1

Medicii veterinari vâlceni amenință cu greva

Nu și-au mai primit banii de anul trecut

NEMULŢUMIRI. Ajunși la capătul răbdării, cei 68 de medici veterinari din Vâlcea s-au întrunit într-o ședințăa Colegiului Medicilor Veterinari din România – Filiala Vâlcea, unde au adoptat un protest prin care își manifestănemulțumirile Față de situația critică din sistem. Ei nu și-au mai primit banii din luna aprilie a anului trecut, iar, la ora actuală, Direcția Sanitar – Veterinarăși pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vâlcea este în imposibilitate de plată

Medicii veterinari din județul Vâlcea sunt deciși săiasăîn stradă. Asta pentru că , spun ei, nu au mai primit banii de la Guvernul României pentru acțiunile de identificare a animalelor și pentru alte servicii sanitar-veterinare încă din luna aprilie a anului 2008. Pe lângă acestea, veterinarii se plâng că nu pot interveni în cazul apariției unor boli majore la animale, deoarece nici până în prezent nu au fost elaborate Normele Metodologice de aplicare a Programului Strategic pe anul 2009. Ei spun că pot apărea riscuri majore în situația depistării unor cazuri de pestă, antrax, anemii și multe altele. De curând, cei 68 de medici veterinari din Vâlcea, ajunși la capătul răbdării, s-au întrunit într-o ședințăa Colegiului Medicilor Veterinari din România – Filiala Vâlcea, adoptând un protest prin care își manifestănemulțumirile Față de situația critică în care sunt. Mai mult decât atât, la această întrunire, veterinarii au decis sădeclanșeze acțiuni de protest în cel mai scurt timp, dacă autoritățile locale și centrale nu le rezolvăproblemele urgent. Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vâlcea, Florinel Constantinescu, a mărturisit că problemele medicilor veterinari îl depășesc, deoarece instituția pe care o conduce se aflăîn imposibilitate de plată. Primul care a reacționat la apelul medicilor a fost președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, care a făcut o adresăcă tre prim-ministrul României, Emil Boc, prin care îi cerea săia măsuri urgente pentru deblocarea activității sanitare – veterinare din județul nostru. „Întreruperea, fie ea și parțială, a activității sanitare – veterinare de identificare și supraveghere a bolilor la animale poate săgenereze epizootii și alte fenomene cu efecte grave pentru sectorul zootehnic și, pe cale de consecință, pentru economia națională” – spune Ion Cîlea, președintele Consiliului Județean Vâlcea.