Acasă Arhiva Autodenunt Constantin Popescu

Autodenunt Constantin Popescu

DMG

       Precizare:

     În premieră, publică m în paginile bisăptămânalului VOCEA VÂLCIIautodenunțul lui Crinu Popescu împotriva primarului Mircea Gutău și a vicelui Nicolae Dicu. Menționăm că gravele greșelile gramaticale care apar în textul autodenuțului, aparțin, în totalitate, autorului și nu se datorează, în niciun caz, vreunei greșeli de tipar.

 

      Autodenunț

 

Subsemnatul Popescu Constantin fiul lui Nicolae și Maria născut la data de 26.10.1962 în comuna Cernișoara, județul Vâlcea domiciliat în Rm. Vâlcea, Strada General Magheru, bl. P1, scara B, ap. 11, formulez prezentul autodenunț.

Sunt administratorul al SC Rovimet SA Rm. Vâlcea având ca principal activitate de construcții civile, comerț cu materiale construcții etc. În cursul anului 2005 am aflat că în centrul orașului Rm. Vâlcea este de vânzare un teren în supraFață de 280 mp. După mai multe discuții cu proprietarul terenului pe nume Ionescu și am convenisem săefectuăm această tranzacție dar alături de prețul stabilit am solicitat vânzătorului săobținăde la primăria Rm. Vâlcea un certificat de urbanism pentru a putea afla dintr-un act oficial dacă pe acest teren se poate construi. După aproximativ două săptămâni respectiv sfârșitul lunii octombrie 2005 acesta a obținut certificatul de urbanism din care se atestăfaptul că pe acel teren se poate construi.

După ce am cumpărat terenul, m-am prezentat la Primăria Rm. Vâlcea unde am depus o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru același teren dar cu specificația noului proprietar respectiv SC Rovimet SA. După alte câteva zile mi-a fost eliberat noul certificat de urbanism semnat deasemenea de primarul Gutău dar de această datăse menționa că pe acest teren nu se poate construi decât în limite minime adică un regim de înălțime P+1 și un P.O.T de 30% vădit diferit Față de certificatul eliberat fostului proprietar.

În această situație l-am trimis pe numitul Toma Florin director la SC Rovimet SA săpoarte o discuție cu primarul Gutău Mircea și pentru a-l întreba care este explicația pentru diferența dintre cele două certificate de urbanism. Răspunsul dat de primar a fost acela că datorităfaptului că terenul se aflăîn centrul orașului nu va putea aproba niciodatăconstrucția pe acest teren. Având în vedere că pe primar îl cunoșteam din alte împrejurări m-am deplasat personal la acesta iar în cursul discuției în care i-am solicitat eliberarea unui certificat conform cu primul, iar acesta mi-a dat de înțeles că va elibera un certificat dacă , la rândul meu, îi voi da o sumăde bani, pe care însă nu a precizat-o, valoarea rămânând la aprecierea mea. La această discuție nu a mai fost de Față alte persoane, dar despre această discuție am relatat această discuție lui Toma Florin și lui Preda Florin (jurist la firma Rovimet) cu care m-am și consultat asupra cuantumului sumei ce urma să-i dau primarului în scopul arătat.

După ce am hotărât că îi pot da 5.000 Euro în cursul lunii aprilie 2006, l-am contactat telefonic pe primarul Gutău și am stabilit săne revedem la biroul său fapt care sa și realizat tot în cursul zilei respective în jurul orei 17.30. După ce i-am arătat plicul cu suma de 5.000 Euro acesta dându-mi de înțeles că solicitarea mea va fi rezolvatămi-a zis sădau suma de bani viceprimarului Dicu Nicolae zis Bebe care măși aștepta în biroul său și care la rândul său știa perfect despre înțelegerea mea cu primarul descrisămai sus.

Viceprimarul Dicu Nicolae a primit plicul cu 5.000 Euro și mi-a spus că de atunci încolo toate discuțiile legate de certificatul de urbanism le voi avea cu el. fac precizarea că și pe viceprimar îl cunoșteam anterior și îi știam numărul de telefon mobil.

Tot în această discuție viceprimarul mi-a mai spus săai aștept un timp neprecizat motivând că pentru eliberarea unui certificat din care sărezulte că pe teren se poate construi într-un alt regim urmeazăsăse modifice P.U.Z (planul urbanistic de zonă), lucru cu care am fost de acord. Între timp prin alte demersuri a obținut o copie a P.U.Z ului constatând că de fapt primul certificat eliberat fostului proprietar corespundea întocmai cu P.U.Z ul existent situație ce ma determinat săcred că suma pe care i-am dat-o viceprimarului este insuficientă.

În această situație împreunăcu Toma Florin și Preda Florin n-eam deplasat în biroul lui Gutău Mircea că ruia i-am prezentat această situație și bineînțeles nemulțumirea mea. Numitul Gutău Mircea s-a supărat la rândul său și ne-a spus săformulăm o nouăcerere pentru eliberarea unui alt certificat de urbanism.

Revin asupra celor arătate și mai fac precizarea că până la data când am în posesia copiei de pe P.U.Z am mai avut o discuție cu viceprimarul Dicu Nicolae în care întrebând-ul dacă suma de bani este suficientă, acesta mi-a răspuns că trebuie înmulțităcu zece (10), adică trebuie să-i dau suma de 50.000 Euro, eu nedându-i un răspuns ferm.

După discuția cu primarul am formulat o nouăcerere și am și achitat o taxăde urgențăpentru eliberarea certificatului. Acesta mi-a fost eliberat azi 28.06.2006 și conține un regim de construcție mult mai sever decât primul eliberat firmei mele. Fac mențiunea că în ziua anterioarăadică 27.06.2006 m-am deplasat la biroul viceprimarului iar în discuția avutăcu acesta mi-a relatat că îmi va fi eliberat certificatul semnat de primar care deasemenea nu va fi în concordanțăcu P.U.Z ul, fapt ce s-a dovedit a fi real, așa cum am relatat mai sus și eu i-am solicitat atunci restituirea sumei de bani, stabilind săne contactăm ulterior telefonic. În prezent nu am realizat acest contact telefonic în urma că ruia trebuie săstabilim modalitatea de restituire a celor 5.000 Euro și m-am prezentat la sediul D.N.A pentru a formula acest autodenunț.

Declar că voi pune la dispoziție organelor de urmărire penalănumerele de telefon ale celor doi respectiv Gutău M. și Dicu N. precumși orice alte înscrisuri și alte asemenea îmi vor fi solicitate. Posed următorul număr de telefon mobil: 0722131323.

Acesta este denunțul pe care îl daususțin și semnez personal azi 28.06.2006.

       DECLARAÎIE

       03.07.2006

 

Subsemnatul POPESCU CONSTANTIN, fiul lui Nicolae și Maria, născut la data de 26.10.1962 în comuna Armășești, județul Vâlcea, domiciliat în Râmnicu-Vâlcea, str. G-ral Magheru, bl. Pl, sc. B, ap. 11, județul Vâlcea, posesor al B.I. seria GX, nr. 622544, CNP 1621026382748, declar următoarele:

Îmi mențin în totalitate denunțul formulat la 28.06.2006.

Sunt acționar majoritar și administrator al S.C. ROVIMET S.A. Râmnicu-Vâlcea din anul 1996, societatea având ca principal obiect de activitate construcții civile și industriale, comerț cu materiale de construcții și confecții textile, imobiliare.

În cursul anului 2005, am aflat că în centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea este de vânzare un teren în supraFață de 280 mp, astfel că am luat legătura cu proprietarul terenului, pe nume IONESCU, convenind efectuarea tranzacției. Prețul stabilit de comun acord a fost de 5,5 mild. ROL. Înainte de efectuarea tranzacției am solicitat vânzătorului săobținăde la Primăria Râmnicu-Vâlcea un certificat de urbanism care săateste faptul că pe acel teren se poate construi, precum și regimul de înălțime și procentul de ocupare al terenului.

După aproximativ 2 săptămâni, respectiv sfârșitul lunii octombrie 2005, vânzătorul a obținut certificatul de urbanism prin care se atesta faptul că pe acel teren se poate construi în regim de înălțime P+4, P.O.T. 80%.

După ce am cumpărat terenul, m-am deplasat la Primăria Râmnicu-Vâlcea unde am depus o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru Construcție pentru același teren, cu specificarea numelui noului proprietar, respectiv S.C. ROVIMET S.A. După câteva zile a fost eliberat un certificat de urbanism semnat de primarul MIRCIA GUTÃU, în cuprinsul acestui act menționându-se că pe acest teren nu se poate construi decât în regim de înălțime P+l și un P.O.T. de 50%, așadar diferit de certificatul eliberat fostului proprietar.

În această situație, l-am trimis pe numitul TOMA FLORIN, director la S.C. ROVIMET S.A., săpoarte o discuție cu primarul MIRCIA GUTÃU și să-1 întrebe care este explicația pentru diferența dintre cele două certificate de urbanism. Răspunsul dat de primar a fost acela că din cauza faptului că terenul se afla în centrul orașului nu va aproba efectuarea de construcții pe acel teren.

Menționez că domnul TOMA FLORIN mi-a spus că dacă doresc mai multe lămuriri sămerg sădiscut personal cu primarul; nu știu dacă aceasta a fost exprimarea părerii personale a domnului TOMA sau dacă mi-a transmis o solicitare a domnului MIRCIA GUTAU, însă înclin spre această a două variantă deoarece au mai existat situații în care primarul mi-a transmis că dorește sădiscutăm personal, cunoscându-1 anterior din alte împrejurări.

Astfel, la câteva zile După eliberarea certificatului de urbanism, m-am deplasat personal la Primăria din Râmnicu-Vâlcea pentru a discuta cu MIRCIA GUTÃU. Pe parcursul discuției purtate, la solicitarea mea de a mi se elibera un certificat de urbanism conform cu primul, acesta, fărăa-mi da explicații concrete, a evidențiat faptul că acest teren se aflăîn centrul orașului și că este dificil săsemneze o autorizație de construcție în regimul pe care îl solicitam. Cu această ocazie, MIRCIA GUTÃU prin reliefarea dificultăților în emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construcție mi-a dat de înțeles că va răspunde solicitării mele dacă sunt dispus săîi dau o sumăde bani, iar la întrebarea mea „žtrebuie sădau ceva cât?”, acesta mi-a spus că lasăcuantumul sumei la aprecierea mea. Evident că la această discuție nu au participat alte persoane, însă imediat După aceasta am relatat conținutul directorului TOMA FLORIN și juristului PREDA FLORIN, cu care m-am și consultat asupra cuantumului sumei pe care urma săo remit primarului.

După ce am stabilit că îi pot da pentru început 5.000 euro, în cursul lunii aprilie 2006, l-am contactat telefonic pe primarul MIRCIA GUTÃU pe telefonul mobil cu nr. 0721.255.677, stabilind cu acesta săne vedem la biroul său, fapt care s-a și realizat în cursul aceleiași zile, în jurul orei 17:00. Găsindu-l pe acesta singur în biroul său i-am spus că i-am adus suma de 5.000 euro arătându-i și plicul cu bani, iar primarul mi-a spus sădau suma respectivăvice-primarului DICU NICOLAE, care măaștepta în biroul său. Domnul GUTÃU mi-a spus că vice-primarul știa despre problema mea și că aceasta va fi rezolvată.

Am mers în biroul vice-primarului DICU NICOLAE, găsindu-1 pe acesta singur, în jurul orei 17:30. I-am spus acestuia că am discutat cu primarul și că acesta m-a îndrumat că tre el, cu mențiunea că fusese informat despre problema mea. Atunci am scos din buzunar plicul cu bani și i-am spus vice-primarului că am adus o sumăde bani, iar acesta fărăa atinge plicul, pe care l-am lăsat pe birou, m-a întrebat câți bani sunt și la răspunsul meu că sunt 5.000 euro a avut o reacție de oarecare nemulțumire, spunându-mi că aceștia sunt numai banii pentru consilierii PD. În aceeași discuție, vice-primarul DICU NICOLAE mi-a spus că trebuie sămai aștept un timp, întrucât, pentru eliberarea unui certificat din care sărezulte că pe acel teren se poate construi într-un alt regim, urmeazăsa se modifice planul de urbanism rural (PUZ), această atribuție fiind în competența Consiliului Local.

Menționez că am mai avut ulterior, dar nu pot preciza când, o discuție cu vice-primarul DICU NICOLAE, prilej cu care eu l-am întrebat dacă suma pe care i-o dădusem deja este suficientă, acesta răspunzându-mi că trebuie înmulțităcu 10. Înțelegând că este vorba de suma de 50.000 euro, nu i-am dat un răspuns ferm, rămânând sămai discutăm ulterior.

Între timp, am obținut o copie a planului de urbanism zonal existent, constatând că primul certificat de urbanism eliberat fostului proprietar corespundea cu uzul existent. În această situație, împreunăcu TOMA FLORIN și PREDA FLORIN ne-am deplasat la biroul primarului MIRCIA GUTÃU, fărăo contactare telefonică prealabilă, relatându-i acestuia situația constatatăși nemulțumirea mea vis-a-vis de aceasta. În această situație, MIRCIA GUTÃU, vizibil deranjat, ne-a spus săformulăm o nouăcerere pentru eliberarea unui nou certificat de urbanism, acesta fiindu-mi eliberat la 28.06.2006, conținând un regim de construcție mult mai sever decât primul, stabilindu-se măsuri restrictive pe care le-am considerat abuzive.

Menționez că la 27.06.2006 m-am deplasat la biroul vice-primarului DICU NICOLAE, care mi-a spus că -mi va fi eliberat certificatul de urbanism care nu va fi în concordanțăcu planul de urbanism zonal, fapt ce s-a dovedit a fi real. În această discuție i-am solicitat restituirea sumei de bani, întrucât problema nu fusese rezolvatăîn modul dorit de mine și am stabilit săne contactăm ulterior telefonic, acesta având numărul de telefon mobil 0744.509.141.

Menționez că , în ziua de vineri, 30.06.2006 m-am deplasat din nou la biroul vice-primarului pentru a-mi cere scuze referitor la solicitarea de a mi se restitui banii. Cu acest prilej, întrucât S.C. ROVIMET S.A. avea în coproprietate și un alt teren în supraFață totalăde 420 mp, situat în strada Gabriel Stoianovici, municipiul Râmnicu-Vâlcea, pe care eram interesat săconstruiesc i-am propus lui DICU NICOLAE ca în situația în care va fi posibilăeliberarea unui certificat de urbanism pe acest teren într-un timp scurt suma de 50.000 euro, solicitatăinițial pentru primul teren săîi fie datăcu titlu de mităvice-primarului și primarului pentru facilitarea obținerii certificatului de urbanism pentru acest al doilea teren, propunere cu care DICU NICOLAE a fost de acord.

Menționez încă o datăcă , la toate discuțiile referitoare la remiterea sumelor de bani nu au mai fost prezente alte persoane.

Atât declar, susțin și semnez.

POPESCU CONSTANTIN

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.