Acasă Arhiva BISERICA A SCOS CARTEA DIN CASA DOMNULUI

BISERICA A SCOS CARTEA DIN CASA DOMNULUI

            ” La Râmnicu Vâlcea s-a întâmplat un fapt incredibi ” ciracii lui PS Gherasim vor săse descotorosească de preotul State Burluș

 

            Anunțata conferințăde presăa preotului PC Nicolae State-Burluș a avut loc. Ea s-a desfășurat chiar în incinta tipografiei „Sf. Antim”, bijuteria istorică multiplicatoare de culturăpe care PS Gherasim Cârstea episcopul Râmnicului vrea săo „punăsub grijă”, arestând tipărirea cuvântului bisericesc datorat românilor de pretutindeni. Prezenți în număr impresionant, ziariștii vâlceni au întâlnit doi preoți vâlceni, triști și resemnați, aflați în supunere Față de Vlădica Gherasim, supărați pe aberanta decizie de închiderea activității de tipărire. Încă înainte de începerea conferinței, aceștia au punctat afirmând că nu sunt revoltați pe Prea Sființitul pentru revanșarda măsură, ci pe „sfătuitorii” acestuia, care îi speculeazăvenerabila vârstăși greutățile create de trecerea anilor peste dumnealui, pentru a-l conflictualiza cu mai toți preoții din Eparhie. La acest inedit eveniment, a fost prezent, alături de preotul Burluș, și preotul Vasile Toader, unul dintre vechii tovarăși și sprijinitori ai episcopului Gherasim, de pe vremea când Prea Sfințitul era supus unor persecuții declanșate de acuzații ireale și calomniatoare. „Am venit alături de preotul State-Burluș, pentru a-l susține în demersul său legal și logic, împotrivindu-măși eu închiderii tipografiei, negării valorii cu care ne afirmăm unicitatea spiritualăși vechimea întru civilizație și cultură. Sper ca Dumnezeu să-i lumineze mintea celui ce a dispus ridicol arestarea cuvântului bisericesc.” – ne-a spus preotul paroh de la Jiblea PC Vasile Toader.

            PS Gherasim vorbește limba celor din jurul său

            În facsimil văprezentăm decizia de încetare a activității la Tipografia Episcopiei Râmnicului, măsurădictatăde necesitatea „folosirii spațiului respectiv pentru amenajarea unui muzeu”. În fapt, motivul încetării activității de aici este altul, poate, nebănuit nici de noi, ziariștii, scormonitorii în locurile cele mai umede și tenebroase ale conștiinței socio-umane. La supraFață , se pare că sancțiunea se datoreazăpresiunilor care se fac asupra conducă torului Episcopiei de un politician local și de consilierii săi episcopali – știuți sau neștiuți, în fapt, niște Mefisto ai „smințeniei ortodocșilor locali”. Pentru mulți dintre noi, a devenit foarte clar că Prea Sfințitul Gherasim, cu toată exuberanța și voiciunea afișată, și-a pierdut, datorităvârstei înaintate, jaloanele de bazăale personalității, lăsându-se condus de sfaturile unora pe care-i crede buni ortodocși și buni prieteni ai sufletului său. Implicat în politicul trandafiriu până în vârful mitrei arhierești, PS Gherasim Cârstea a politizat activitatea preoțească și nu a făcut nimic pentru zidirea sufletelor enoriașilor, contribuind astfel la apariția unor enclave ale altor culte și distrugând unitatea ortodoxiei județene. Apariția și dezvoltarea cultului greco-catolic în Rm. Vâlcea și în comuna Pesceana este rezultatul dezinteresului dumnealui și al blândeții cu care a tratat greșelile preoților că zuți în păcat, pentru ca mai apoi aceștia sădezerteze din turma ce o păstorește, aruncându-se în brațele unor religii străine tradiției și vechimii noastre strămoșești.

            Cine-s „sfătuitorii”?

            Este foarte clar că schimbul dintre generații trebuie săse facă și la Episcopia Râmnicului. Mulțimea preoților tineri depășește copleșitor pe acea a preoților aflați la sfârșitul vârstei a doua și începutul celei de-a treia. Tranziția „prea maturilor” acestora trebuie făcutălent și este obligatoriu săaibăla bază”criteriul competenței și valorii”, După cum o spun și Legiuirile Bisericești. Numai că la Episcopie scara valorii este de mult răsturnată. Prin nepotism sau acte de corupție, au fost și sunt promovați în parohii și demnități bisericești preoți ce sunt paraleli cu harul pe care-l practică , vocația multora fiind preponderent de afaceriști, și nicidecum de păstori ai sufletelor noastre. Priviți vilele preoților sau mașinile cu care circulăpe străzile sau ulițele ce duc la parohii și întrebați-văde unde au banii necesari înavuțirii lor? Îndeletnicindu-se cu „cele lumești”, mulți preoți au ajuns miliardari și cu banii ce i-au agonisit își permit săcumpere orice și pe oricine, netemându-se de bunul Dumnezeu. Aceștia sunt „sfetnicii” PS Gherasim, îmburgheziți care au produs vii nemulțumiri în rândul preoțimii și a enoriașilor care privesc stupefiați cum le crește acestora bunăstarea în bătătură, pe când ei suferăși o duc din ce în ce mai greu materialicește. „Săfaci ce spune popa, nu săfaci ce face popa” spune un dicton, dar până când? Se zvonește că locurile în parohiile „mănoase” se cumpărăcu sume aflate între 7.000 și 20.000 euro, iar „bunăvoința” consilierilor și a Prea Sfințitului este, astfel, ușor de dovedit. Noi nu credem acest lucru, dar cum se poate explica faptul că un gardian a fost făcut preot, neavând decât un an de seminar, un preot cu o vechime de sub 5 ani de zile (cât specifică Legiuirile BOR) nepot de politician a fost numit Protopop, fărăa da concurs de ocuparea postului? Existăatâta bunătate (nestimulată) la cei de care depind hirotonirile sau numirile? Săfim serioși!

            De aici și de la multe altele cresc vilele în curțile mai marilor preoților, autoturismele de lux și conturile acestora în valutăEuropeană . Repetându-l pe PC State-Burluș, teama de „a nu-i sminti” prea mult pe enoriașii vâlceni, ne taie elanul de a continua exemplele, rămânând, totuși, la cel mai elocvent, închiderea tiparniței. În cadrul conducerii Episcopiei, cel mai iubit, cel mai dorit, cel mai drept și cea mai cinstităFață bisericească este Arhiereul vicar Irineu Popa (Slătineanu), considerat un anticorupt în rândul preoțimii. Datorităcalităților sale (îngrijorătoare pentru mulți), domnia sa a fost „exilat” la Grădinari, județul Olt, cunoscând că Episcopia este și a Râmnicului și a Oltului. Deși face parte din cei șase conducă tori ai sfântului lăcaș episcopal râmnicean, arhiereul vicar Irineu Slătineanu nu este convocat niciodatăla ședințele Eparhiei și nici nu este consultat, pentru că trecutul său corect și atitudinea demna le poate strica treburile „interesaților” bisericești. La înstrăinarea terenului Episcopiei din cartierul Ostroveni, vicarul Irineu s-a opus, întârziindu-le acestora vânzarea, ceea ce i-a atras multe dojeni. Oare ce „vremuri de restriște” traverseazăPS Gherasim de vinde bunurile Eparhiei, stârnind mânia preoților tineri care-și văd patrimoniul și viitorul vândut, fărâmițat?

            Răzbunarea

            Trecutul episcopului Gherasim Cristea este unul tumultuos și, adeseori, reprobabil. Nu este dreptul nostru de a-l judeca, dar preoții tineri mânioși și revoltați vor să-i cearăsocoteală. Iar scadența se apropie. Pe vremea când PS Gherasim era numai vicar și aspira la funcția de Episcop, preoții care au inițiat și susținut conferința de presăce ne-a generat acest articol, l-au ajutat ca sădovedească minciunile ce i se atribuiau, precum că ar fi bețiv, afemeiat și cartofor. Cei doi preoți, State-Burluș și Vasile Toader, l-au mai avut lângădumnealor pe preotul (răposat) Luca și, împreună, au învins Necuratul, luminându-i calea vicarului Gherasim spre Palatul Episcopal al Râmnicului. ªi acum ce face nerecunoscă torul episcop? Îi închide binefăcă torului său tipografia, lăsând ortodocșii din țarăși de pretutindeni fărălumina cuvântului tipărit la Episcopia Râmnicului. Se bănuiește că motivele ar fi multiple, dar dintre acestea, dominădouă: PC State-Burluș este un al doilea Irineu Slătineanu iubit, respectat, curajos, drept și cinstit, singurul care s-a mai opus abuzurilor comise în Episcopie. Prin corectitudinea sa a devenit incomod „sfetnicilor” episcopului, dar și politicului care conduce din umbrăactivitatea episcopală. Ajutându-l spiritual pe năpăstuitul primar Mircia Gutău arestat fărăprobe, într-o cauzăgeneratăde un „Anticrist” al vieții noastre sociale preotul Burluș l-a supărat pe un domn parlamentar, fapt ce a transmis mânia lui asupra episcopului Râmnicului, ce, de îndată, a trecut la represalii. Numai că nu înțelegem ce are supărarea politicianului pe tipografia eparhială? Dacă preotul Burluș nu este un bun manager, de ce nu este numit altul care săpoatărentabiliza activitatea? Politicianul acesta, un ateu recunoscut în Vâlcea și nu numai, îl „arestase” până și pe Dumnezeu cu numai 17 ani în urmă, iar acum conduce din umbrăoamenii lui Dumnezeu. Asta este o patăpe obrazul Episcopiei Râmnicului!

            Afaceri necurate, la Episcopie

            Un control serios făcut în finanțele și averea instituției bisericești va dovedi că Eparhia Râmnicului nu este numai rentabilă, dar este chiar prea mult profitabilă. ªi cu toate acestea, prin bunăvoința consilierilor municipali locali, utilitățile Episcopiei sunt suportate din bugetul local, din banii noștri, ai contribuabililor. S-a ajuns, astfel, săplătim de douăori la biserică . Odatăprin obligațiile tradiționale și a doua oarăprin bugetul de stat sau local (salariile primite de la Guvern și plata utilităților). Săracii preoți bogați! Atunci cum de cei doi preoți din eșalonul doi, aflați în preajma episcopului, au conturi în valutăși de unde banii pentru tratamente în străinătate și medicamente aduse din Tibet, pentru întinerirea și întreținerea episcopului? Ce s-a făcut cu banii încasați din vânzarea terenurilor, vilei din cartierul bucureștean Primăverii și prinoasele zilnice primite la Episcopie? Dar cu banii rezultați din vânzarea calendarelor bisericești, că rților, lumânărilor, vinului etc.? Cam prea multe semne de întrebare se învârtesc în jurul averii Episcopiei, ba chiar și un om de afaceri, potrivnic primarului Gutău și favorabil intereselor proprii! Ei bine, la întrebările acestea (dar și la multe altele) preoții tineri așteaptăsăli se răspundă.

            Final temporar

            ªtim bine că PS Gherasim a refuzat propunerile ce i s-au făcut pentru liniștirea spiritelor în Episcopie, cu o înverșunare iresponsabilăpentru dogmele bisericești. Sfinția Sa a refuzat și săanuleze decizia de închidere a tipografiei și să-și schimbe „sfătuitorii” multimiliardari, afaceriști în domeniul turismului, ce nu respectăLegiuirile Bisericești. Dumnealui nu vrea decât săfie ascultat orbește și ca preoții sănu gândească . Săgândească alții pentru ei. Săfie plante. Asta nu se poate. ªi de aceea s-a format un comitet preoțesc de inițiativăpentru salvarea Episcopiei Râmnicului. Nemulțumiții de acum își susțin – la vedere convingerile și supărările – și nu-l atacă anonim pe PS Gherasim, precum aceia ce l-au caracterizat ca fiind bețiv, cartofor și afemeiat, prin anul 1983. Ceea ce a făcut episcopul Gherasim cu oamenii ce l-au ajutat săajungăîn înalta funcție, a făcut-o și Hitler. ªi-a batjocorit trecutul, „dispărându-i” pe toți cei care l-au ajutat. În final, istoria a arătat ce li se întâmplăunor astfel de oameni. Sămai avem puținărăbdare. Ortodoxia nu mai este apăratăde cei dăruiți cu harul lui Dumnezeu. Noul concept al New Age face prozeliți la vârf. Trebuie sănu rămânem impasibili la cele ce i se întâmplăpreotului Nicolae State-Burluș. Mâine urmeazăaltul, apoi altul și Întunericul ne va cotropi sufletele. Vremea Anticristului de apropie. Prea Sfințitul Gherasim nu ar trebui săfie indiferent viitorului ortodoxiei, al enoriașilor Episcopiei, dar mai ales al tinerilor preoți. Dorind să-l persifleze pe PC Burluș, Vlădica Gherasim i-a declarat unui tânăr ziarist că acesta a venit în Episcopie cu o pereche de pantaloni rupți, semn al unei sărăci evidente. Constatați singuri câtătransformare în conștiința înaltului preot ortodox.

            Este o virtute săfi sărac, Prea Sfinția voastră! Banii pe care îi aveți (salariul: 50 milioane lei vechi lunar) și sutele de mii de euro pe care le au în bancă sfătuitorii Domniei voastre, sunt arginții cu care a fost cumpărat și Iuda. Pentru a nu ne rușina în sărăcia noastră, retrăgeți-văafirmația și cheltuiți-văaverea acumulată(42 miliarde lei vechi) prin Tibet sau pe unde văva da Dumnezeu tinerețe veșnică . Ne-ați insultat. Renunțați singur la activitate, înaintea viitorului care se apropie. Nicicând un episcop nu a blestemat un preot. Iar dumneavoastrăați făcut-o! Canonic, fiind supărat cu anatemăpe preotul Burluș, în ziua Nașterii Domnului, cum puteți sluji împreunăîn Catedrală? Cum primiți în mijlocul dumneavoastrăpe Hristos, când sunteți blestemați, unul cu celalalt? Cum îi dăîmpărtășanie episcopul preotului, fiind supărați? Nu aveți cum! Îineți minte, Prea Sfinția voastră: împlinirea gestului închiderii tipografiei va fi vremelnică . După ce ieșiți din Palatul Episcopal, râmnicenii își vor redeschide activitatea tipografică , continuând lucrarea de luminare spiritualăînceputăaici, în anul 1705. Cine își va mai aduce aminte CU DRAG de domnia voastră?

Romeo Popescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.