Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: arhiva vocea valcii

FINANŢELE VÂLCEA: 15 decembrie, termen de plată pentru impozitul pe venituri din activităţi agricole!

Foto: arhiva vocea valciiAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea ne informează că până la data de 15 decembrie 2015, au obligaţia plăţii celei de-a doua rate a impozitului pe venit, contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafeţe mai mici sau deţin animale sau păsări mai puţine decât limita impozabilă, prevăzută la articolul 72 alin. (2) din Codul Fiscal, nu au obligaţii declarative.

Impozitul ce trebuie plătit reprezintă 16% din norma de venit stabilită pentru fiecare ha sau cap de animal.

Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.