Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Oferte de vânzare pentru subiectele examenului de titularizare

Au apărut șmecherii din învățământ

Normal 0 21 INTERVIU.Am primit, la redacție, informația că s-au pus în vânzare subiectele de examen, la titularizarea pe post a profesorilor din județ. De asemenea, la cabinetul unui parlamentar vâlcean, un profesor a mărturisit că i s-a făcut oferta de a primi subiectele contra sumei de 5.000 de euro. Conștienți că informația poate deveni realitate, ne-am adresat inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vâlcea, Camelia Coroiu, obținând, de la aceasta, un interviu, la temă. Cerem, pe această cale, conducerii ISJ Vâlcea sămanifeste o totalătransparențăla extragerea din urnăa subiectelor de examen și de a se putea urmări, în centrele de examinare, modul cum se vor trimite subiectele aflate în plicuri. Trebuie sămenționăm că , în județul Vâlcea, nu mai puțin de 1.523 de cadre didactice se vor bate pentru 184 de locuri titularizabile. Centrele de examinare au fost stabilite la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” Rm. Vâlcea, Liceul Economic Rm. Vâlcea, Școala Nr. 4 din Rm. Vâlcea și Grupul Școlar Forestier Rm. Vâlcea.

 

Rep.: Ce măsuri se întreprind la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea pentru a nu se „comercializa” subiectele care se vor da la examenul pentru titularizarea profesorilor pe post?

Camelia Coroiu: În primul rând că nu sunt de acord cu termenul de comercializare, pentru că nu suntem la tarabe săcomercializăm o marfă. Vreau săvăspun că existăniște reguli foarte stricte și chiar sunt curioasăcum ar putea face acest lucru. Nu aș vrea sădau foarte multe detalii despre măsurile pe care le luăm, pentru că , în acest fel, poate dăm idei. Pot săvăspun totuși că acest concurs va avea loc miercuri, iar marți seara se strâng toți profesorii evaluatori care nu au fost încă anunțați și, deci, nu știu că fac parte din această comisie. Ei vor formula subiectele, într-o salăpăzităde jandarmi și în care nu va exista internet și unde nu au voie cu telefoanele. Se vor face mai multe subiecte pentru toate disciplinele solicitate, După care se trage la sorți o variantăpentru fiecare. Ulterior, subiectele vor fi multiplicate și vor fi introduse în plicuri și sigilate până ce vor ajunge în săli la candidați. Îin sămenționez că toți cei ce vor face parte din comisie, inclusiv eu, nu vom ieși afarădin salăpână a doua zi, când aceste plicuri cu subiecte vor merge la centrele de examinare. Prin urmare, nu văd posibilitatea prin care poate afla cineva.

Rep.: Aveți semnale despre faptul că , în zona Drăgășani, unor candidați le-au fost promise subiectele contra sumei de 5.000 de euro?

Camelia Coroiu: Nu, nu am nici un fel de informație de acest gen. Nici nu văd cum ar putea sădea subiectele, pentru că vom fi aproape 200 de profesori în sala în care acestea se fac, plus informaticieni. Pe lângă asta, cum v-am mai spus, profesorii care vor face parte din comisie nu au fost încă anunțați de acest lucru. Așadar, nu știu cum ar putea săpromităceva, dacă nu știe nimeni că face parte din comisie. însă , altceva aș vrea săspun. Mi se pare inadmisibil ca o persoanăcare vrea săpătrundăîn sistemul de învățământ săaibăsuma aceasta de 5.000 de euro pe care o câștigi cu foarte mare greutate și și-ar permite săo dea cuiva numai pe o promisiune.

Rep.: Vi se pare deplasatăpropunerea pe care v-o facem ca, la extragerea subiectelor planificate pentru concurs, săparticipe și reprezentanții presei județene, asigurându-se, astfel, o perfectătransparențăși eliminarea dubiilor?

Camelia Coroiu: Nu, nu mi se pare deplasat, mai ales că și eu m-am gândit la asta. Ca o noutate, pot săvăspun că la extragere pot participa și reprezentanții sindicatelor. Numai că nu le-aș da voie decât reprezentanților presei scrise, pentru că cei de la televiziune ar putea săfilmeze. însă , jurnaliștii care vor săparticipe, trebuie săse supunăacelorași reguli. Adică săstea cu noi toată noaptea, sănu intre cu telefoane și până a doua zi sănu poatăieși din centru de examen. Văspun sincer că îmi doresc săexiste o astfel de transparențăși le voi propune și colegilor mei același lucru.

Rep.: Vădoriți ca la acest examen câștigă torii săfie, cu adevărat, bine pregătiți sau ca „băieții deștepți” ai României săfie titularizați politic?

Camelia Coroiu: Nu intrăîn calcul politica aici, din punctul meu de vedere. Vămai spun un lucru, chiar dacă este o persoanăcare știe bine teorie și ia examenul cu brio, în momentul în care se duce la clasă, dacă nu are har, pentru salariul derizoriu pe care îl ia, ar fi un chin. În mod normal, ar trebui săintre în învățământ acei oameni care chiar știu ce înseamnă săpredai la clasăși cum săte comporți cu elevii. Politicul nu are ce că uta aici.

Rep.: S-au făcut verifică ri privind moralitatea și trecutul cadrelor didactice ce vor face parte din comisia de examinare pentru concursul de titularizare?

Camelia Coroiu: Bineînțeles că ne-am gândit și la aceste lucruri. însă , conform metodologiei, sunt alte condiții pe care aceștia trebuie săle îndeplinească . Trebuie săfie profesor cu gradul I sau II, săaibăniște competențe și cunoștințe de specialitate. Este normal săne gândim la oameni pregătiți, competenți și integri din punct de vedere al moralității.