Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„FACULTATEA” DE LA REGIA DE DRUMURI

Se modifică ștatul de funcții al RAJDP pentru o persoană?

Mandatul de director general interimar al lui Nicolae Vălimăreanu a expirat de câteva zile, astfel că s-au că utat soluții pentru desemnarea acestuia în funcția de director general ” statul de funcții al RAJDP Vâlcea nu permite ca o persoanăcu studii superioare de scurtăduratăsăocupe funcția de director general plin ” forțați de „împrejurări”, cei de la Consiliul Județean Vâlcea au găsit soluția: sămodifice statul de funcții astfel încât să-i permitălui Nicolae Vălimăreanu săparticipe la concursul pentru funcția de director general al RAJDP

 

Se împlinesc exact patru luni de când Otto Cremarenco a demisionat din fruntea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, și încă această unitate economică nu are încă un director general numit în urma unui concurs. Asta pentru că Nicolae Vălimăreanu este doar director general interimar cu un mandat primit de la Consiliul Județean Vâlcea de trei luni. Iatăcă această perioadă a expirat și administratorul regiei (Consiliul Județean) încă nu a organizat concurs pentru desemnarea persoanei care săocupe funcția de director general. În ședința de consiliu județean când a fost numit director interimar, consilierul Ioana Lițăa atras atenția asupra „incompatibilității” dintre această funcție de mare răspundere – de director general al RAJDP Vâlcea – și pregătirea profesionalăa lui Nicolae Vălimăreanu. Mai concret, se punea problema că o persoanăcare a absolvit studii superioare de scurtădurată(subingineri) nu poate fi director general al RAJDP, nici măcar interimar însă , consilierii județeni au trecut cu vederea și în luna mai l-au desemnat pe Nicolae Vălimăreanu ca director general interimar al RAJDP Vâlcea. Numai că în prezent, apare o problemă: Nicolae Vălimăreanu ca unic candidat (susținut de liberali) pentru funcția de director general nu poate participa la concurs întrucât contravine prevederilor statului de funcții al regiei.

 

Nivelul studiilor – „S” și „SSD”

 

Mandatul de director general interimar al lui Nicolae Vălimăreanu a expirat de câteva zile, astfel că s-au că utat soluții pentru desemnarea acestuia în funcția de director general. însă , statutul de funcții al RAJDP Vâlcea nu permite ca o persoanăcu studii superioare de scurtăduratăsăocupe funcția de director general plin. Forțați de „împrejurări”, cei de la Consiliul Județean Vâlcea au găsit soluția: sămodifice statul de funcții astfel încât să-i permitălui Nicolae Vălimăreanu săparticipe la concursul pentru funcția de director general al RAJDP. Zis și făcut . Specialiștii din CJ Vâlcea, sub coordonarea președintelui Dumitru Bușe, au redactat un document care conține propuneri de modificare a statului de funcții al RAJDP Vâlcea. La începutul lunii august, Consiliul de Administrație al regiei a înaintat Consiliului Județean Vâlcea câteva propuneri de modificare a statului de funcții al RAJDP. În principal, modifică rile vizeazăurmătoarele: „completarea la poziția 1, de la punctul I – Conducere, a nivelului studiilor – „S” și „SSD”; transformarea postului de inginer de la poziția 31. punctul X – Secția Utilaj Transport, în subinginer; transformarea postului de șef lot de la poziția 35, punctul XI – Secția că limănești, în inginer”. Dacă va fi aprobatăaceastă propunere, subinginerul Nicolae Vălimăreanu are cale deschisăpentru fotoliul de director general al RAJDP.

 

O singurăcandidaturăla concursul din 27 iulie

 

Trebuie sămai menționăm că la concursul anunțat pentru data de 27 iulie 2007, pentru postul de director general al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea s-a înregistrat o singurăde înscriere, respectiv a lui Nicolae Vălimăreanu. Acesta a depus un dosar de înscriere, precum și un proiect managerial, dar nu se încadreazăîn condițiile de studii prevăzute în statul de funcții al regiei, pentru funcția de director general, respectiv studii superioare. Pe de altăparte, printr-o recentădecizie a autorităților administrației publice județene, s-a hotărât majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație de la Regia Autonomăjudețeană de Drumuri și Poduri Vâlcea. La mijlocul lunii iulie, chiar Consiliul de Administrație de la această unitate economică a aprobat mărirea indemnizațiilor pentru membrii CA de la Regia de Drumuri. Adică , cu alte cuvine, și-au votat singuri majorarea Respectiva decizie, însușităde autoritățile județului, prevede ca indemnizația membrilor consiliului de administrație săfie în procent de 20% din salariul brut al directorului general, respectiv 900 lei noi brut, și un venit net de 700 lei noi. Autoritățile administrației publice județene au decis zilele trecute săaprobe o hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea. Astfel, regulamentul RAJDP Vâlcea se modifică După cum urmează: „Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism”. De asemenea, se prevede ca durata mandatului membrilor consiliului de administrație săfie de 4 ani, mandatul putând fi reînnoit. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați oricând de că tre Consiliul Județean Vâlcea. În cazul în care revocarea survine fără justăcauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese. În plus, membrii consiliului de administrație: nu pot face parte concomitent din mai mult de două   consilii de administrație sau participa la societăți comerciale cu care regia autonomăare relații de afaceri ori interese contrare; își păstreazăcalitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin; sunt plătiți  cu o indemnizație stabilităprin hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea. Consiliul de Administrație al RAJDP poate propune Consiliului Județean Vâlcea înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și completarea locurilor devenite vacante din diferite motive în cursul mandatului de 4 ani. Membrii astfel numiți își exercităfuncția pe durata de timp care a mai rămas până la sfârșitul mandatului.