Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE: Laboratoarele medicale din Vâlcea, la CONTROL

Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea va desfăşura în perioadă următoare o amplă verificare la cele 12 laboratoare de analize medicale, care funcţionează în judeţul Vâlcea. Inspectorii de la DSP Vâlcea trebuie să finalizeze acţiunea până la data de 26 septembrie a.c.

Controlul se va axa pe mai multe coordonate, însă, în special, va viza verificarea respectării normelor de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale; verificarea conformităţii produselor biocide, precum şi corectitudinea utilizării acestora, în conformitate cu HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide şi a Ordinului nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă; verificarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea, în conformitate cu OMS nr. 261//2001 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea unităţilor sanitare; – Verificarea respectării prevederilor în vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale; verificarea respectării dispoziţiilor Legii privind interzicea fumatului în spaţiile publice.