Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Daniela Oteșanu: „Este importantă implementarea de programe şi soluţii prin care elevii din România să poată înţelege informaţia cu care interacţionează şi să aibă competenţe pentru recunoaşterea şi înţelegerea modului de organizare a situaţiilor în contextul dat”

Deputatul PSD, Daniela Oteşanu, membru în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a adresat recent o întrebare Ministrului Educației despre măsurile şi termenele pentru a creşte nivelul competenţelor şi abilităţilor funcţionale pentru elevii din ciclul preuniversitar. „Având în vedere rezultatele slabe ale ultimului raport naţional privind nivelul competenţelor funcţionale din România ca urmare a testelor care au fost completate de peste 47.000 de elevi din toate regiunile ţării pe o perioadă de 15 luni vă rog să-mi comunicaţi ce măsuri aţi prevăzut pentru următorul an şcolar, astfel încât să creştem nivelul acestora. în urma acestor evaluări, 42% dintre elevii din România nu pot interpreta o informaţie pe care să o folosească în formarea unor idei proprii şi integrarea acestora în contextul dat prin argumentarea unor ipoteze, nu pot stabili asemănări şi diferenţe între personaje, fapte sau concepte, nu pot identifica şi forma concluzii pe baza detaliilor accesate şi nu pot trata informaţia în raport cu un context general, cu o realitate recognoscibilă sau posibilă.

Nivelul competenţelor funcţionale la populaţia şcolară a României în intervalul de vârstă 6-14 ani este scăzută. Nivelul mediu este plasat la foarte puţin peste nivelul de nefuncţional. în categoria minim funcţional. De aceea, este nevoie de o dublare a competenţelor şi abilităţilor funcţionale pentru ca nivelul mediu să treacă de 50 de puncte, intrând astfel în categoria funcţional.

În opinia mea, este mult mai important să identificăm măsuri concrete prin care să punem accentul pe creşterea nivelului acestor competenţe care reflectă capacitatea unei persoane de a relaţiona cu un text. cu o situaţie, cu o problemă, decât pe nivelul notelor obţinute la clasă.

Ca urmare a faptului că aţi anunţat că în septembrie 2023 veţi prezenta o nouă lege a educaţiei naţionale, este important să luaţi în considerare implementarea de programe şi soluţii prin care elevii din România să poată înţelege informaţia cu care interacţionează şi să aibă competenţe pentru recunoaşterea şi înţelegerea modului de organizare a situaţiilor în contextul dat, să lucreze cu informaţia dată şi să prelucreze în moduri mai elaborate detaliile accesate, astfel încât să nu ne trezim peste câţiva ani că avem iar o mare parte din absolvenţi care nu pot aplica la nivel practic competenţele şi abilităţile funcţionale pe care le-au dobândit pe parcursul anilor de şcoală”, arată de deputatul Daniela Oteşanu.