Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Proiectul bugetului local al Râmnicului pe anul 2022 a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a iniţiat procedura de consultare publică asupra proiectului de buget al municipiului pe anul 2022 prin postarea pe site-ul www.primariavl.ro a anunţului aferent şi a propunerii de buget.*Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile sau punctele de vedere până în data de 26 ianuarie 2022 la adresa de e-mail dedicată dezbaterebuget@primariavl.ro, sau pot înregistra adrese scrise la Registratura Centrală cu sediul în strada General Magheru nr. 25.

Proiectul de buget pentru anul 2022 are o valoare estimată de 370.638.500 lei şi va fi supus aprobării Consiliului Local în cursul lunii februarie.