Acasă Arhiva Libertate pentru primar

Libertate pentru primar

DMG

 

 

     La ora când citiți ziarul nostru, în aula Tribunalului Vâlcea, din municipiul Rm. Vâlcea, se desfășoarăprocesul inculpaților Mircia Gutău și Nicolae Dicu. Procesul are drept obiect revocarea sau menținerea măsurii arestării preventive a celor doi conducă tori ai administrației publice locale. Un complet de judecată, apreciat drept integru și foarte serios, va analiza probele depuse de procurorii bucureșteni și va audia martorii propuși prin rechizitoriu. Așa cum ne-am obișnuit cititorii, publică m – în premierăde presă toate piesele aflate în dosar, începând cu denunțul delatorului Constantin Popescu zis „Crinu” și sfârșind cu cel mai subiectiv, diletant și neprofesionist rechizitoriu. Citindu-l cu atenție, veți putea înțelege subiectivismul și transformarea tuturor halucinațiilor denunță torului în probe anti Gutău, fărăa se mai găsi și alte indicii de susținere. Spre exemplu, în denunțul prezentat aici veți găsi tot felul aberații, reținute de investigatoarele DNA în acuzare: „Găsindu-l pe inculpatul Gutău Mircea singur i-a comunicat că i-a adus suma de 5.000 de euro, iar acesta l-a îndrumat săremităsuma respectivăviceprimarului Dicu Nicolae”. Acest lucru nu rezultădecât din spusele provocatorului denunță tor. Cum se poate baza un procuror, în exclusivitate, doar pe ce spune un denunță tor interesant? Dacă ce spune unul, cu atât mai mult cu cât acela este denunță tor, se mai coroboreazăcu ceva, ca sădevinăprobă. Din ce rezultăaducerea și predarea celor 5.000 de euro, decât și spusele lui „Crinu”? Un alt panseu al doamnelor procuror, invocat fărătemei drept probă: „Ulterior, în cadrul unei discuții purtate de denunță tor cu Dicu Nicolae, acesta a menționat că suma remisăinițial, respectiv 5.000 de euro, trebuie înmulțităcu 10, Popescu Constantin înțelegând, astfel, că suma „. De unde rezultă, iar, chestia asta? Doar din ce a spus denunță torul! Alt exemplu: „Cu ocazia întrevederii din 27.06.2006, denunță torul considerând, o datămai mult, că au fost stabilite în mod abuziv și cu rea-credințăcondiții restrictive de construire, i-a solicitat inculpatului Dicu Nicolae restituirea sumei de 5.000 de euro „. Nici lucrul acesta nu este adevărat. Condițiile sunt identice în toate certificatele. De acum se știe că patronul de la Rovimet a făcut denunțul la DNA, la data de 28.06.2006. Onor doamnelor procuror DNA, fac următoarea precizare în rechizitoriu: „La data de 30.06.2006 (După două zile de la denunț – n.r.), denunță torul s-a deplasat din nou în biroul inculpatului Dicu Nicolae, pentru a-și cere scuze referitor la solicitarea de restituire a sumei remise. Cu acest prilej ( ) acesta i-a propus inculpatului Dicu Nicolae, că în situația în care va fi posibilăemiterea unui certificat de urbanism pentru acest teren (în Gabriel Stoianovici n.r.), într-un timp scurt suma de 5.000 de euro solicitată, inițial, pentru primul teren (în strada Cerna – n.r), săle fie datăcu titlul de mităcelor doi inculpați, în scopul facilitării obținerii certificatului de urbanism ( ). Inculpatul Dicu Nicolae a fost de acord cu propunerea denunță torului”. Contestați, vărugăm, că totul este spus NUMAI de denunță tor și nu existănicio altăprobăa celor afirmate. Dar, nimic nu se spune despre primarul Gutău. Popescu a vorbit (dacă a vorbit!) numai cu Dicu. Și dacă ar fi așa, cu Gutău a vorbit măcar un cuvânt în 30 iunie sau După 30 iunie ca în locul autorizației din strada Cerna,să-i dea alta în strada Gabriel Stoianovici?

     Suita pseudo-probelor împotriva primarului, Continuă în întregul rechizitoriu. Deliberat, anchetatoarele folosesc cuvinte sau expresii dubitative, fărăacoperire. Iată: „Cu acest prilej, Popescu Constantin a negociat cuantumul sumei ce trebuia remisăcelor doi inculpați, stabilind suma totalăde 40 mii de euro ( )”. S-a negociat cu Gutău? Existăprobe în afara declarației lui „Crinu” Popescu că această discuție a avut loc? Se spune în rechizitoriu cum l-ar fi informat Dicu pe Gutău despre înțelegerea cu denunță torul? NIMIC. Făcă turi dintr-un scenariu prost conceput de niște răuvoitoare, dornice de afirmare profesională. Analiza lipsei de profesionalism a procuroarelor și reaua-credințăFață de cei anchetați merge până la stabilirea încadrării juridice. Dacă odată, cineva a cerut și dacă a și dat, eventual, cum este cazul în dosar 5 mii de euro este faptă, iar dacă s-au pretins, pe urmă, încă 50 de mii de euro, este altăfaptă. Atunci, dacă nu este vorba de două sau mai multe fapte, unitate legalăde infracțiune. Atunci când s-au dat cei 5 mii de euro, infracțiunea s-a consumat. În consecință, Constantin Popescu trebuie trimis în judecată. Dar, naivele (?) procuroare, o amețesc cu încadrarea faptelor lui Dicu și aiurelilor despre Gutău, tocmai pentru a-l salva pe denunță torul Popescu de pedeapsa binecuvenită. Jalnică înscenare.

        Rechizitoriu

27 iulie 2006

 

CAMELIASUTIMAN – procuror șef secție adjunct și CLAUDIA ROȘU-procuror, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției;

Examinând actele de urmărire penalăefectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații

GUTĂU MIRCIA – fiul lui Gheorghe și Margareta, născut la 7.04.1957 în com. Satu Mare, jud. Suceava, domiciliat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Cpt. D. Mărășeanu, nr. 3, jud. Vâlcea,

cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 254 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și

DICU NICOLAE – fiul lui Nicolae și Elena, născut la 12.01.1953 în com. Stoenești, jud. Vâlcea, domiciliat în mun. Râmnicu Vîlcea, str. Știrbei Vodă, nr. 3, bl. P2, sc. B, ap. 18,jud. Vâlcea,

cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

 

EXPUNEM URMĂTOARELE:

În fapt:

În perioada aprilie-iulie 2006, inculpatul GUTĂU MIRCIA, având calitatea de primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, a pretins de la denunță torul POPESCU CONSTANTIN, acționar majoritar la S.C. ROVIMET S.A., suma totalăde 50.000 euro, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului DICU NICOLAE, viceprimar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, acesta din urmăprimind efectiv de la denunță tor suma de 25.000 euro, pentru a-1 ajuta săobținăun certificat de urbanism vizând un teren situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, proprietatea S.C. ROVIMET S.A.; în baza unei înțelegeri anterioare dintre cei doi inculpați, o parte din suma primităde la POPESCU CONSTANTIN urma a-i fi remisă, prin intermediul lui DICU NICOLAE, primarului GUTĂU MIRCIA, întrucât, în această calitate, acesta din urmăavea, printre atribuțiile de serviciu, și emiterea unor acte de natura celui solicitat de că tre denunță tor.

Prin denunțul formulat la data de 28.06.2006 (f. 27-29), numitul POPESCU CONSTANTIN a solicitat efectuarea de cercetări Față de GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE, primarul și, respectiv viceprimarul municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Din declarațiile date organelor de urmărire penalăde că tre denunță torul POPESCU CONSTANTIN (f. 30-34), precum și din documentația obținutăde la Primăria Râmnicu-Vâlcea au rezultat următoarele aspecte:

La data de 2.12.2005, S.C. ROVIMET S.A., societate la care denunță torul este acționar majoritar, a cumpărat de la IONESCU RADU un teren în supraFață de 280 mp, situat în mun. Râmnicu-Vâlcea, str. Cerna, nr. 1, jud. Vâlcea. Anterior efectuării tranzacției, cumpărătorul a solicitat vânzătorului obținerea unui certificat de urbanism în care săse menționeze posibilitatea edifică rii de construcții pe terenul respectiv, scopul achiziționării fiind acela al construirii unei clădiri pe mai multe nivele, cu destinația birouri.

În consecință, IONESCU RADU, prin mandatar IONESCU ELENA, a obținut de la Primăria Râmnicu-Vâlcea certificatul de urbanism nr. 1731/29344/26.09.2005 (f. 167-175), în care, la rubrica „regimul tehnic” a fost menționat procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) de 80%, „coeficientul de utilizare” al terenului (c.u.t.) de 0,93, regimul maxim de înălțime de 4 nivele, respectiv P+3E, precum și aliniamentul eventualelor clădiri propuse, care urma a fi cel existent.

După cumpărarea terenului menționat, S.C. ROVIMET S.A. a solicitat Primăriei Râmnicu-Vâlcea un nou certificat de urbanism, în vederea obținerii unei autorizații de construcție. Prin certificatul de urbanism nr. 2274/40725/23.12.2005 (f. 176-181) s-a stabilit următorul regim tehnic: P.O.T. 80%, c.u.t. 0,93, înălțimea maximăconform art. 31 al. l din H.G. nr. 525/1996, respectiv maxim două nivele peste înălțimea celei mai înalte clădiri învecinate, precum și aliniamentul clădirii propuse, prin raportare la o construcție existentă, aparținând S.C. BOROMIR S.A.

La scurt timp După emiterea acestui prim certificat de urbanism, denunță torul – la indicațiile martorului TOMA FLORIN (f. 40-41), care avusese o discuție cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, în care acesta arătase că nu va fi de acord cu efectuarea unei construcții în condițiile solicitate de S.C. ROVIMET S.A. – s-a deplasat personal la sediul Primăriei Râmnicu-Vâlcea, unde, la solicitarea sa de a i se elibera un certificat de urbanism (conform celui emis pe numele lui IONESCU RADU, GUTĂU MIRCIA a evidențiat faptul că terenul se aflăîn centrul orașului și că este dificil ca anterior săsemneze o autorizație de construcție în regimul solicitat. denunță torul POPESCU CONSTANTIN a precizat că inculpatul GUTĂU MIRCIA, în urma reliefării dificultăților în emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție, i-a dat de înțeles că va răspunde pozitiv solicitării sale, în schimbul unei sume de bani, al că rei cuantum 1-a lăsat la aprecierea denunță torului, acesta necomunicându-i un răspuns ferm.

Întrucât aliniamentul și regimul de înălțime stabilit nu corespundeau necesităților S.C. ROVIMET S.A., iar schimbarea acestora presupunea modificarea de că tre Consiliul Local a planului urbanistic zonal (P.U.Z.) al zonei centrale, la data de 14.02.2006 S.C. ROVIMET S.A. a solicitat, prin cererea înregistratăcu nr. 4954, analizarea și avizarea documentației privind amplasarea unui obiectiv cu destinația de birouri, în regim de înălțime D+P+6E, prin modificarea planului urbanistic zonal pentru zona centralăa orașului.

Prin adresa nr. 4954/7.03.2006, Primăria Râmnicu-Vâlcea a comunicat solicitantului că documentația nu a fost avizatăfavorabil în ședința comisiei tehnice consultative de amenajare a teritoriului și urbanism, întrucât regimul de înălțime propus era foarte mare, precum și că modificarea planului de urbanism zonal se poate supune avizării Consiliului Local numai După obținerea avizului favorabil al comisiei tehnice consultative.

Prin cererea nr. 8174/13.03.2006, S.C. ROVIMET S.A. a solicitat Primăriei Râmnicu-Vâlcea avizarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), în vederea autorizării construirii unui sediu pentru birouri cu regimul de nălțime D+P+4E. Prin raportul întocmit de inginer MIHĂILESCU LILIANA și aprobat de primarul GUTĂU MIRCIA, s-a propus avizarea planului urbanistic de detaliu „Construcție pentru birouri S.C. ROVIMET S.A.”, cu un regim maxim de înălțime de D+P+2E și un P O.T. de maxim 80%.

Prin cererea din 27.03.2006, S.C. ROVIMET S.A. a solicitat retragerea propunerii de avizare a documentației prin modificarea P.U.Z.- ului întrucât respingerea în două rânduri a solicitării conducea la imposibilitatea efectuării ulterioare a uneia noi.

Apreciind că unele dintre condițiile restrictive impuse pentru efectuarea construcției au fost stabilite în mod abuziv, denunță torul POPESCU CONSTANTIN a luat hotărârea de a remite primarului GUTĂU MIRCIA suma de 5.000 euro, astfel că în cursul lunii aprilie 2006,1-a contactat telefonic, stabilind o întâlnire la sediul Primăriei, în cursul aceleași zile. Găsindu-l pe inculpatul GUTĂU MIRCIA, singur în biroul său, i-a comunicat că a adus suma de 5.000 euro, iar acesta l-a îndrumat săremităsuma respectivăviceprimarului DICU NICOLAE, care îl aștepta și fusese informat despre întreaga situație.

Deplasându-se la biroul inculpatului DICU NICOLAE, aflat în sediul aceleași instituții, denunță torul i-a precizat acestuia că avusese o discuție anterioarăcu inculpatul GUTĂU MIRCIA, După care i-a spus că a adus o sumăde bani, lăsând plicul pe birou. Inculpatul DICU NICOLAE l-a întrebat pe denunță tor ce sumăse aflăîn plic, iar la răspunsul acestuia că sunt 5.000 euro, și-a manifestat nemulțumirea, făcând precizarea că acea sumăeste suficientă”numai pentru consilierii PD” din cadrul Consiliului Local, fiind necesar ca pentru eliberarea unui certificat de urbanism din care sărezulte că pe acel teren se poate construi în regimul dorit de proprietar, săfie modificat planul de urbanism zonal, această atribuție fiind în competența Consiliului Local. De asemenea, inculpatul DICU NICOLAE l-a informat pe denunță tor că modificarea planului de urbanism va dura o perioadăde timp.

Ulterior, în cadrul unei alte discuții purtate de denunță tor cu viceprimarul DICU NICOLAE, acesta a menționat că suma remisăinițial, respectiv 5.000 euro, trebuia înmulțităcu 10, POPESCU CONSTANTIN înțelegând astfel că suma totalăsolicitatăde inculpații GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE este de 50.000. denunță torul nu i-a dat viceprimarului un răspuns ferm, însănu a refuzat solicitarea, urmând sămai discute cu alt prilej.

Între timp, obținând o copie a planului de urbanism zonal existent și constatând că certificatul de urbanism eliberat proprietarului anterior al terenului corespundea P.U.Z.-ului existent, iar cel emis pentru S.C. ROVIMET S.A. impunea condiții restrictive, denunță torul POPESCU CONSTANTIN, împreunăcu martorul TOMA FLORIN și cu numitul PREDA FLORIN, s-au deplasat la biroul inculpatului GUTĂU MIRCIA, fărăo contactare prealabilă, relatându-i acestuia situația constatatăși nemulțumirea vizavi de faptul că , în condiții similare, pentru S.C. ROVIMET S.A. nu fusese emis un certificat care săconținăaceleași cerințe ca și cel eliberat proprietarului anterior. În această situație, inculpatul GUTĂU MIRCIA, în opinia denunță torului vizibil deranjat, l-a îndrumat săformuleze o nouăcerere pentru emiterea unui certificat de urbanism. Astfel, la data de 13.06.2006, sub nr. 18713, S.C. ROVIMET S.A. a depus la Primăria Râmnicu-Vâlcea o nouăcerere pentru emiterea certificatului de urbanism, în scopul obținerii autorizației de construire a unui imobil cu regim de înălțime D+P+3E, cererea având mențiunea expresă”conform P.U.Z. actual”.

denunță torul POPESCU CONSTANTIN a relatat că în ziua de 07.06.2006 s-a deplasat la biroul viceprimarului DICU NICOLAE, prilej cu care acesta i-a comunicat că certificatul de urbanism ceîi va fi eliberat ca urmare a ultimei cereri formulate nu va fi în concordanțăcu planul urbanistic zonal.

Prin certificatul de urbanism nr. 1349 /18713/ 27.06.2006 (f. 153-56), semnat de primarul GUTĂU MIRCIA și contrasemnat de secretar MIHĂESCU TOMA, director executiv MIHĂILESCU ELENA și inspector OPREA PARASCA, au fost stabilite următoarele condiții privitoare la regimul tehnic al construcției ce urma a fi edificată: P.O.T. 80%, conform P.U.G., respectiv 30%, conform P.U.Z., regim de înălțimemaxim P+3E, pe latura vestică aliniamentul cu clădirea S.C. BOROMIR S.A.. (în opinia martorului TOMA FLORIN, nu se putea stabili aliniamentul Față de această clădire, întrucât are caracter provizoriu).

Cu ocazia întrevederii din data de 27.06.2006, denunță torul POPESCU CONSTANTIN, considerând, o datămai mult, că au fost stabilite în mod abuziv și cu rea-credințăcondiții restrictive de construire, i-a solicitat inculpatului DICU NICOLAE restituirea sumei de 5.000 euro, stabilind săse contacteze telefonic în acest scop.

La data de 28.06.2006, POPESCU CONSTANTIN s-a prezentat la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a formulat denunțul împotriva primarului GUTĂU MIRCIA și a viceprimarului DICU NICOLAE.

La data de 30.06.2006, denunță torul s-a deplasat din nou la biroul inculpatului DICU NICOLAE, pentru a-și cere scuze referitor la solicitarea de restituire a sumei remise. Cu acest prilej, întrucât S.C. ROVIMET S.A. avea în proprietate și un alt teren, în supraFață de 420 mp, situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici, pe care denunță torul era interesat săconstruiască , acesta i-a propus inculpatului DICU NICOLAE ca, în situația în care va fi posibilăemiterea unui certificat de urbanism pentru acest teren într-un timp scurt, suma de 50.000 euro, solicitatăinițial pentru primul teren, săle fie datăcu titlu de mităcelor doi inculpați, în scopul facilitării obținerii certificatului de urbanism pentru terenul situat în str. Gabriel Stoianovici. Inculpatul DICU NICOLAE a fost de acord cu propunerea denunță torului.

În baza încheierii nr. 47 din 4.07.2006, pronunțatăîn dosarul nr. 1194/p/2006 al Tribunalului Vâlcea, prin autorizația nr. 11 din 4.07.2006 s-a autorizat interceptarea și înregistrarea audio-video de convorbiri și imagini, inclusiv în mediul ambiental, purtate de denunță torul POPESCU CONSTANTIN cu inculpații GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE.

La data de 4.06.2006, denunță torul 1-a vizitat pe inculpatul DICU NICOLAE la biroul acestuia, din nota privind redarea dialogului ambiental purtat între cei doi (f. 103-111) rezultând că POPESCU CONSTANTIN purtase anterior unele discuții cu DICU NICOLAE referitor la terenul situat în str. Gabriel Stoianovici, viceprimarul confirmându-i că l-a informat și pe inculpatul GUTĂU MIRCIA despre solicitarea referitoare la acest teren. De asemenea, din această discuție a mai rezultat că inculpații urmau săfacă unele demersuri (neprecizate) în vederea stabilirii unui P.O.T. convenabil pentru denunță tor, precum și pentru ca solicitarea sănu mai fie supusăaprobării comisiei arhitecților. Cu acest prilej, POPESCU CONSTANTIN a negociat cuantumul sumei ce urma a fi remisăcu titlu de mităcelor doi inculpați, stabilind suma totalăde 40.000 euro (din care 5.000 euro fuseserădeja remiși inculpatului DICU NICOLAE), convenind cu acesta ca în zilele următoare să-i dea 20.000 euro, iar restul până la concurența sumei de 40.000 euro, După eliberarea certificatului de urbanism. Înțelegerea a fost confirmatăexpres de inculpatul DICU NICOLAE, care a reiterat promisiunea că va discuta încă o datăcu primarul GUTĂU MIRCEA, inclusiv pentru a obține și acordul acestuia cu privire la modificarea cuantumului sumei solicitate inițial.

La data de 5.07.2006, organele de urmărire penalăau procedat la marcarea criminalistică a sumei de 20.000 euro, compusădin bancnote a câte 500 euro fiecare, folosindu-se substanțăchimică de culoare portocalie, precum și prin inscripționarea textului „MITĂ” pe reversul unora dintre bancnote, conform procesului-verbal (f. 55-56, 80-85).

Ladatade6.07.2006,denunță torulPOPESCU CONSTANTIN, în urma purtării a două discuții telefonice cu inculpatul DICU NICOLAE, a stabilit o întâlnire cu acesta din urmăaceeași pentru zi, în jurul orei 14, la restaurantul Hotelului Maria, situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. Antim Ivireanu, nr. 48. denunță torul s-a deplasat la locul de întâlnire, având asupra sa suma de 20.000 euro, iar la scurt timp, în incinta localului a venit și inculpatul DICU NICOLAE, așezându-se la aceeași masă. Din conținutul notei privind redarea dialogului ambiental purtat cu acel prilej între persoanele mai sus menționate (f. 112-37) au rezultat următoarele: După purtarea unor discuții fărărelevanțăpentru cauză, denunță torul POPESCU CONSTANTIN i-a propus inculpatului DICU NICOLAE să-1 însoțească în toaleta restaurantului pentru „a se face tranzacția”, acesta fiind de acord. În locul precizat, POPESCU CONSTANTIN i-a înmânat inculpatului suma de 20.000 euro, acesta a confirmându-i, încă o dată, că a discutat și cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, solicitarea urmând a fi rezolvatăfavorabil, precum și că suma primităde la denunță tor urma a fi împărțităcu acesta.

După finalizarea întrevederii cu inculpatul DICU NICOLAE, denunță torul POPESCU CONSTANTIN, în urma unei discuții telefonice cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, s-a deplasat la sediul Primăriei Râmnicu-Vâlcea, scopul fiind acela de a se asigura că primarul cunoaște situația și de a-l încunoștința despre faptul că îi remisese viceprimarului DICU NICOLAE suma de 20.000 euro. Cu ocazia discuției purtate cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, în biroul acestuia, denunță torul i-a comunicat că s-a întâlnit cu inculpatul DICU NICOLAE și că i-a dat, conform înțelegerii, 20.000 euro, urmând ca restul săfie dați După eliberarea certificatului de urbanism. Inculpatul GUTĂU MIRCIA i-a confirmat lui POPESCU COSTANTIN că știe despre ce e vorba, ținând să-i precizeze acestuia că e nevoie de acordul vecinilor pentru a construi pe acel teren în condițiile dorite (a se vedea nota de redare de la f. 138-141).

Cu prilejul constatării infracțiunii flagrante săvârșite de inculpatul DICU NICOLAE (f. 57-61, 63-79), asupra acestuia a fost găsităsuma de 20.000 euro, în bancnote de câte 500 euro, ale că ror serii corespund celor menționate în procesul-verbal de marcare criminalistică . La examinarea cu lampa UV a palmelor inculpatului și a borsetei în care acesta introdusese suma primităde la denunță tor, au fost depistate particule de praf de culoare verde, provenind de pe coala de hârtie format A4, în care fusese împachetatăsuma de bani.

Atât în explicațiile date la momentul constatării infracțiunii, cât și declarațiile ulterioare (f. 272-280, 283), inculpatul DICU NICOLAE a susținut că suma de 20.000 euro, primităde la denunță torul POPESCU CONSTANTIN, reprezenta un împrumut pe care inculpatul i-l solicitase, precum și că denunță torul s-ar fi oferit săsuplimenteze suma cu încă 15.000 euro. DICU NICOLAE nu a negat purt

Romeo Popescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.