Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ROMULUS BULACU, nemulțumit de soluțiile MTS pentru proiectele sectorului de tineret

În sesiunea ce tocmai s-a încheiat, i-am adresat ministrului Tineretului și Sportului o întrebare privind problema subfinanțării activităților de tineret în România. Am pornit această sesizare de la faptul că în urma strângerii unor date, Consiliul Tineretului din România (CTR), structura care reprezintă tinerii și organizațiile de tineret din România la nivel național și în structurile de reprezentare internaționale de profil, a făcut cunoscut opiniei publice „Analiza finanțării guvernamentale a sectorului de tineret în perioada 2013-2018”. Concluziile erau alarmante: “statul investește pentru activitățile destinate tinerilor echivalentul unui covrig / tânăr /an, respectiv 1,49 lei. Investiția totală în componenta de tineret a Ministerului Tineretului și Sportului ajunge abia la 20 de lei / tânăr / an”, în condiţiile în care în ultimii ani, studiile demografice arată că numărul tinerilor scade dramatic. Am considerat că sesizând aceste aspecte, poate ministrul va înțelege că este nevoie de o mai mare implicare din partea ministerului în această chestiune, și am avut speranța obținerii măcar a unei promisiuni că va solicita o suplimentare a bugetului alocat activităților de tineret. Dar NIMIC! Mai mult, ministrul consideră că aceste concluzii ale raportului sunt false:
“Analiza (…) pleacă de la o premisă falsă. MTS gestionează programe în domeniul tineretului(…) bugetul se alocă, în cadrul programelor de tineret, pentru numărul de proiecte și numărul de participanți și nu pentru fiecare tânăr din țară”. Este evident că suma disponibilă nu se poate distribui în mod egal, însă dacă ar fi, suma indicată de CTR este cea corectă. Totodată, consider că MTS are obligația de a face el însuși acest calcul, raportându-se la populația totală a tinerilor, când concepe aceste proiecte. Altfel, având în vedere explicația, îi recomand domnului ministru să redenumească ministerul ca “Ministerul unei părți a tineretului” pentru a nu se mai înțelege greșit.
Dar, explicațiile superficiale nu se opresc aici, ministrul pulsând până la finalul răspunsului. Referitor la posibilitățile rezolvării problemelor de tineret: “Autoritățile administrației locale, inclusiv la nivelul comunelor, vor înființa consilii consultative pentru tineret pe care le vor convoca trimestrial”. Îi reamintesc domnului ministru că legislația în vigoare prevede existența acestor consilii la nivel de județ de foarte mult timp și nu au fost convocate nici măcar anual. Pentru înființarea consiliilor la nivel de comune este nevoie de tineri. Pe fondul depopulării masive în mediul rural, nu văd această idee ca fiind una sustenabilă. Lipsa unei strategii face ca aceste consilii să nu poată realiza obiectivul principal, acela de a fi un sprijin real pentru problemele tinerilor. Doar statistici pe foi de hârtie.
În concluzie, nimic din ceea ce ministerul oferă ca explicație nu este conectat la nevoile reale ale tinerilor. Nimic din ceea ce am sesizat nu a primit un răspuns clar și coerent. Dar nu este de mirare, deoarece ministrul Bogdan Matei doar aplică o politică specifică PSD, multe vorbe și, în esență, nimic concret și la obiect.