1

COMISARIATUL PENTRU SOCIETATEA CIVILA

    ”  Va lua ființă și în Vâlcea

 

        În vederea îmbunătățirii imaginii României privind apărarea drepturilor omului și eliminarea abuzurilor și a corupției, la nivel național s-a creat Comisariatul pentru Societatea Civilă, persoană juridică independentă, non-guvernamentală, apolitică , ce aparține societății civile. Sediul acestuia se află în București și au început să fie înființate filiale în mai toate județele țării. În îndeplinirea scopului propus, ca obiect de activitate sunt prevăzute, printre altele, crearea unui sistem național de monitorizare integrală a problemelor cu care se confruntă societatea civilă; întărirea legăturii directe dintre instituțiile statului și societatea civilă, dorindu-se a fi un pol de reprezentare națională și internațională a românilor de pretutindeni, că rora li s-au îngrădit în mod abuziv drepturile; promovarea dialogului social, interconfesional, precum și concilierea orică ror diferende între grupuri, la solicitarea acestora, precum și consilierea lor; apărarea și menținerea drepturilor, libertăților și demnității tuturor membrilor societății civile, prin promovarea adevărului și dreptății, conform legislației românești în vigoare, a Convenției Europene a Drepturilor Omului, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, a Cartei ONU și a altor reglementări internaționaleratificate de statul român; eliminarea abuzurilor, a corupției, a discriminării și a altor acte îndreptate împotriva componenților societății civile; consilierea și sprijinirea în conformitate cu legea, a apatrizilor sau a cetățenilor altor state aflați pe teritoriul României cu forme legale; ocrotirea familiei și a unității acesteia, cât și protecția minorilor.

        Comisariatul și-a început oficial activitatea de la 1 octombrie 2003 și are ca scop unirea societății civile în vederea apărării drepturilor omului, eliminarea abuzurilor și a corupției, creând în felul acesta o autoritate a societății civile românești capabilă să întreprindă acțiuni de interes național și internațional, în scopul îmbunătățirii imaginii României. Similar celorlalte instituții ale Uniunii Europene, Comisariatul pentru Societatea Civilă (CSC) își propune să devină un mediator, cu mandat de reprezentare a celor mai importante ONG-uri din România, între societatea civilă și instituțiile reprezentative ale statului și ale forurilor de decizie internaționale. În cadrul CSC funcționează Direcția Generală de Monitorizare a Abuzurilor, Combaterea Infracționalității și Implementare a Relațiilor cu UE – NATO, care acționează în spirit democratic în vederea respectării drepturilor omului, înlăturării abuzurilor și monitorizarea lor, demascarea corupției, eliminarea birocrației, promovarea adevărului și stabilirea de legături oficiale cu instituțiile abilitate ale statului și reprezentanțele forurilor internaționale, prin crearea unui sistem unic de reprezentare în fața acestora printr-un delegat permanent ale CSC.

        În vederea realizării scopului propus, CSC urmărește printre altele, crearea de compartimente, comisii specializate pe domenii de activitate (juridic, de apărare a drepturilor omului, de integrare Europeană și nord-atlantică , învățământ, medicină etc.) atât la nivel central, cât și în interiorul sau în afara țării. În curând și în Rm. Vâlcea se va înființa o filială a Comisariatului, organigrama acestuia cuprinzând, în funcția de comisar șef al județului Vâlcea, pe Tudor Bunescu și comisar șef adjunct pe Tudor Arsene. Urmează ca în curând să aibă loc completarea organigramei cu personal de specialitate și competent, pentru fiecare direcție prevăzută.

Claudia STANCIU