Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Furci caudine” pentru șoferii imprudenți

„Verificarea constă în completarea unui test-grilădin legislația rutieră. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt întrunite, cumulativ, mai multe condiții”, a precizat comisarul Ilie Voica, șeful Serviciului Poliției Rutiere Vâlcea

După aprobarea noului Cod Rutier restituirea permisului de conducere se face doar la ordinul șefului serviciului poliției rutiere care îl are în evidențăpe titularul permisului. Și totuși restituirea se face doar în anumite condiții: la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicatăpentru cumul de puncte, la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicatăca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile, sau, După caz, a fost majoratăcu 30 de zile. „Dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în baza certificatului medico-legal prin care se confirmăcă afecțiunile medicale, care au determinat declararea persoanei respective ca inaptămedical, au încetat. Restituirea permisului se face și în baza rezoluției sau ordonanței procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire ori încetarea urmăririi” a declarat comisarul Ilie Voica, șeful Serviciului Poliției Rutiere Vâlcea. Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de că tre contravenient se efectueazăde că tre serviciul poliției rutiere care îl are în evidențăîn cazul în care sancțiunea a fost aplicatăca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile, sau, După caz, a fost majoratăcu 30 de zile. „Verificarea constă în completarea unui test-grilădin legislația rutieră. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiții: a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, a obținut permis de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei. În ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru care se solicităreducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură, în ultimii 2 ani de la data constatării contravenției pentru care se aplică sancțiunea contravenționalăcomplementarănu a mai avut suspendat permisul de conducere. Conducă torul auto nu beneficiazăde reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce dacă : perioada de suspendare a fost majorată, conform legii, a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce, a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale sau a condus autovehiculul în timp ce se aflăsub influența alcoolului”, a mai precizat comisarul Voica.