Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Râmnicul are cea mai nouăși performantăstație de epurare din țară

De curând, societatea ACVARIM a finalizat proiectul intitulat „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în municipiul Râmnicu Vâlcea”, finanțat de Uniunea Europeană , prin programul ISPA. Cristian Jianu, directorul general al societății, a ținut săsublinieze, în cadrul unei conferințe de presă desfășuratăzilele trecute, că odatăcu realizarea acestui proiect s-a rezolvat o mare problemăa municipiului. „Noua stație a fost executatăîn paralel cu cea veche. Aici, vor ajunge apele uzate menajere, precum și cele pluviale din partea de nord a orașului. La acest moment, stația asigură100% din nevoile municipiului și existăposibilitatea ca și alte comune limitrofe săse racordeze la această stație”, a spus directorul ACVARIM. Valoarea contractului de care beneficiazăsocietatea este de aproape 11 milioane de euro, din care, conform schemei de finanțare, 51,41% reprezintăfinanțare nerambursabilăde la Uniunea Europeană și 48,51% cofinanțare de la Banca Europeană de Investiții.

Contractorul lucrărilor este consorțiul format din Passavant Roediger GmbH și ED Zublin AG Germania.

Contractul vizeazăîmbunătățirea sistemului de tratare a apelor reziduale, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, în vederea reducerii impactului negativ asupra pânzei freatice și asupra obiectivelor și localităților situate în aval de Râmnicu Vâlcea. Lucrările executate și recepționate au constat în realizarea următoarelor obiective: ” treapta mecanică , formatădin că mine de intrare, bazine de retenție, că min septic, grătare, deznisipatoare, separator de grăsimi, canal de măsurare debit admisie etc., a fost finalizată; ” partea anexăprocesului de epurare, formatădin turbosuflante, transformator, camera de distribuție energie electrică , storcă toare de nămol, îngroșător de nămol etc., a fost pusăîn funcțiune; ” linia Nord de tratare se aflăîn probe funcționale și tinde spre parametrii funcționali; ” partea de structurăa liniei Sud de tratare a fost finalizatăși în prezent se lucreazăla instalarea echipamentelor mecanice și electrice; ” debitul la intrarea în stație a fost redus la 1400 l/s , asigurându-se, astfel, epurarea apelor la debite mici și normale; ” a fost construităo nouăclădire administrativă, asigurând compartimente funcționale pentru laborator, sistem SCADA, atelier mecanic și atelier electric.