1

Ionela Bîcă , acuzatăde prea multătransparență

 Paradoxal

Normal 0 21

BIZAR. Ionela Bîcă , directorul coordonator al Inspecției Sociale (IS) Vâlcea, a fost ,,pusăla zid”, săptămâna trecută, de câțiva reprezentanți ai presei locale pentru că a făcut public ,,Cazul Bujoreni”. Democrata a fost acuzată, paradoxal, de prea multătransparențăinstituțioanlă, caz unic în istoria mass-media. Mai mult, jurnaliștii i-au imputat democrat-liberalei Ionela Bîcă că a refuzat săaplice sancțiuni instituțiilor care încalcă legislația din domeniu, motivând că nu are cadru legislativ în acest sens.

Directorul IS Vâlcea, Ionela Bîcă , este acuzatăde presa locală, pe de-o parte că nu-și face datoria la locul de muncă , iar pe de alta că face exces de zel atât în organizarea acțiunilor de control, cât și în ceea ce privește transparența instituțională.

De altfel, nici chiar ministrul secretar de stat Viorel Fifor nu a priceput de ce inspectorii sociali nu i-au „altoit” la buzunare pe cei care au fost prinși că nu respectălegea. Reprezentantului Ministerului de Interne i-au trebuit 30 de minute săpriceapăcă Guvernul Tăriceanu a înființat inspecțiile, dar a uitat săle ofere și un cadru legislativ pentru funcționarea lor, pe toate cele trei atribuții: consiliere, evaluare și control.

Astfel, Inspecțiile pot efectua controale, dar nu pot da sancțiuni. ,,Facem precizarea că nicio altăinstituție actualănu are atribuții de control în ceea ce privește activitatea instituțiilor sociale, prestații sociale sau servicii sociale. Într-adevăr, nu au fost abrogate anumite articole care prevedeau controlul pe anumite servicii sociale, spre exemplu pe Legea 416/2001, controlul pe ajutor social se face de că tre Direcția Muncii și Prestații Sociale, doar în județul Olt, dar nu și la Vâlcea. Legea 448 / 2006 spune că acțiunile de control și sancțiunile se dau de că tre reprezentanții Autorității Naționale a Persoanelor cu Handicap. Când s-a înființat Inspecția Socială, pe Ordonanța 130/ 2006, s-a spus că preia funcțiile de control ale DMPF, ANPH și ANPDC (direcțiile pentru protecția copilului), dar nu și funcția de aplicare a sancțiunilor. Din cauza unui gol de legislație, Inspecția are drept de control, dar nu și de aplicare a sancțiunilor, am atras atenția asupra acestui lucru de nenumărate ori, fără niciun rezultat însă . O altăanomalie constă în faptul că nu am putut angaja niciun jurist, la câte rapoarte de inspecție se fac nu are cine să măreprezinte în instanțăîn cazul unui proces”, a spus Bîcă .

Proiect mort din fașă

Inspecția a fost înființatăîn 2007 la cerințele UE, După modelul francez și desființatăîn martie, aprilie 2009, la nici doi ani de existență, timp în care inspectorii nu au putut săfacă decât activitatea de consiliere, evaluare și control dar nu și de aplicare a sancțiunilor. ,,Am făcut nenumărate adrese că tre București, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, s-au făcut propuneri pentru corectarea inadvertențelor din actele normative, am cerut suplimentarea personalului, acum nu mai e cazul săcerem din nou, pentru că vom fi ,,înghițiți” de ITM. La nivel național, Inspecția Socialăși început activitatea cu 700 de angajați, în final a funcționat doar cu 270 în ideea că posturile vor fi suplimentate anul următor cu încă 300, dar nu s-a mai făcut nici până azi, acum am auzit că După trecerea în subordinea ITM, numărul personalului va fi redus din nou”, a afirmat Ionela Bîcă .

Inspecția Socială, spinul din ,,coasta” primarilor

Chiar dacă directorul coordonator al Inspecției Sociale Vâlcea refuzăsăspunăadevăratul motiv care a stat la baza desființării acestei instituții, explicația este una simplă: clasa politică , primarii în special, nu are nevoie, într-o perioadă de criză, de un organism creat special pentru sancționarea primăriilor care împart ajutoarele sociale în funcție de interesele personale sau de partid. Plus că mare parte dintre cei disponibilizați ajung, inevitabil, pe listele asistaților sociali. ,,Păstrarea instituției de sine stătătoare, întărirea capacității instituționale reprezintăobiectivul principal în strategia Inspecției Sociale care a fost elaboratăîn baza strategiei naționale în domeniul asistenței sociale. Dacă s-ar merge pe această variantă, atunci ar putea fi stopate toate încă lcă rile, toate nerespectările normativelor legale din domeniul asistenței sociale. Trecerea ei în subordinea ITM, instituție care are cu totul alt domeniu de activitate, nu va duce decât la minimalizarea rolului și misiunii acestei instituții și la o lipsăa eficacității activității ei. Prin desființarea acesteia, vom face un pas în spate, pentru că nu vom putea stopa risipa banului public care se alocă pe toate prestațiile și serviciile sociale și a serviciilor de asistență socială. Ministerul Muncii a alocat 65 de mii de miliarde lei, bani publici, pentru aceste servicii, o sumăfoarte mare care implică și o răspundere pe măsură. Este o risipăimensăîn condițiile actualei crize financiare care a avut ca prim impact creșterea numărului asistaților sociali dar și a celor cu handicap. Dacă nu vom stopa scurgerea banilor că tre falșii asistați, statul va fi obligat săgăsească soluții pentru plata acestor ajutoare. Ori, Inspecția Socialăpentru acest scop a fost creată, iar acum, la doar doi ani de la înființarea ei, statul decide minimalizarea rolului acestei instituții din motive bine cunoscute”, a mai spus Ionela Bîcă .

Transformatăîn nimic

Mult trâmbițatul organism de control va ajunge în final un birou în cadrul ITM, cu un personal insuficient și destul de prost plătit, adică numai bun de tras pe linie moartă. ,,Când s-au făcut discuțiile cu fiecare ministru în parte, pentru reducerea numărului agențiilor, s-a discutat și despre desființarea celor două și crearea unei instituții noi sub denumirea de Inspecția Socialăși de Muncă , care săpreia atribuțiile ambelor instituții. La doar o lună de zile, s-a revenit asupra acestei decizii și în proiectul legislativ a apărut că Inspecția Muncii va prelua prin comasarea prin absorbție Inspecția Socială. Același act legislativ propune reducerea numărului personalului din cadrul Inspecției, minimalizându-se astfel și mai mult rolul Inspecției. Personal, nu mai înțeleg nimic. Proiectul respectiv vine, După ce la propunerea noastră, a directorilor coordonatori, Inspecția București a făcut un proiect legislativ, care a și fost depus la Camera Deputaților, pentru desființarea regionalelor și înființarea inspecțiilor județene și rezolvarea inadvertențelor legislative în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor, pentru că noi nu avem norme legislative pentru aplicarea lor. În final ne-am trezit cu o hotărâre de desființare a unui organism înființat la cererea expresăa UE”, a menționat femeia.

I-a supărat că nu ascunde informații

Directorul coordonator al Inspecției Sociale a fost acuzată de o parte a mass-media localăde exces de zel în cazul Bujoreni, localitate care a înregistrat un număr record de handicapați. Atacul, nejustificat, a luat-o prin surprindere pe Ionela Bîcă , care nu și-a imaginat niciodată că ar putea fi sancționatăde presăpentru transparență, „sport” foarte puțin practicat de ceilalți directori. ,,Mediatizarea instituției este un obiectiv specific, avem inclus acest obiectiv în indicatorii noștri de activitate. Accesul la informare, mai ales în cazurile mediatizate foarte mult, cum a fost cazul Bujoreni, era mai mult decât necesar. Faptul că un director tânăr, în loc săstea pe scaun și săse mulțumească cu salariu de director a luat atitudine și s-a implicat, a format chiar o echipăde inspecție mixtă, tocmai pentru a asigura obiectivitatea controlului, deoarece echipa a fost formatădin inspectori din Craiova, Slatina și București, a fost taxat pentru că a furnizat rezultatul controlului. Informațiile din rapoartele inspectorilor au fost prezentate atât la nivelul mass-media, cât și la nivelul Prefecturii Vâlcea, de obicei le postăm și pe site-ul instituției. Observ că faptul că am asigurat transparența instituționalăeste catalogat ca reclamă. Reacția mi s-a părut cel puțin ciudatăîn condițiile în care instituțiile statului sunt obligate prin lege săpunăla dispoziția cetățenilor și presei informațiile de interes public”, a conchis Bîcă .