Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Victor Ponta vrea INCUBATOARE DE AFACERI

Proiectul de lege privind incubatoarele de afaceri a fost aprobat de guvern şi va fi dezbătut în procedură de urgenţă de către Parlament. Acesta creează cadrul juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri. Principalele reglementări vizează stabilirea principiilor care stau la baza funcționării incubatoarelor de afaceri; definirea incubatorului de afaceri ca o structură de sprijin organizată sub forma unui spațiu care constituie un mediu favorabil și sustenabil pentru IMM nou înființate, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar; precum şi modalitatea de acordare a statutului de incubator de afaceri.

Înființarea unui incubator de afaceri se poate face de către autoritatea publică a administrației publice locale, instituția de învățământ superior, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau o persoană juridică de drept privat. Valabilitatea titlului de incubator de afaceri se acordă pe o perioadă de 10 ani.

Facilitățile la care are dreptul fondatorul incubatorului de afaceri, prin intermediul schemelor de ajutor de stat, inițiate de autoritățile publice locale sunt scutirea de la plata impozitului pe terenuri; scutirea de la plata impozitului pe clădiri; scutiri, cu acordul autorităților locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale; alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii.