Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA: 12 persoane au fost prinse lucrând „la negru” în luna noiembrie

În luna noiembrie 2021, Serviciul Control Relaţii de Muncă și compartimentul Muncă Nedeclarată au efectuat 141 controale, fiind dispuse 351 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă.

Au fost aplicate 31 sancţiuni contravenţionale, din care 17 avertismente şi 14 amenzi în valoare de 233.700 lei.
În timpul controalelor, au fost identificate 12 persoane in situații de muncă nedeclarată, după cum urmează:
-1 persoană primită la muncă fară transmitere elemente contract individual de munca in REGES, încălcâdu-se prevederile art. 260 (1), lit. e^1 din Legea nr. 53/2003 (r) – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
-1 persoană primită la muncă în perioada de suspendare contract individual de muncă, încălcâdu-se prevederile art. 260 (1), lit. e^2 din Legea nr. 53/2003 (r) – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
-8 persoane primite la muncă fară încheierea unui contract individual de muncă, încălcându-se prevederile art.16 (1) din Legea nr. 53/2003 (r)- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
-2 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial.
Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționati in conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e, art. 260 (1), lit. e^1, art. 260 (1), lit. e^2 respectiv art. 260 (1), lit. e^3, cu amenzi contravenționale in valoare totală de 220.000 lei.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:

– cazuri de muncă nedeclarată;

– neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;

– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;

– neplata drepturilor salariale ;

– neacordarea repausului săptămânal ;

– neplata orelor suplimentare ;

– neplata orelor de noapte.