Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Au început preînscrierile pentru școlile care au elevi cu risc crescut de abandon școlar

Pentru participarea la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, unitățile de învățământ, prin director, vor completa până la data de 17 ianuarie 2022, „Declarația de intenție”, disponibilă pe site-ul Ministerului Educației, la secțiunea dedicată proiectului, prin accesarea link-ului de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/1b_d4uv2gH4A7nhdV0BBLSPcJhtV4gya6mi17b_qLwhA/viewform?edit_requested=true.
Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu și o analiză de nevoi.
71 de școli din județul Vâlcea se află între unitățile de învățământ declarate eligibile în lista publicată pe site-ul Ministerului Educației, dar pot aplica prin completarea „Declarației de intenție” și cele care nu se află pe listă, dar fac dovada îndeplinirii criteriilor de vulnerabilitate.
Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – inițiat de Ministerul Educației – face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR și vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar.
Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității și va fi implementat pe o durată de 3 ani pentru susținerea unei game variate de activități, cum ar fi: școală după școală, ore remediale one-on-one sau în grup, evaluarea dificultăților de învățare, planuri individuale de învățare, sprijin colegial între elevi, cercuri școlare, consiliere și orientare școlară, mediere, Programe „A 2-a Șansă”, activități outdoor, terapie prin artă, dezvoltare de materiale educaționale, comunități de practică, coaching, leadership, participare la cursuri specifice de formare continuă, parteneriate cu alte entități din mediu public–privat, acordarea de subvenții pentru susținerea elevilor în finalizarea învățământului gimnazial, susținerea colaborării cu părinții (inclusiv educație parentală), activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală, acțiuni de combaterea violenței, acțiuni anti-bullying, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, parteneriate cu alte școli, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, și orice altă soluție fezabilă la nivel local.