Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

La Bruxelles, Dorel Jurcan a participat la înființarea Europolului

Senatorul PD Dorel Jurcan  a fost prezent, săptămâna trecută, la Bruxelles, la un seminar organizat de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului European. Tema seminarului s-a axat pe discuții legate de viitorul Europol. La eveniment, au participat europarlamentarii și personalități europene marcante. Europol este organizația care se ocupăde aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene și care opereazăcu informațiile referitoare la criminalitate. „Obiectivul său este acela de a îmbunătăți eficacitatea și cooperarea autorităților competente din statele membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea formelor grave de crimăinternaționalăorganizatăși de terorism. Europol-ul are misiunea de a-și aduce o contribuție semnificativăla acțiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate și a terorismului, concentrându-și eforturile asupra organizațiilor criminale” – a spus, Dorel Jurcan.  În plus, Europol sprijinăactivitățile de aplicare a legii desfășurate de statele membre, îndreptate în special împotriva: traficului ilegal de droguri; rețelelor ilegale de imigrație; terorismului; falsifică rii banilor (falsificarea monedei euro) și a altor mijloace de plată; traficului cu ființe umane inclusiv pornografia infantilă; traficului ilegal cu vehicule; spălării banilor. Consiliul de Administrație al Europol-ului include câte un reprezentant din fiecare stat membru și are sarcina principalăde a supraveghea activitățile organizației. „Consider că este foarte important săavem o privire de ansamblu asupra schimbărilor aduse de această propunere întrucât noul cadru legal stabilește, pe de  o parte, creșterea rolului și sarcinilor Europolului și, pe de altăparte, includerea acestuia în cadrul instituțional al UE. Astfel, au fost făcute propuneri privind extinderea mandatului Europol, a bazei de date a acestuia care va include și informații trimise de entități private. Ca instituție a UE, Europolul va fi finanțat din bugetul comunitar, estimându-se a fi necesare aproximativ 82 milioane de Euro,  metodele de finanțare și regulile de aplicare urmând a fi schimbate. Dat fiind faptul că noua propunere a Comisiei Europene permite Europului săproceseze informația atât cât este necesar pentru a-și atinge obiectivul, principiul interoperabilității în ceea ce privește sistemul de procesare a datelor la nivel național, comunitar și cel folosit în organismele aflate în relație cu UE trebuie gândit mai bine din punct de vedere al condițiilor și garanțiilor”, a conchis senatorul Dorel Jurcan.