Acasă Arhiva Colectarea diferentiata a deseurilor urbane

Colectarea diferentiata a deseurilor urbane

    ” Program pilot inițiat de URBAN SA și primăria Râmnicului

 

      Întrucât Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea și URBAN S.A. vor demara programul de colectare diferențiată a deșeurilor urbane la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, având ca punct de plecare cartierele TROIANU, LENIN SUD, PETRIȘOR, 1 MAI, extinzându-se mai apoi la nivelul întregului oraș, ne propunem ca in rândurile de mai jos sa vă facem cunoscute câteva informații privitoare la participanții acestui program și obligațiile generale ale acestora.

Programul de colectare diferențiată a deșeurilor municipale presupune implicarea activă a trei categorii de participanți: autorități ale administrației publice locale, respectiv Primăria mun. Rm. Vâlcea; prestatorul de servicii de salubritate, respectiv URBAN S.A. și în cele din urmă, dar nu ultimul din punct de vedere al importanței, generatorul de deșeuri urbane, cetățean al Râmnicului, persoană fizică sau juridică .

      PRESTATORUL SERVICIILOR DE SALUBRITATE

      Salubrizarea în mun. Rm.Vâlcea se face începând cu 01.01.2006 de că tre un singur prestator, S.C. URBAN S.A., câștigă tor al Licitației  publice deschise conform Contractului de Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare nr.39051/09.12.2005.

URBAN S.A. este o companie Europeană în strategie și viziune, cu experiență în domeniu care a lansat în 2001 în București – Sectorul 6 –  serviciul de colectare diferențiată a deșeurilor, inițiind programe de educare, informare și conștientizare în acest domeniu. Toate aceste calități recomandă URBAN S.A. ca pe cel mai important furnizor de soluții integrate în domeniul gestiunii deșeurilor din România. Acesta și-a propus ca alături și cu sprijinul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea care se recomandă ca fiind un partener cu experiență primind trei ani consecutiv diploma ” Oraș în Drum spre Integrare Europeană ”  , din partea Uniunii Europene să implementeze un nou concept de colectare a deșeurilor menajere și nemenajere în municipiu și anume conceptul de „COLECTARE SELECTIVĂ”

Conform Normelor de salubrizare pentru mun. Rm Vâlcea prestatorului de servicii de salubritate îi revin obligații privitoare atât la operațiunile de colectare și transport,  cât și la cele de depozitare a deșeurilor municipale. Vă prezentăm în numărul de Față câteva dintre ele:

      să respecte orarul de funcționare pe ore si zile, conform graficului de colectare si transport al deșeurilor;

      ” să întrețină etichetele de identificare a tipurilor de recipiente de colectare;

      ” să efectueze spălarea recipienților de colectare a deșeurilor cel puțin o data pe lună și a benelor autogunoierelor la interval de cel mult două zile și să le dezinfecteze săptămânal;

      ” să manevreze recipienții cu grijă pentru a evita deteriorarea, poluarea fonica, producerea prafului sau răspândirea deșeurilor în afara autovehiculului;

      ” să organizeze activitatea, execuția amenajărilor necesare și aplicarea tehnologiei de depozitare controlată, în conformitate cu prevederile legale, în vederea înlăturării posibilităților de poluare a mediului înconjurător și de afectare a populației;

      ” să respecte programul de dezinfecție, dezinsecție si deratizare stabilit de Direcția de Sănătate Publică .

GENERATORUL DE DEȘEURI URBANE

Potrivit acelorași Norme de salubritate, printre obligațiile producă torilor de deșeuri urbane figurează următoarele:

      ” încheierea unui contract de prestări servicii cu operatorul de salubritate;

      ” declararea numărului real al persoanelor care locuiesc sau desfășoară în mod curent activități în imobil;

      ” precolectarea deșeurilor urbane în recipienți standardizați

      „precolectarea numai în recipiente standardizate de precolectare închiriate și/sau cumpărate de la operatorul serviciului public de salubritate;

      ” precolectarea în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor si protecției mediului, evitarea depășirii capacității de depozitare și interdicția incinerării deșeurilor în interiorul recipienților de colectare;

      „preselectarea deșeurilor și depozitarea acestora în recipiente special destinate fiecă rui tip de deșeuri (deșeuri compostabile, hârtie-carton, sticlă, materiale plastice”¦)

ADMINISTRAŢIA PUBLIcă LOCALĂ

In cadrul programului de colectare selectivă a deșeurilor urbane, următoarele obligații revin autorității publice locale:

      ” să implementeze sistemul de management integrat al deșeurilor urbane;

      ” să asigure măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, pentru conservarea si protecția mediului, pentru prevenirea poluării accidentale a mediului, a surselor sau cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de că tre agenții economici sau de că tre cetățeni;

      ” să monitorizeze activitatea prestatorului de servicii publice de salubrizare și să urmărească eficientizarea si modernizarea continuă a acestor servicii;

      ” să aprobe actualizarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare, precum și asigurarea accesibilității fără discriminare a tuturor cetățenilor la serviciile de salubrizare.

În numerele viitoare vom prezenta materiale care să conțină informații despre colectarea selectivă „“ cum se va face, unde trebuie să colectăm, ce trebuie să cunoaștem.

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.