Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Lipsă acută de locuri în grădinițele din Râmnic

” La unitățile preșcolare cu program prelungit nu mai sunt locuri

NEAJUNSURI. Lipsa locurilor în grădinițe creeazăadevărate probleme sociale. Fenomenul se manifestăde câțiva ani încoace în toate marile orașe ale țării. Nici municipiul Rm. Vâlcea nu a făcut excepție de la regulă, de la an la an fiind tot mai greu săgăsești locuri libere în grădinițele de stat. Majoritatea părinților râmniceni care nu au găsit încă un loc sunt extrem de nemulțumiți pentru că nu au unde să-și lase copilul atunci când pleacă la muncă .

Dacă la grădinițele cu program normal la ora actualăîncă se mai găsesc câteva locuri, la cele cu program prelungit nu mai este nici măcar un loc. Cartierul cel mai afectat este Ostroveniul, cartier din municipiu cu cel mai mare număr de locuitori. Din păcate, deși executivul Primăriei Râmnicului a început un program de extindere a spațiilor, de construire de mansarde și de construire a unor grădinițe noi, locuri tot nu sunt suficiente. Inspectorul general școlar al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Gabriela Ene, susține că problema aceasta se va rezolva în timp, însă va trebui săaibăsprijinul autorităților din Vâlcea. „Cu grădinițele este mai greu, marea majoritate a părinților vrea săîși lase copiii la programul prelungit, și acolo avem niște probleme din cauza construirii mansardelor la o parte din grădinițele din oraș, o săîncercă m săle rezolvăm, pentru că acolo este necesar mobilierul. Deocamdată, la problema respectivănu putem sărăspundem afirmativ pentru că încă nu avem fonduri săinvestim în astfel de obiecte. Sperăm că dacă nu noi, de la Inspectorat, atunci măcar cu ajutorul Primăriei săîncercă m sărezolvăm aceste dificultăți. Avem spațiu dar nu dispunem neapărat de mobilier. Acolo unde ar fi posibilități pentru program prelungit nu mai sunt locuri, deci aici văpot spune sigur că nu mai sunt locuri. Încercă m săfacem suplimentarea de paturi, pentru că la partea aceasta stăm rău și sărezolvăm și această problemă” – a subliniat inspectorul școlar general, Gabriela Ene.

Așa cum spuneam, deși startul oficial al înscrierilor la grădinițele de stat s-a dat abia în data de 15 mai a.c., la ora actualănu mai existăniciun loc la grădinițele cu program prelungit, iar la cele cu program normal mai sunt doar câteva. Cu toate acestea, pentru evitarea aglomerării unor unității de învățământ preșcolar și păstrarea unui echilibru, autoritățile locale recomandăînscrierea copilului la o grădinițăcât mai aproape de domiciliu. Pentru a văînscrie copilul într-o unitate de învățământ preșcolar, respectiv grădinițăcu program normal (4 ore) sau cu program prelungit (8 ore) aveți nevoie de copie a certificatului de naștere a preșcolarului, o cerere tip completatăde părinte, aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie – pentru grădinițele cu program normal – sau analize medicale complete și adeverința de salariu a părinților pentru grădinițele cu program prelungit.