Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VEZI AICI minuta din dosarul CET GOVORA! Mihai Bălan trebuie să plătească 10 miliarde lei vechi şi să presteze 60 de zile în folosul comunităţii

Minuta deciziei penale nr. 108: Cu majoritate, Admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpaţii Şova Dan Coman şi Bălan Mihai împotriva sentinţei nr.506 din data de 25 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală în dosarul nr.526/1/2016. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală mai sus menţionată şi, rejudecând în fond: 1. Înlătură aplicarea art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000 din încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului Şova Dan Coman şi condamnă pe acesta la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. În conformitate cu art.67 Cod penal, aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal. 2. În conformitate cu art.67 Cod penal, aplică inculpatului Bălan Mihai pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b, g şi k Cod penal, pe o perioadă de 2 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art.93 alin.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul Bălan Mihai va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Câineni sau în cadrul Primăriei Vlădeşti. 3. În temeiul art.397 şi art.25 Cod procedură penală admite, în parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă CET GOVORA SA – Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor nr.1, judeţul Vâlcea, prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, cu sediul în Bucureşti, str.Costache Negri nr.1-5, Clădirea Opera Center, et.3, sector 5, şi obligă inculpatul Bălan Mihai la plata către aceasta a sumei de 1.056.141 lei. În temeiul art.404 alin.4 lit.c raportat la art.249 Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului Bălan Mihai prin ordonanţa procurorului nr.611/P/2015 din 25.01.2016, (vol.I, fila 155-156), până la concurenţa sumei de 1.056.141 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate care nu contravin prezentei decizii. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelurile declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpaţii Şova Dan Coman şi Bălan Mihai rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Şova Dan Coman şi Bălan Mihai, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 70 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 20 iunie 2018. Cu opinie separată numai în sensul desfiinţării, în parte, a sentinţei şi în rejudecare: 1. Schimbarea încadrării juridice dintr-o infracţiune prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal în două infracţiuni prevăzute de art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi, în consecinţă, achitarea inculpatului Bălan Mihai în temeiul art.16 lit.b teza I Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (încheierea contractului de asistenţă juridică nr. 335115/05.12.2011), precum şi reducerea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor civile, urmând ca inculpatul să fie condamnat numai pentru săvârşirea unei singure infracţiuni prevăzute de art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (încheierea contractului de asistenţă juridică nr.858320/23.05.2013). 2. Achitarea inculpatului Şova Dan Coman în temeiul art.16 lit.b teza I Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6 şi art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu înlăturarea măsurii confiscării speciale şi ridicarea măsurii sechestrului asigurător.