Acasă Arhiva 2 Remus Grigorescu a întocmit un bilanț riguros al problemelor județului

Remus Grigorescu a întocmit un bilanț riguros al problemelor județului

 Sinteza prefectului se aflăîn mapa lui Boc

IMPLICARE. Remus Grigorescu s-a dovedit, până acum, a fi un prefect implicat, preocupat, în permanență, săgăsească cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor grave cu care se confruntă județul nostru. Ori de câte ori presa i-a atras atenția asupra unor situații delicate, care necesitămai multăatenție din partea instituției pe care o conduce, prefectul a tratat cu multăseriozitate aspectele prezentate, pornind de la ideea că o problemăcu cât este mai des pusăpe tapet, cu atât ea face parte din categoria celor stringente. De curând, Remus Grigorescu ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care ne-a detaliat pe larg, cu maturitate și multăluciditate, lista de probleme prezentate și prime-ministrului Emil Boc.

Reporter: Care sunt cele mai importante probleme prezentate prim-ministrului României Emil Boc la întâlnirea pe care ați avut-o la Consiliul Județean?

Remus Grigorescu: În primul rând, am întocmit o sintezăa principalelor probleme cu care ne confruntă m la nivel județean, sintezăce, de altfel, se aflăși în mapa șefului executivului. Am început, așa cum era normal, cu situația de la Ocnele Mari, acolo unde, cum știți, va avea loc prăbușirea controlatăla Câmpul I. Trebuie spus că pentru strămutarea celor 20 de gospodării aflate în zona de risc a început construcția locuințelor pe un amplasament sigur pe raza municipiului Rm. Vâlcea, adică la că zănești. Valoarea estimatăa lucrărilor se ridică la peste 10 milioane de lei. I-am spus premierului că este imperios necesar săse asigure resursele financiare necesare pentru finalizarea locuințelor până la sfârșitul acestui an.

În plus, am ridicat și problema alunecă rilor de teren care s-au accentuat în ultimii ani pe fondul volumului mare de precipitații înregistrat. S-au înregistrat alunecă ri de teren în 71 de localități care au afectat grav infrastructura rutierălocalăși județeană , dar și lucrările de protecție ale malurilor cursurilor de apă. În acest sens, am inițiat un proiect de hotărâre de guvern prin care am solicitat sprijin financiar pentru lucrări de refacere de maximăimportanțăîn valoare de 63 milioane lei. Am propus, de asemenea, și măsuri de prevenție, pentru a că ror executare avem nevoie de 83 mii lei.

” Rep: Una dintre cele mai importante probleme prezentate este, cu siguranță, cea referitoare la continuarea lucrărilor la halda de mică de la Cataracte. Ați spus că existăposibilitatea ca apa din barajul Brădișor săfie infestată. Detaliați puțin acest aspect

R:G: Da, este adevărat. Ne aflăm într-o situație extrem de delicată. Golirea parțialăa lacului Vidra, demaratăîn aprilie 2009 la solicitarea SC Hidroelectrica ca urmare a implementării unui program de modernizare a centralei hidroelectrice Ciunget, a fost o acțiune deosebităpe care, zicem noi, am gestionat-o cu succes. Pornind de la această idee, menționez că trebuie săContinuă m, cu prioritate, lucrările de stabilizare la halda de mică , lucrări executate de societatea Conversmin, aflatăîn coordonarea Ministerului Economiei ce a asigurat finanțare doar pentru o acțiunea de scurgere a râului Lotru necesară preluării debitelor mărite determinate de golirea parțialăa lacului Vidra. Astfel, continuarea și finalizarea lucrărilor de stabilizare este de-o importanțădeosebită. Întreruperea acestora poate conduce la scurgeri de mică în râul Lotru și, implicit, poluarea majorăa apei în lacul Brădișor, sursădin care sunt alimentate cu apăpotabilăatât Râmnicul cât și localitățile învecinate: că limănești, Brezoi, Bujoreni și Dăești.

Rep: Ați discutat cu șeful executivului și despre situația dificilăîn care se aflăsistemul sanitar vâlcean?

R.G: Da, bineînțeles. Bugetul alocat de Casa Naționalăde Asigurări de Sănătate pentru sistemul sanitar din județul nostru, pentru anul 2009, a fost diminuat cu circa 20% Față de anul 2008. Pentru o funcționare optimăa sistemului sanitar s-a convenit defalcarea sumei alocate pe luni și trimestre fiind acoperit necesarul până în trimestrul III, urmând în ultimul trimestru sumele necesare săfie acoperite de o eventualăsuplimentare prin rectificare de buget. În această situație, CAS, pentru a putea efectua plata serviciilor medicale prestate, are nevoie de o suplimentare pe semestrul II 2009 în valoare totalăde 98, 3 milioane lei din care: pentru unitățile spitalicești – 47,3 milioane lei, pentru furnizorii de servicii medicale de urgență- 4.3 milioane de lei, pentru produse farmaceutice, sanitare și dispozitive medicale – 37 milioane lei, iar pentru asistența medicalăprimară, stomatologică , de recuperare și paraclinică – 9, 7 milioane lei. De asemenea, ne confruntă m, la nivel județean, și cu probleme privind preluarea asistenților comunitari și a cabinetelor medicale școlare de că tre primării. Există, în județ, primari care refuzăsemnarea protocoalelor uzând de prevederile OUG 34/2009 privind blocarea posturilor, de lipsa fondurilor necesare susținerii cheltuielilor de personal începând cu ianuarie 2010 și de faptul că atribuțiile asistenților comunitari sunt acoperite de personalul deja existent în primării. până în prezent, au fost încheiate protocoale de preluare pentru 38 de primării din cele 45.

” Rep: Există, în Vâlcea, foarte multe școli care au fost reabilitate, însă nu au fost decontate lucrările de investiții începute în anii anteriori. Existășanse pentru remedierea acestei situații?

R.G: La nivelul județului, rețeaua unităților școlare din învățământul preuniversitar a beneficiat de alocă ri bugetare semnificative în ultimii ani. În prezent, însă , ne confruntă m cu situația de a nu putea finaliza o serie de obiective importante și existăriscul ca lucrările executate deja săse degradeze și săfie perturbat procesul instructiv-educativ din județ. În această situație se aflăcampusul preuniversitar al Grupului Școlar Economic Administrativ și de servicii că limănești, pentru finalizarea că ruia mai sunt necesari 9,5 milioane lei, Grupul Școlar Constantin Brâncoveanu, început în anul 1996, unde ar mai fi nevoie de 1,5 milioane lei, colegiul Tehnic Forestier Rm. Vâlcea, unde sunt lucrări executate și nedecontate în valoare de 0,44 milioane lei.

” Rep: Care este situația proiectelor care au obținut finanțare Europeană ?

R.G: Necesarul contribuției pentru asigurarea contribuției proprii pentru anul 2009, la nivelul județului Vâlcea, este de 123.413 mii lei, pentru cele 57 de proiecte aflate în implementare, atât în cadrul proiectelor finanțate prin programele de preaderare, cât și prin Fondurile Structurale. Proiectele aprobate, în curs de implementare și proiectele a că ror implementare începe în anul 2009 reprezintăangajamente ferme asumate de Consiliul Județean sau consiliile locale. Neimplementarea acestora din lipsa surselor de finanțare va duce la rezilierea contractelor semnate cu Autoritatea Contractantăși la returnarea întregii finanțări, plus penalitățile aferente. De aceea, am rugat Guvernul României săne ajute în vederea alocă rii resurselor financiare necesare pentru acest an, reprezentând cofinanțarea pentru implementarea proiectelor europene.

” Rep: Au fost și câteva propuneri de modifică ri legislative. Despre ce este vorba?

R.G: Da, așa este. Am propus modificarea legislației specifice în domeniul asistenței sociale în sensul de a se prevedea dreptul Inspecțiilor Sociale Regionale de a constata și de a sancționa săvârșirea faptelor care încalcă prevederile legale din domeniul asistenței sociale. Întrucât este un organ de control, activitatea nu este eficientă, dacă nu se pot lua și măsuri de sancționare a celor care nu respectălegislația și nu răspund la măsurile de intrare în legalitate propuse de inspectori.

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.