Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNȚ DE ANGAJARE. Se caută economist

Sucursala Băile Olănești a Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ,,T.B.R.C.M.” SA București, situată în Băile Olănești, Aleea Muncitorilor, nr. 2,
Jud. Vâlcea, CUI – 15651880; J38/636/2003

organizează interviu de angajare pentru:
1 post de ECONOMIST (cod COR 263106)
Interviul se va desfăşura la sediul Sucursalei din Baile Olanesti, str. Aleea Muncitorilor, nr. 2, jud. Valcea în data de 15.03.2024 incepand cu ora 12:00.

Condiţii pentru înscrierea la interviu:

 • cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
 • calificare conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi legislaţiei în vigoare;
 • să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • experienta in domeniul financiar-contabil minim 5 ani.

Actele/documentele care se depun pentru înscrierea la interviul de angajare:

 • act de identitate (original şi copie);
 • curriculum vitae;
 • acte studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a unei facultati in domeniul economic);
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • cerere de participare la interviu;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentala;

Documentele solicitate se vor depune până la data de 14.03.2024, ora 12:00 la sediul societății din Aleea Muncitorilor, nr. 2, loc. Băile Olănești, jud. Vâlcea, secretariat.
Relații suplimentare la nr. de telefon: 0744.833.765.