Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Activitățile de gospodărire a ABA Olt, în primele şapte luni ale anului

Pentru punerea în siguranță a gospodăriilor populației și a obiectivelor riverane cursurilor de apă din jud.Vâlcea, Administraţia Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a efectuat în primele 7 luni ale acestui an, lucrări de decolmatare, corecție, reprofilarea albiilor minore și protecția malurilor (cuprinse în Planul tehnic al Administraţiei Bazinale de Apă Olt pentru anul 2018), pe următoarele cursuri de apă:
– Pr. Olteț la Alunu, zona Alimpești – completare dig mal stâng pe o lungime de 120 metri, decolmatarea și reprofilarea albiei minore pe o lungime de 550 metri, volum terasamente de 9000 mc;
– Pr.Olănești la Rm.Vâlcea, zona Aranghel – refacerea apărării din gabioane mal drept pe o lungime de 66 metri, volum anrocamente de 680 mc;
– Pr.Trepteanca la Dănicei-decolmatarea și reprofilarea albiei minore pe o lungime de 3,1 km, volum terasamente de 17600 mc;
– Pr. Pesceana la Amărăști, Glăvile-Drăgășani – decolmatarea albiei minore a cursului de apă și îndepărtare de masă lemnoasă în zonele Stadion-Amărăști,Târg-Glăviile, Lupoaia-Pesceana, pe o lungime de 600 metri, volum de terasamente de 8000 mc;
– Pr.Urșani și pr. Râmești la Horezu – reprofilarea albiei minore a cursului de apă pe o lungime de 350 metri, volum de terasamente de 2500 mc;
– Pr. Târâia la Milostea–Polovragi – decolmatarea și reprofilarea albiei minore și îndepărtarea de masă lemnoasă pe o lungime de 2000 metri, volum terasamente de 6000 mc;
– Pr. Valea Plopilor la Vaideeni – decolmatarea albiei minore a cursului de apă și îndepărtarea de masă lemnoasă pe o lungime de 700 metri, volum terasamente de 7000 mc;
– Pr. Verdea la Mitrofani – protecție mal drept în zona Călinescu, cu gabioane pe o lungime de 30 metri, volum de anrocamente de 75 mc;
– Pr. Lotru la Râpa Brădișor – îndepărtarea materialului aluvionar din albia minoră a pr. Lotru aval acumulare Brădișor (material provenit prin alunecare de piatră şi rocă, care se activeaza la precipitatii ), pe o lungime de 200 metri, volum de terasamente de 4000 mc;
– Pr. Olănești la Vlădești – decolmatarea albiei minore a cursului de apă în zona stadion ,,Chimistul’’pe o lungime de 100 metri, volum de terasamente 1000 mc.

În prezent, S.G.A. Vâlcea acționează pentru punerea în siguranță a zonelor critice pe următoarele cursuri de apă:
– Pr. Topolog la N. Bălcescu, sector Tupan Dicu – decolmatarea și reprofilarea albiei minore pe cca 800 metri și montarea de stabilopozi pe malul stâng în dreptul gospodăriei afectate (până în prezent au fost montați 6 stabilopozi urmând să fie montați încă 8 stabilopozi);
– Pr. Sâmnic la Golești, sector Valea lui Man-Poenița – decolmatarea și reprofilarea albiei minore pe o lungime de cca. 800 metri ;
– Pr. Otăsău la Pct. Otăsău – refacere apărare mal stâng cu grindă și pereu din beton pe o lungime de 130 metri (până în prezent a fost refăcută grinda din beton pe o lungime de 100 metri și 138 mc beton hidrotehnic) și reprofilarea albiei minore a cursului de apă pe o lungime de 450 metri ;
– Pr. Cerna la Stroești – refacerea apărării de mal stâng, din gabion, pe o lungime de 120 metri ( pănă în prezent au fost transportate 290 tone anrocamente) și decolmatarea albiei minore pe o lungime de 250 metri.

Administrația Bazinală de Apă Olt, prin formațiile de lucru din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Vâlcea, a desfășurat, în primele 7 luni ale acestui an, acțiuni de curățire a albiilor și malurilor prin defrișări de vegetație arborescentă, buruieni, tufișuri, precum și îndepărtarea de resturi menajere, vegetale si moluz pentru asigurarea secțiunii de scurgere a râurilor în următoarele zone:
– Localitatea Malaia, acumulare Brădișor – coadă lac și mal stâng baraj, acumulare Malaia – mal stâng baraj;
– Municipiul Rm.Vâlcea, albie pr. Olănești pe sectorul pod Ostroveni până la stadion ,,Chimistul’’;
– Oraș Băile Govora, albie pr.Hința – zona ștrand termal;
– Oraș Horezu, albie pr. Urșani, pr. Luncavăț și pr. Râmești în zona pod DN 67 ;
– Localitatea Frâncești, albie pr. Otăsău la Mănăstirea Dintr-un Lemn;
– Localitatea Câineni, albie pr.Valea Satului -zonă locuită și malurile rîului Olt -zona primărie;
– Localitatea Slătioara, albie pr. Cerna – zona pod DN 67;
– Oraș Drăgășani, albie pr. Pescena – pod Mamotești;
– Oraș Călimănești, albie pr. Căciulata la Călimănești.

Totodată, de Ziua Mondială a Apei, împreună cu Primăria comunei Malaia și a școlii generale Malaia – clasele I-VIII, au fost efectuate igienizări ale malurilor și albiei pr. Lotru în localitatea Malaia.
De asemenea, împreună cu Primăria comunei Bunești și a școlii generale Bunești clasele I-VIII, au fost efectuate igienizări ale malurilor și albiei pr. Govora în localitatea Bunești.
În urma acestor acțiuni au fost colectați aproximativ 220 mc deșeuri diverse.

Până în prezent, au fost efectuate 33 controale comune cu Instituția Prefectului – Vâlcea, A.P.M. Vâlcea și G.M. Vâlcea, privind acțiunea de salubrizare și igienizare a albiilor și malurilor cursurilor de apă din județ.

„Pentru îmbunătățirea condițiilor de scurgere a apelor mari la viituri, astfel de acțiuni sunt în permanență în atenția noastră, fiind executate în tot Bazinul Hidrografic Olt cu muncitorii formaţiilor de lucru şi utilajele din dotarea Sistemelor de Gospodărire a Apelor conform – Planului Tehnic anual’’, a precizat Ștefan Prală, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt.