Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DOSARUL ECOPAINT

    ” Evaziune fiscală îngropată la DNA Brașov ” găsind multă înțelegere, un „țepar” din București a jonglat fantomatic cu uleiuri minerale neaccizabile, pretinzând că le prelucrează la noi în județ ” bugetul general al statului a fost prejudiciat de mai multe miliarde de lei, fără a se stabili, până acum, vreo responsabilitate ” ungurul este de vină!

 

      La data de 23 iunie 2005, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a fost înregistrată firma ECOPAINT SRL, menționându-se că sediul social al ei ar fi în Rm. Vâlcea, strada Mărășești, nr. 9. Autorul cererii de înmatriculare a fost Cristian Gămălie, născut la 12.10.1973, în municipiul București și cu domiciliul în aceeași localitate. În calitate de unic asociat, el și-a propus să desfășoare acte și fapte de comerț, prelucrând produse accizabile, în speță, uleiuri minerale, achiziționate de la SC ROMPETROL SA Rafinăria Vega Ploiești și Steaua Română Câmpina SA. După obținerea oficializării, firma a declarat și un sediu secundar, ca punct de lucru, în localitatea Brezoi Gura Lotrului. În legătură cu acest punctul de lucru, administratorul unic a amintit de un contract de închiriere cu Hidroconstrucția SA Rm. Vâlcea, dar fără a face dovada vreunui document atestator.

      Învârtitul în jurul cozii

      Înființată în luna iunie 2005, SC ECOPAINT SRL a fost cuprinsă în planul de control Fiscal abia la sfârșitul lunii ianuarie 2006. De la acea dată, timp de trei luni de zile, investigatorii fiscali ai DGFP Vâlcea au încercat să identifice și să verifice activitatea firmei pe linia respectării dispozițiilor legale de organizarea activității economice a utilizatorilor finali de uleiuri minerale. Controlul s-a făcut în baza datelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, a cercetării la fața locului, a documentelor prezentate de locatarul Hidroconstrucția SA Rm. Vâlcea și cu ajutorul unor copii de facturi fiscale de achiziții uleiuri minerale, aflate la A.F.P. Brezoi. Cu această ocazie, s-a putut constata că administratorul Cristian Gămălie nu a declarat sediul secundar al firmei și înregistrarea fiscală, dosarul neavând altfel de documente. De asemenea, controlul a mai scos în evidență că pentru perioada 01.10.2005 30.03.2006, nu au fost depuse la A.F.P nici deconturile de TVA. Deplasându-se la sediul secundar, cel din localitatea Brezoi, inspectorii au putut constata că nu se desfășura nici un fel de activitate economică , nu erau prezente nici reprezentanți ai firmei și nu erau nici documente de evidență primară sau evidență contabilă la depozit. Misterul activității firmei ECOPAINT s-a extins până acolo încât agenții de pază ai unei firme private ce asigură securitatea obiectivului „Depozite Brezoi”, aparținând de SC Hidroconstrucția SA Rm. Vâlcea (în calitate de locator) au menționat că nu-l cunosc pe administratorul Cristian Gămălie, nu au cunoștință de operațiuni de descă rcă ri de uleiuri minerale în rezervoare și nici că s-ar fi încărcat cisterne cu lacuri și vopseluri spre livrare.

      Goana După infractori

      După îndelungate demersuri, inspectorii financiari au putut lua legătura, telefonic, cu administratorul Cristian Gămălie, care a promis că vine la sediul secundar de la Brezoi și apoi la cel din Rm. Vâlcea cu documentele contabile ale activității desfășurate, dar până la urmă nu a mai venit. Mai apoi, sub presiunea invitațiilor telefonice sau scrise, Gămălie s-a prezentat la sediul DGFP Vâlcea, însă fără nici un fel de documente, sfidându-i pe controlorii fiscali. Având în vedere refuzul repretat de a prezenta documentele de evidență contabilă ale societății pentru efectuarea inspecției fiscale, s-a putut concluziona că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală și în conformitate cu prevederile legale au fost sesizate organele de urmărire penală. Teama de a nu fi deconspirat în infracțiunile comise și de a nu suporta rigorile legii, l-a făcut pe Cristian Gămălie ca la data de 7 februarie a.c. (După începerea controlului) să-și cesioneze părțile sociale, atrăgând în firmă un clujean, pe Florian Gheorghe Sarca individ născut în județul Bihor (06.04.1958), cu domiciliul în Cluj Napoca. Retrăgându-se din firmă, Gămălie a crezut că scapă de rigorile legii. Numai că evaziunea fiscală de mai multe miliarde de lei care se prefigurează nu-l va ierta de plata „păcatului”. Apoi, urmându-i exemplul, După numai două săptămâni de zile, noul asociat atrage un altul, că ruia îi cesionează definitiv părțile sociale deținute. Attila Zsiga cetățean ungur (domiciliat în localitatea Deg/Ungaria) a devenit ultimul proprietar al SC ECOPANIT SRL, cel în capul că ruia se crede că se vor sparge oalele pline de ilegalități. Trebuie menționat că pe la sfârșitul anului 2004, în ultimele luni de guvernare PSD-istă, legea cesionării părților sociale dintr-o societate comercială a fost modificată tocmai la articolul care spunea că cesiunea se poate face prin voința acționarilor, dar numai sub controlul DGCF. De atunci, schimbându-se metodologia, s-a dat liber la ilegalități ca aceasta, Direcția Finanțelor teritorială neavând nici o atribuțiune în supravegherea realității cesionării.

      Alba neagra cu legea

      În obiectul de activitate a societății comerciale la care ne referim s-a prevăzut achiziționarea de uleiuri minerale, firma obținând mult prea ușor autorizații de utilizator final pentru materiile prime care urmau să fie folosite în procesul de producerea lacurilor, vopselelor și diluanților. În lipsa deconturilor TVA și a declarațiilor privind obligațiile la bugetul general consolidat, Cristian Gămălie a ascuns suma impozabilă, în condițiile în care au fost identificate venituri cert dovedite (în băncile firmei), dar documentele aferente acestora nu au fost prezentate nici până acum la control. În aceste condiții, prejudiciul real nu a putut fi constatat, estimarea lui fiind aproximativă, însă se așteaptă conturarea lui prin ancheta penală desfășurată în ptezent la DNA Brașov. La cererea DGFS Vâlcea, „Dosarul Ecopaint” a intrat în investigare la Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea și pe când nimeni nu se mai aștepta, el a fost solicitat spre anchetare la Brașov, contrar tuturor uzanțelor, declinându-se competența. Nimeni nu poate înțelege de ce, infracțiunea, urmată de cesionarea repetată a părților sociale, consumându-se în județul nostru și nicidecum în aria teritorială a județului Brașov. De aceea, există mari suspiciuni privind obiectivitatea continuării anchetei, știindu-se că acolo unde există combustibil și activitate de producție pe baza acestei materii prime, sunt și interese care scapă multora. Totuși, din puținătatea datelor în posesia că rora ne aflăm, se conturează câteva suspiciuni în legătură cu cadrul desfășurării evaziunii în județul Vâlcea. Suntem convinși, că așa cum ne-a obișnuit, conducerea DGFP Vâlcea ne va trimite răspuns și la următoarele întrebări:

      ” De ce s-a eliberat firmei ECOPAINT autorizația de utilizator final (la data de 25.07.2005) în condițiile în care societatea nu deținea autorizația de mediu (obținută la 02.09.2005) și nici nu s-a depus la dosar certificatul fiscal care să ateste că firma nu avea datorii la bugetul de stat?

      ” De ce și în anul 2006 s-au eliberat aceleași autorizații fără ca beneficiarul să prezinte la dosarul pentru autoritatea DGFP, dovada că deține punct de lucru în localitatea Brezoi și că acest sediu secundar este înregistrat la ORC Vâlcea (aceasta devenind atestarea legalității desfășurării activității)?

      ” De ce pe exemplarul doi al autorizației de utilizator final, livrarea uleiurilor minerale (în regim de scutire de la plata accizelor) de că tre Rafinăria Steaua Română Câmpina, nu este recunoscută de că tre inspectorul AFP Brezoi (Gabriela Dumitrescu) ce a fost supraveghetor fiscal? Cantitatea aprovizionată este de aproximativ 70 de tone, livrare ce s-a făcut la data de 24.02.2006, în timpul controlului. Unde au fost stocurile de ulei la data controlului?

      ” Având în vedere că existau indicii clare că în intervalul 01.01.2006 12.05.2006 s-au eliberat două autorizații de utilizator final pentru „Ecopaint” fără să se fi respectat condițiile legale impuse prin decizia nr.25/2004 a directorului general al DGFP, li s-au luat note explicative inspectorului ec. Rodica Popa și directorului AMVS ec. Ion că pitanu pentru abaterea de la decizie?

      ” Care est specimenul de semnătură (real) al reprezentantului legal al DGFP Vâlcea, în relația cu societățile comerciale prelucrătoare de uleiuri minerale, având în vedere că pe autorizațiile de utilizatori final apar mai multe tipuri de semnături?

      ” Care este competența de delegare privind semnarea documentelor care produc efecte interne în cadrul DGFP Vâlcea, După cum rezultă din Registrul de Ordine Interioară?

      ” Ce evenimente au influențat activitatea din jurul eliberării autorizațiilor pentru „Ecopaint!, la data de 14.02.2006, unde apar foarte multe neconcordanțe? În această zi au fost anulate autorizațiile nr.3 și nr.9, au fost emise notifică ri că tre SC ECOPAINT SRL prin care erau înștiințați că firma este plătitoare de TVA, când acest lucru trebuia să se întâmple în luna februarie 2006, atunci când societatea a depășit cifra minimă de afaceri ce obligă a deveni plătitor (100.000 Euro)?

      Desigur, cunoscând seriozitatea și operativitatea conducerii DGFP, răspunsul la întrebările acestea ne va veni cât mai urgent. El ne este necesare pentru a întregi imaginea de puzzle a cazului, făcând mențiunea că nu culpabilizăm pe nimeni. Încercă m și noi să ajutăm ancheta. Zilele acestea, în urma dialogului purtat cu factorii responsabili din Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea pe această temă, am ajuns la o concluzia comună că se încearcă , tacit, compromiterea unui/unor funcționari ai DGFP, cazul fiind unul plin de mister. Despre situația creată de cazul ECOPAINT nu pot fi făcuți responsabili directorul general, ec. Gheorghe Gogârnoiu, directorul general adjunct, ec. Gabriel Turcu sau șeful Serviciului de Investigații Fiscale, ec. Nicolae Gratie. Cum, la fel, nu se pot stabili responsabilități nici în sarcina directorului executiv adjunct de la Administrația Veniturilor Statului ec. Ion Trandafir, despre care am aflat că a fost invitat la DNA Brașov  pentru a colabora în lămurirea câtorva aspecte din dosar. Dar, totuși, lovitura trasă de bucureșteanul Gămălie (ce nume sugestiv pentru un țepar!) bugetului statului, s-a produs. Venit de pe alte meleaguri, omul a găsit proști sau șmecheri în acest județ și pentru sediul social și pentru cel secundar și pentru afacerile lui fantomă, cu finalitate în a prejudicia statul. Finalul acestui caz este știut de pe acum. Ultimul administrator al SC ECOPAINT  – ungurul Attila Zsiga va fi găsit vinovat, iar în urma lui, pe la noi, prin Vâlcea, va mai persista câtva timp mirosul de combustibil mineral prin buzunarele de la piept ale hainelor acelora ce nu vor mai dormi liniștiți mult timp. „Dosarul Ecopaint” este soluționat”¦ ungurul este de vină!

Romeo Popescu