Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DSP VÂLCEA: 11 persoane confirmate COVID-19 internate astăzi

Până la data de 14 august 2020, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică, pe teritoriul județului Vâlcea au fost confirmate 736 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, a fost întregistrat un deces, numărul persoanelor pozitive care au decedat de la debutul pandemiei și până acum, ajungând la 23. Ultima persoană decedată suferea și de alte afecțiuni medicale (diabet zaharat și obezitate).

În prezent, în unitățile sanitare dedicate din județul Vâlcea se află internate 84 de persoane confirmate pozitiv, starea de sănătate a acestora fiind următoarea: 33 asimptomatice/ forme ușoare, patru cu forme grave (internate la ATI) și 47 cu forme medii ale bolii.

În ultimele 24 de ore au fost internate în spitalele din Vâlcea 11 persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

Numărul persoanelor declarate vindecate până acum este de 220.

În județ, în baza definiției de caz și a protocolului medical, până la această dată, au fost realizate 9.019 de teste. Astăzi au fost recepționate un număr de 303 teste negative și 36 teste pozitive.

În baza Legii 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea a emis, în ultimele 24 de ore, 24 de decizii de izolare și 43 de decizii de carantină, în prezent, 416 de persoane afându-se în carantină la domiciliu sau la locația declarată și 51 de persoane se află în izolare (anchetă epidemiologică).

Vă reamintim că, începând de la sfârșitul lunii trecute, prin Hotărârea nr.18/2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie și în spațiile deschise din județ în care sunt multe persoane, cum ar fi: piețele agroalimentare, permanente sau temporare, târgurile de animale sau de produse tradiționale, bâlciurile, stațiile mijloacelor de transport în comun, gările, autogările, ștrandurile sau piscinele în aer liber.

Cum în perioada imediat următoare vor avea loc diferite evenimente privind ziua de 15 august, vă facem cunoscute prevederile Ordinului MS nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară.

Atfel, pentru buna desfășurare a acestor evenimente trebuie respectate următoarele prevederi cuprinse în prezentul Ordin:

1) Măsuri care privesc angajatorii și organizatorii:
a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși, viziere etc.);
e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;
f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;
g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică și pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;
h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane;
i) promovarea măsurilor de igienă individuală;
j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în spațiul delimitat al evenimentului;
k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;
m) dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;
n) se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat (mai mult de 15 minute, la o distanță mai mică de 1,5 m);
o) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;
p) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;
q) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
(iii) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate;
(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;
r) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID-19 a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
s) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

2) Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;
c) la intrare se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
d) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică;
e) accesul în spațiu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m, prin montarea de marcaje;
f) termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație;
g) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
h) persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;
i) stabilirea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice;
j) limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;
k) accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomerația. Timpul ar trebui să fie menționat pe biletul fiecărui participant, dacă acest lucru este posibil;
l) plasarea de paravane despărțitoare la casele de bilete/ghișee, acolo unde este cazul;
m) încurajarea utilizării plății contactless cu cardul sau telefonul;
n) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format fizic;
o) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate;
p) pe cât posibil, biletele ar trebui scanate; se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
q) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane;

3) Măsuri care privesc spațiul/locul:
a) organizarea spațiului astfel încât să permită prezența a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 m unul față de celălalt;
b) participanții au obligația purtării măștii de protecție;
c) în cazul în care locația este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziționate de către organizator la o distanță de 2 m între ele;
d) în cazul în care locația dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la o distanță de 2 m între ele;
e) în cazul în care locația nu dispune de scaune sau gradene și este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spații care să respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană, precum și spații mai mari pentru familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;
f) prin excepție de la prevederile lit. a), b), c), menținerea distanței fizice de 2 m între persoane nu se aplică pentru membrii aceleași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;
g) difuzarea de comunicate audio, atât înainte de începerea spectacolului, cât și pe timpul pauzei, adaptate spațiului respectiv de desfășurare a spectacolului/evenimentului;
h) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc. după și/sau înaintea fiecărei proiecții;
i) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanța obligatorie de minimum 1,5 m;
j) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora;
k) dedicarea unor toalete strict copiilor și/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;
l) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție;
m) dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare proiecție/spectacol și/sau la fiecare 4 ore;
n) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;
o) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.