Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

NOUA LEGE A PESCUITULUI IN ROMANIA

         Orientările Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și implicit ale ANPA și CNAFP, reclamă schimbări fundamentale în legislația ce face referire la pescuitul recreativ/sportiv și industrial în țara noastră. Deoarece ziarul Vocea Vâlcii se afla în posesia Proiectului de Lege privind pescuitul și acvacultura  și sperând că prin promulgarea acestuia lucrurile să intre pe un făgaș normal, pentru o informare corectă a cititorilor noștri, publică m în premieră națională textul a ceea ce va fi noua Lege a pescuitului în România. Menționăm faptul că este posibil ca o mare parte dintre parlamentari să nu aibă cunoștință despre conținutul acestui proiect legislativ.

 

TITLUL I

(dispoziții generale)

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege, reglementează conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități se realizează:

a) pe teritoriul României;

b) în apele jurisdicționale ale României de că tre nave sub pavilion românesc sau sub pavilionul altor state;

c) în apele altor state sau în marea liberă de că tre nave sub pavilion românesc;

(2)  Prezenta lege stabilește măsurile privind:

a)     organizarea și administrarea sectorului pescă resc;

b)     conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii;

c)     politica structurală;

d)     administrarea capacității flotei de pescuit;

e)     acvacultura;

f)       procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură;

g)     organizarea pieței produselor pescă rești;

h)     cercetarea științifică în domeniul pescă resc;

i)        controlul și respectarea reglementărilor;

j)       relațiile internaționale;

k)      răspunderi și sancțiuni.

(3) Prezenta lege reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza că reia se emite legislația secundară pentru sectorul pescă resc.

 

Art. 2. Obiective

Obiectivele prezentei legi sunt:

a)     Urmărirea unei exploatări echilibrate și responsabile a resurselor acvatice vii din bazinele naturale, favorizând dezvoltarea durabilă și adoptarea măsurilor necesare pentru a proteja, conserva și regenera aceste resurse și ecosistemele acvatice.

b)     Protejarea resurselor acvatice vii care se găsesc în zone protejate, în conformitate cu reglementările specifice în acest domeniu.

c)     Dezvoltarea activității de acvacultură.

d)     ÃŽmbunătățirea condițiilor de realizare a activităților de pescuit și acvacultură precum și a nivelului de trai al producă torilor.

e)     Stimularea îmbunătățirii structurilor de producție și de comercializare, prin mărirea  gradului de utilizare și creștere a valorii adăugate pentru produsele obținute din pescuit și acvacultură.

f)       Promovarea formării profesionale a personalului din domeniul pescă resc.

g)     Stimularea asocierii.

h)     Stimularea consumului produselor pescă rești, în special al celor excedentare și/sau subexploatate.

i)        Stimularea comerțului responsabil, care să contribuie la conservarea resurselor acvatice vii.

j)       ÃŽmbunătățirea calității produselor pescă rești, transparența pieței și informarea consumatorului.

k)      Stimularea cercetării științifice în domeniul pescă resc.

 

Art. 3. Definiții

ÃŽn sensul prezentei legi, se stabilesc următoarele definiții:

a)     „acvacultura”, creșterea sau cultivarea organismelor acvatice, cu tehnici destinate  măririi peste capacitatea naturală a mediului, a producției organismelor acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice;

b)     “amenajare piscicolă”, unitate de bază a acvaculturii, reprezentată de heleșteu, iaz, vivieră flotabilă, stație de reproduc

Bogdan Popescu