Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DREPT LA REPLICĂ

Către Redacţia „Vocea Vâlcii” În atenţia Domnului Raul Pop

Subscrisa SC Matdan Service SRL cu sediul în com. Bradu, satul Geamăna nr. 188, jud. Argeş, reprezentată prin administrator Matei Daniel, referitor la articolul domnului Raul Pop, intitulat „Antares este din nou pe traseul Rm. Vâlcea – drăgăşani”, articol publicat la data de 10 februarie a.c. în nr. 926 al ziarului Vocea Vâlcii, înţelegem a formula prezentul drept la replică întrucât, ca urmare a unei informări superficiale din punct de vedere juridic, s-au strecurat în respectivul articol şi nişte erori referitoare la interpretarea unor hotărâri judecătoreşti.

Atât în rezumatul articolului, cât şi în articolul propriu-zis, se face trimitere la sentinţa Tribunalului Vâlcea, pronunţată la 03 februarie a.c. în dosarul nr. 437/90/2011, prin care s-a admis în prima instanţă cererea SC Antares Transport SA privind suspendarea executării a paisprezece acte administrative emise de către Autoritatea Rutieră Română, acte prin care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a şapte autovehicule aparţinând SC Antares Transport SA, reţinându-se totodată certificatele de înmatriculare şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale acestora, iar ulterior dispunându-se şi suspendarea copiilor conforme ale licitaţiei de transport, pentru fiecare din cele 7 autovehicule ale firmei Antares.

Însă, în mod eronat se specifică în articolul mai sus citat că admiterea în primă instanţă a cererii SC Antares Transport SA de care am făcut vorbire anterior are drept efect redobândirea dreptului acestei societăţi comerciale de a executa, în mod legal, traseul 004 Drăgăşani – Băbeni – Rm. Vâlcea.

În realitate, admiterea în primă instanţă a cererii SC Antares Transport SA ce a făcut obiectul cauzei nr. 437/90/2011 a Tribunalului Vâlcea are ca efect doar redobândirea dreptului de utilizare în condiţii de legalitate a celor şapte autovehicule aparţinând SC Antares Transport SA şi nimic mai mult (autovehicule pentru care s-a dispus de către ARR măsura suspendării dreptului de utilizare a acestora, prin reţinerea certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare), întrucât dreptul operatorului SC Antares Transport SA de a efectua în mod legal transport rutier public de persoane prin curse regulate pe traseul judeţean 044 Drăgăşani-Băbeni-Rm. Vâlcea a fost suspendat încă din 13 august 2008 prin hotărâri judecătoreşti ce au rămas irevocabile, pronunţate în litigii ce au fost strămutate la cererea SC Antares Transport SA, litigii în care subscrisa a avut calitatea de reclamantă, operatorul de transport Antares fiind pârât.

Astfel, prin Sentinţa nr. 412 din 13 august 2008, tribunalul Argeş a dispus atât suspendarea executării licenţei de traseu eliberate SC Antares Transport SA, cât şi suspendarea executării Hotărârii Comisiei paritare din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45 din 2008 prin care s-a atribuit traseul 044 către SC Antares Transport SA, sentinţă ce este executorie de drept şi a rămas irevocabilă prin decizia nr. 417 din 05 iunie 2009 a Curţii de Apel Braşov, producându-şi şi în momentul de faţă efectele (a se vedea Anexele 1a şi 1b).

În 22 septembrie 2008, prin Sentinţa nr. 450 a tribunalului Argeş (rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 1401 din 22 octombrie 2009 a Curţii de Apel Ploieşti – a se vedea Anexele 2a şi 2b), s-a dispus suspendarea executării rezultatelor atribuirii electronice (licitaţiei) din şedinţa din 30 mai 2008 pentru traseul 044 Drăgăşani-Băbeni-Rm. Vâlcea, rezultate în care SC Antares Transport SA ocupă prima poziţie, fiind urmată de către subscrisă.

Prin Decizia nr. 1793, pronunţată la 17 decembrie 2010 de către Curtea de Apel Piteşti, s-a admis recursul subscrisei, modificându-se Sentinţa nr. 1451 din 10 noiembrie 2009 a Tribunalului Vâlcea, în sensul respingerii acţiunii reclamantei SC Antares Transport SA, acţiune ce avea ca obiect anularea licenţei de execuţie a traseului 044 eliberate SC Matdan SRL în luna februarie a anului 2009.

În acest context, singurul transportator rutier de persoane care are dreptul să efectueze traseul 044 este SC Matdan SRL, în contextul în care au fost suspendate de la executare atât rezultatele atribuirii electronice din 30 mai 2008 şi Hotărârea nr. 45 din 2008 a Comisiei paritare din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea prin care era atribuit acest traseu către reclamantă, cât şi licenţele de traseu eliberate reclamantei SC Antares Transport SA pentru ruta judeţeană cu indicativul 044, în contextul în care licenţele de execuţie a traseului 044 emise subscrisei sunt valabile, aşa cum s-a constatat de curând de către Curtea de Apel Piteşti, prin decizia ce am enunţat-o anterior.

Date fiind aceste aspecte, pentru informarea corectă a cititorilor publicaţiei dumneavoastră, solicităm redacţiei ca în numărul viitor al ziarului să fie publicat prezentul drept la replică în aceleaşi condiţii de editare precum cele ale articolului intitulat „Antares este din nou pe traseul Rm. Vâlcea – Drăgăşani”, respectiv pe prima şi pe cea de-a opta pagină, în acelaşi format în care a fost tipărit şi articolul al cărui drept la replică vi-l înaintăm.

Vă mulţumesc pentru înţelegere! Data, 11 februarie 2011 SC MATDAN SRL, prin administrator Matei Daniel ****************************************************************************************************************

Dreptul drept la replică

Deşi nu obişnuim să comentăm drepturile la replică primite la redacţie, de această dată, nu ne putem abţine, mai ales că suntem acuzaţi de patronul MATDAN, Daniel Matei, de „informare superficială din punct de vedere juridic”. Trecând peste faptul că nici dumnealui nu are pregătire juridică şi este clar că dreptul la replică nu a fost întocmit de dumnealui, ci de un jurist, se pare că nici acesta nu a înţeles esenţa articolului nostru referitor la întoarcerea Antares pe traseul Rm. Vâlcea – Drăgăşani. Aşadar, noi ne-am informat cititorii că instanţa de judecată a admis capătul de cerere privind suspendarea actelor administrative emise de ARR Vâlcea, până la judecarea pe fond a cauzei. Păi ce înseamnă acest lucru, juridic vorbind? Dacă instanţa a considerat că procesele verbale încheiate de ARR Vâlcea, prin care se suspenda dreptul de utilizare a celor 7 vehicule, se suspendă, la rândul lor, până la soluţionarea pe fond a cauzei, unde este informarea superficială? Acest lucru demonstrează, fără echivoc, că Antaresul are tot dreptul să execute traseul, nu cum s-a întâmplat în cazul MATDAN Service, care timp de 7 luni de zile, sub oblăduirea lui Butnaru de la ARR, a circulat fără licenţă. Facem referire la perioada 1 iunie 2008 – 5 februarie 2009.

De asemenea, în sprijinul afirmaţiei noastre, stă şi adresa ARR Bucureşti din data de 9 februarie 2011. „Prin prezenta, vă facem cunoscut că în temeiul dispoziţiilor art. 14(4) din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, Autoritatea Rutieră Română (ARR) a comunicat Agenţiei ARR – Vâlcea că în cauza ce a format obiectul dosarului nr. 437/90/2011, Tribunalul Vâlcea a dispus în conformitatea cu dispoziţiile art. 14 din Legea 554/2004 „suspendarea executării actelor administrative enumerate la pct. 1 – 14 din cerere, până la pronunţarea instanţei de fond. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestei măsuri, Agenţia ARR Vâlcea va duce la îndeplinire cele dispuse de instanţă prin sentinţa pronunţată în şedinţa publică din 3 februarie 2011”.

În mod concret, prin această adresă, Florinel Butnaru, şeful ARR Vâlcea a fost pus cu botul pe labe de şefii lui de la Bucureşti, iar acum s-a văzut nevoit să solicite poliţiei să înapoieze plăcuţele şi certificatele de înmatriculare societăţii Antares Transport. Lucru care s-a întâmplat deja, pentru că poliţia s-a conformat, iar microbuzele Antares circulă din nou pe traseu.

• REDACŢIA