Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

SURPRIZĂ: ADI COMĂNESCU a reuşit suspendarea alegerilor de la AJF VÂLCEA

Sâmbătă, 28 februarie a.c., la ora 11.00, la Casa Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea va avea loc Adunarea Generală a AJF Vâlcea, ocazie cu care vor avea loc alegeri pentru preşedinţia Asociaţiei.
Întrunit vinerea trecută, Comitetului Executiv al Asociaţiei Judeţele de Fotbal Vâlcea a respins dosarul de candidatură la funcţia de preşedinte depus de către arbitrul Adrian Comănescu. Astfel, fostul jucător al Chimiei, Constantin Pintilie (actualul şef al AJF) a rămas candidat unic pentru postura de conducător şi va primi un nou mandat.
Practic, cunoscutului arbitru Adrian Comănescu i s-a blocat dosarul de candidatură pentru că nu ar fi avut funcţii de conducere în fotbalul judeţean timp de 4 ani de zile. Concluzia este de-a dreptul hilară pentru că Adrian Comănescu a deţinut timp de 9 ani funcţia de director al DJTS Vâlcea, fiind director adjunct în perioada 2001 – 2003 şi director executiv între anii 2003 şi 2010.

Consiliul pentru Discriminare îi dă dreptate lui Comănescu

În urma blocării dosarului, Adrian Comănescu s-a adresat Consiliului Naţional pentru Combatrea Discriminării, care a emis o rezoluţie favorabilă arbitrului vâlcean, ba, mai mult, a sancţionat Asociaţia Judeţean de Fotbal cu suma de 2.000 de lei pentru discriminarea comisă. „Cu privire la petiţia dvs. prin care aţi sesizat că vi se limitează dreptul de a candida la funcţia de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea şi prin care aţi solicitat să se constate că textul art. 36 alin. 3 lit. d, din statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea este discriminatoriu”, se arată în rezoluţia CNDC.

Alegerile sunt suspendate prin ordonanţă preşedinţială

Miercuri, 25 februarie a.c. Adrian Comănescu a obţinut o ordonanţă preşedinţială, cu ajutorul căreia alegerile de la AJF sunt suspendate. Constantin Pintilie a reuşit blocarea candidaturii lui Comănescu deoarece avea semnale din teritoriu că acesta se bucură de susţinerea majorităţii cluburilor din liga a IV-a şi a V-a.
„Astfel, aşa cum am arătat întotdeauna intenţia mea nu este şi nu a fost niciodată de a afecta în vreun fel activitatea Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea. Singura mea dorinţă a fost să am parte de un tratament corect şi de o competiţie corectă, iar în final, în urma votului liber şi democratic cel mai bun candidat să câştige.
Faptul că actuala conducere a AJF Vâlcea nu a înţeles să respecte aceleaşi principii democratice şi de fair-play cu privire la situaţia candidaturilor pentru funcţia de Preşedinte al AJF, m-a obligat să uzez de mijloacele pe care legea mi le pune la dispoziţie pentru a-mi apăra drepturile.
Soluţiile pronunţate de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi de Judecătoria Vâlcea demonstrează că hotărârea Comitetului Executiv prin care mi-a fost respins dosarul de candidatura este cel puţin susceptibilă a fi fost adoptată în mod nelegal şi nestatutar (în opinia mea în mod cert decizia respectivă a fost adoptată cu încălcarea legii şi Statutului AJF Vâlcea).
În concluzie, doresc să precizez că sunt dispus să renunţ la acţiunile deschise în faţa instanţelor judecătoreşti şi să închei tot acest „circ” menit a face rău doar imaginii fotbalului vâlcean şi pentru a evita orice disconfort produs membrilor afiliaţi ai AJF propun să se discute aprobarea dosarului meu de candidatură în cadrul AJF Vâlcea şi în cazul în care acesta este validat să continuăm şedinţa cu prezentarea proiectelor/programelor de candidatură al celor doi candidaţi (domnul Pintilie şi subsemnatul) urmând ca în mod democratic membrii afiliaţi să aleagă candidatul pe care îl consideră potrivit a deţine funcţia de preşedinte.
Repet: nu vreau decât binele fotbalului vâlcean şi fie ca cel mai bun candidat să câştige!”, a declarat, în exclusivitate pentru Vocea Vâlcea arbitrul Adrian Comănescu.

PLATFORMA PROGRAM a lui Adrian Comănescu

1. ORGANIZARE

• Adaptarea şi completarea Statului AJF Vâlcea în conformitate cu prevederile Statutului cadru al FRF şi a legislaţiei în vigoare.
• Respectarea întocmai a Statutului A.J.F. Vâlcea, a Regulamentelor şi a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a A.J.F. Vâlcea, precum şi a Regulamentelor F.R.F./ U.E.F.A./ F.I.F.A.
• Ridicarea prestigiului Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea la nivelul unei adevărate instituţii europene şi realizarea unui „brand” A.J.F. Vâlcea prin diversitatea şi calitatea competiţiilor, prin modul de lucru şi calitatea muncii prestate de salariaţii şi activul obştesc al A.J.F. Vâlcea.
• Asigurarea unui climat de Fair-Play şi de totală convingere că, prin Comisiile de Specialitate, A.J.F. Vâlcea este echidistantă faţă de toate structurile sportive afiliate la A.J.F. Vâlcea, că se aplică uniform Statutul A.J.F. Vâlcea şi Regulamentele F.R.F. şi A.J.F. Vâlcea, pentru fiecare structură sportivă, indiferent de competiţia în care aceasta participă.
• Asigurarea unor specialişti în drept sportiv pentru a fi membri în cadrul organismelor cu atribuţii jurisdicţionale.
• Asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor şi reducerea la minim a cheltuielilor membrilor afiliaţi în ceea ce priveşte dosarele aflate pe rolul comisiilor.
• Organizarea unor seminarii de instruire a membrilor afiliaţi cu privire la normele regulamentare (cu invitaţi din cadrul FRF şi/sau LPF).

2. I.T. – COMUNICARE/ INFORMARE

• Modernizarea actualului site al AJF Vâlcea de unde fiecare persoană care accesează www.ajfvalcea.ro să se poată documenta privind toate aspectele legate de activitatea A.J.F. Vâlcea şi de competiţiile organizate prin care se va realiza şi ţine evidenţa exactă a jucătorilor legitimaţi cu datele personale – fişa sportivului în format electronic; vize anuale; contracte jucători; transferuri jucători; eliminări; avertismente; hotărârile comisiilor de specialitate, evidenţa tuturor arbitrilor, observatorilor, antrenorilor şi instructorilor sportivi; calendarul sportiv, programări jocuri, delegări arbitri şi observatori, toate acestea ducând la informarea tuturor şi la diminuarea numărului de deplasări ale delegaţilor echipelor din teritoriu la sediul A.J.F. Vâlcea.
• Comunicarea tuturor deciziilor AJF şi ale comisiilor AJF pe site-ul oficial: www.ajfvalcea.ro
• Promovarea pe site-ul www.ajfvalcea.ro a tuturor structurilor sportive, implicit a celor de copii şi juniori.
• Realizarea unei corespondenţe prin e-mail cu toate structurile sportive care au astfel de posibilităţi.

3. COMPETIŢII

• Întocmirea unui calendar competiţional anual care să fie accesibil pentru cât mai multe echipe, pe cât posibil fără etape intermediare, astfel:
– una serie de Liga 4 ELITA;
– două serii de Liga 4 (zona Drăgăşani şi zona Horezu);
– trei serii de Liga 5 (cu echipe aflate la distanţă mică una faţă de cealaltă pentru a avea costuri reduse în susţinerea financiară a echipelor).
• Organizarea, pe lângă cele existente, a cât mai multor competiţii la fotbal, minifotbal, fotbal feminin, fotbal pe plajă şi Grassroots Day (fotbal de bază), pe toate criteriile de vârstă, astfel încât să fie angrenaţi cât mai mulţi tineri, în competiţii care să se desfăşoare pe întreg anul calendaristic, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea şi Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Vâlcea.
• Acordarea premiului FAIR-PLAY pentru echipele care sunt sancţionate cel mai puţin din punct de vedere disciplinar, astfel: primele 3 echipe din Liga 4 ELITA şi primele 2 echipe din fiecare serie din Liga 4, precum şi prima echipă din fiecare serie din Liga 5.

• Obligativitatea arbitrilor şi observatorilor de joc să menţioneze în raportul de joc, respectiv raportul de observare cel mai bun jucător, astfel încât Comisia Tehnică a AJF să poate desemna şi premia jucătorul etapei.
• Premierea golgeterilor din fiecare serie.
• Achitarea baremurilor de arbitraj la meciurile de juniori de către AJF Vâlcea din alte surse (sponsorizări, parteneriate cu autorităţile publice locale, firme).

• Acordarea unui set complet de echipament pentru echipele nou înscrise în competiţii.
• Cooptarea în cadrul comisiilor judeţene a cât mai multor tineri, foşti fotbalişti, antrenori, arbitri, sau alţi oameni de fotbal, care prin profesionalismul, tinereţea, dinamismul şi seriozitatea lor să creeze un climat nou, modern şi plăcut de lucru, cărora nimeni să nu le mai poată reproşa ceva.

4. FORMARE PERFECŢIONARE PROMOVARE

• Anual se vor ţine cursuri de formare pentru antrenori, instructori sportivi licenţiaţi, observatori, toate acestea fiind necesare pentru ridicarea calităţii fotbalului la nivel de bază din judeţul Vâlcea şi astfel să putem promova cât mai mulţi jucători în fotbalul profesionist de performanţă din România.
• Trimestrial se vor organiza cursuri de formare şi instruire a arbitrilor printr-o selecţie riguroasă, în special din rândul tinerilor care au practicat sau practică în mod organizat fotbalul.
• Cursuri de iniţiere în I.T. a salariaţilor A.J.F. Vâlcea astfel încât toţi aceştia să ştie să lucreze cu programele I.T. folosite în portalul www.ajfvalcea.ro.

5. PARTENERIATE

• Colaborarea, în regim de parteneriat, cu autorităţile publice locale şi judeţene în depistarea şi atragerea unor eventuale posibilităţi de investiţii pentru îmbunătăţirea bazelor sportive ale structurilor sportive afiliate la A.J.F. Vâlcea, de premiere a câştigătorilor, realizarea unor proiecte – program care să ne permită atragerea de fonduri guvernamentale şi europene.
• Atragerea a cât mai multor sponsori (ex.: BOROMIR şi PROTECTCHIM etc) în vederea organizării de noi competiţii şi de premiere a laureaţilor acestor competiţii.
• Colaborarea cu Federaţia Română de Fotbal, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Vâlcea, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Direcţia de Sănătate Publică, Serviciul Ambulanţă, Inspectoratul de Poliţie, ISU, în vederea organizării diverselor competiţii municipale sau judeţene la nivel de masă şi de performanţă, pentru tinerii vâlceni.
• Încheierea unui parteneriat cu televiziunile locale în vederea transmiterii de jocuri în fiecare etapă.
• Desemnarea unui purtător de cuvânt al AJF Vâlcea în relaţia cu MASS MEDIA.
• Colaborarea cu MASS MEDIA locală şi naţională, astfel încât activitatea A.J.F. Vâlcea să fie reliefată zilnic publicului pasionat de fotbal din judeţul nostru.

6. FINANCIAR

• Găsirea unor sponsori sau parteneri care să susţină financiar buna funcţionare a A.J.F. Vâlcea, în vederea anulării taxelor şi vizelor pentru copii şi juniori şi a echipelor nou înscrise.
• Menţinerea, la acelaşi nivel, a taxelor şi vizelor existente pentru echipele de seniori.
• Realizarea unui program IT pentru evidenţă şi operaţiunile financiare ale A.J.F. Vâlcea.