mea și a familiei mele și-au făcut bunăstarea prin acest CAP, cu adevărat, pe nefericirea altora, că rora le-au luat și cenușa din vatră.

V – De asemenea, precizez faptul că Obștea mică a fost înființatălegal, nu „ilegal”, așa cum precizați, și a fost constituităpe vechile amplasamente, în temeiul Legii 247/2005.

VI – Nu am folosit niciodatăvocabularul redat de dumneavoastră(„Băi, p…, la ce ai chemat jandarmii? Nu ți-am spus să-ți faci bagajele și săpleci odată?”), ci consider că trebuia săfiu informat, de că tre șeful de post, că pe raza comunei pe care o păstoresc, se aflau echipaje de jandarmi, chemate de că tre acesta. Din moment ce șeful de post a anticipat că vor avea loc conflicte, chemând echipajele Jandarmeriei, nu pot decât săbănuiesc faptul că marcarea nu era una legală. În plus terenul respectiv, pe care se efectua marcarea, este supus alunecă rii și degradării și nu este recomandatăo defrișare. ( a se vedea facsimilul -n.r.)

VII – Nu sunt implicat în scandalul dintre Ocolul Silvic Loviștea și proprietarii terenului pe care s-a marcat ilegal, așa cum specificați, însădespre acestea se vor pronunța organele abilitate.

VIII – Consider că nu sunteți obiectiv în prezentarea celor doi polițiști: „… uniformele rupte, înnoroiți în mocirlăși primind insulte nemeritate”. Cititorii dumneavoastrăar putea crede că sunt 2 neajutorați, iar despre boișoreni că nu pot fi apărați de că tre organele de ordine. Aici se pune întrebarea: dacă organele de ordine puteau săpăstreze liniștea, mai apelau la echipajele de jandarmi?!.Fac precizare, că „obștea moșnenilor este o asociație ai că rei membri nu au drept de proprietate individualăasupra pământului”, iar „moșneanul – este stăpân în devălmășie al pământului moștenit de la un străbun comun”. Ați folosit expresia „adevărații proprietari ai zonei inventariate au hotărât continuarea activității” – nu înțeleg, ce fundament aveți, pentru a stabili cine sunt adevărații proprietari.

Un ziarist care se respectănu se ascunde în spatele unor pseudonime (Raul Pop) și al unor sintagme care ne duc cu gândul la Rică Venturiano: ziceți că pădurarul Oprica „are motive care țin de incompatibilitatea sa socialăîn comunitatea loviștenilor”, omul acesta o fi având, ca oricare muritor, 1000 de păcate, dar… este născut și crescut acolo, de peste 50 de ani (ca și mine).

Vărog sănu uitați că noi, loviștenii, păstrăm genetic, tăria stâncilor și puritatea apelor și a aerului. De asemenea, suntem și ospitalieri: deschidem ușa, punem bucate pe masăorică rui oaspete, dar asta nu înseamnăcă vom întoarce la infinit și celălalt obraz.

” înv. Popescu Petre, primar al comunei Boișoara

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.