Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Pași de melc în fuziunea Apavil cu Acvarim

Recent, s-a stabilit preluarea de că tre noua societate comercialăa întregului personal al Acvarim și al Apavil, și păstrarea acestuia pe termen de un an. In termenul de un an, stabilit de comun acord și cu reprezentanții sindicatului celor două societăți comerciale, se vor bloca angajările. „Fuziunea prin absorbție a celor două societăți este varianta cea mai bunăși cea mai sigurăpentru că permite și obligăoperatorul creat, săducă mai departe responsabilitățile celor doi operatori”, precizeazăDumitru Bușe

 

În ultimele zile, la Consiliul Județean Vâlcea au continuat negocierile de fuziune între societățile Apavil și Acvarim, fuziune care se va realiza prin absorbția societății conduse de Sorin Zamfirescu. Printre altele, s-a mai convenit păstrarea denumirii de Apavil pentru operatorul rezultat din fuziunea celor două societăți comerciale, noua societate urmând săîndeplinească condițiile de operator regional în subordinea Consiliului Județean. Fiecare unitate administrativ – teritorială, reprezentatăde consiliul local în subordinea că ruia funcționeazăcei doi operatori care fuzionează, respectiv Consiliul Local al Râmnicului și Consiliul Județean, va avea un reprezentant în AGA și fiecare reprezentant va avea dreptul la un număr de voturi în funcție de valoarea aporturilor și numărul de acțiuni. De asemenea, s-a mai stabilit preluarea de că tre noua societate comercialăa întregului personal al Acvarim și al Apavil, și păstrarea acestuia pe termen de un an, După care structurile se vor redimensiona în funcție de necesități. În termenul de un an, stabilit de comun acord și cu reprezentanții sindicatului celor două societăți comerciale, se vor bloca angajările, iar în caz de mișcă ri „naturale” (pensionare pentru limităde vârstă, pensionare pe caz de boală), atribuțiile săfie redistribuite între cei prezenți. Întrucât Primăria Râmnicului a accesat fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în municipiul Râmnicu Vâlcea, procedura de fuziune necesităparcurgerea mai multor etape, printre care și obținerea acordului Comisiei Europene și al Băncii Europene de Investiții. Recent, reprezentantul Ministerului Mediului a elaborat și transmis calendarul propus pentru reorganizarea Apavil și Acvarim prin fuziune prin absorbție și delegarea directăa serviciului că tre operatorul nou creat. După primirea calendarului, comisia județeană s-a întrunit în ședințăîn data de 5 martie 2007, pentru a discuta etapele care trebuie parcurse și a stabili măsuri de realizare a acestora, solicitând totodatăo nouăîntâlnire cu consultantul Ministerului Mediului, pentru a discuta probleme legate de creditul pentru Programul ISPA și implementarea investiției. Calendarul a fost transmis în data de 12 martie și la primăriile Brezoi, că limănești, Băbeni, Băile Olănești, Dăești și Bujoreni. „Fuziunea prin absorbție a celor două societăți este varianta cea mai bunăși cea mai sigurăpentru că permite și obligăoperatorul creat, săducă mai departe responsabilitățile celor doi operatori. În legăturăcu problema împrumutului precizăm că programul ISPA trebuie continuat, proiectul însemnând șapte milioane euro cofinanțare, în acest moment, cofinanțarea că zând în sarcina Primăriei Râmnicului. Împrumutul se ramburseazăprin banii generați din tarifele colectate de la nivelul municipiului. După fuziune sunt două opțiuni privind problema împrumutului, respectiv păstrarea împrumutului ca atare la Primăria Râmnicului, aceasta înregistrând și veniturile din operare, sau se transferăîmprumutul cu venituri cu tot că tre operator și primăria nu își mai înregistreazăvenituri din operare”, precizeazăDumitru Bușe. De altfel, se pare că în următoarea ședințăa Consiliului Județean, președintele Dumitru Bușe va fi împuternicit săsolicite în scris Ministerului Mediului extinderea atribuțiilor reprezentantului BDO Conti Audit în sensul efectuării inventarierii și evaluării de că tre acesta a activelor fixe, precum și al inventarierii și evaluării activelor și pasivelor pentru ambele societăți comerciale.