Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

16 iunie – ultima zi pentru depunerea anumitor raportări contabile

Următoarele raportări le puteţi face până pe 16 iunie:

• Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi tigări de foi se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

• Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

• Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate pentru luna precedentă se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic şi produse alcoolice.

• Situaţia centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă se depune de către destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările intracomunitare de produse accizabile.

• Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse accizabile.

• Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile.

• Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație sau navigație, pentru luna precedentăse depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

• Jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație sau navigație, pentru luna precedentăse depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

• Situaţia privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

• Evidenţa achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.