Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ion Cîlea, nemulțumit că împărțirea banilor în județ este făcutăde Gheorghe Gogârnoiu

DEZASTRU. Președintele Consiliului Județean Vâlcea considerăcă el este cel mai îndreptățit săîmpartăbugetul județului Vâlcea și nu directorul Direcției Finanțelor Publice Vâlcea, Gheorghe Gogârnoiu. Asta pentru că , susține Cîlea, el a fost ales prin votul a mii de oameni, iar Gheorghe Gogârnoiu este un director numit politic. Mai mult decât atât, mai marele județului spune că știe cu ce probleme se confruntă primarii localităților vâlcene și știe și ce sume trebuie alocate fiecă rei comune în parte

Criza Financiară , fără precedent în ultimii 19 ani, prin care țara noastrătrece în acest moment, i-a dus la disperare pe mai marii județului nostru. Trezoreria statului este în acest moment goală, iar primăriile și administrațiile locale sunt pur și simplu în faliment. Dintr-un colț în altul al județului, primarii cautăsoluții disperate pentru a face rost de bani de salarii. Eforturile lor sunt în van, însă . La ora actuală, nu mai puțin de 39 de autorități publice locale din Vâlcea sunt la un pas de a pune lacă tul pe primării. Printre acestea se numără: Racovița, Câineni, Budești, Grădiștea, Boișoara, Titești, Brezoi, Muereasca, Milcoiu, Mitrofani, Nicolae Bălcescu, Galicea, Olanu, Dragoești, Stoilești, Glăvile, Pesceana, Șirineasa, Dănicei, Alunu, Tetoiu, Roșiile, Sinești, Diculești, Făurești, Horezu, Păușești Otăsău, Lăcusteni, Orlești, Măldărești, Măciuca, Mihăești, Mateești, Berbești, Berislăvești, Sutești, Pietrari, Sălătrucel și Stănești.

Primarii din sud, nemulțumiți că nu mai au fonduri

Zilele trecute, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, a organizat una dintre obișnuitele sale audiențe în teritoriu, însă , de data aceasta, a ales săse întâlnească cu cetățenii în comuna Scundu. Acolo s-au adunat primari și cetățeni și din localitățile Orlești, Prundeni și Pesceana. Principalele probleme ridicate de primari au fost lipsa fondurilor financiare, plângându-se că salariații lor nu au mai primit bani de două luni de zile. „Avem o situație gravăla primărie pentru că angajații nu și-au primit banii de mai bine de două luni și nici nu se întrevede vreo soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Nu se mai poate continua în felul acesta. Sunt și ei oameni, au copii, au rate la bănci și mai trebuie săși mănânce. Mi-e rușine sămai dau ochii cu ei” – a spus primarul localității Orlești, Constantin Cârstina. Nici în comuna Pesceana situația nu este mai bună, primarul localității Ion Dobre susținând că are sate unde nu poate colecta niciun leu din taxe și impozite. De asemenea, un alt primar care și-a spus păsurile președintelui Consiliului Județean Vâlcea a fost cel al localității Prundeni, Horia Horăscu. Acesta spune că nu mai poate face Față datoriilor, deoarece are foarte mulți angajați. La ora actuală, primăria Prundeni are peste 150 de salariați, asta și datorităînființării cu fonduri europene a două centre sociale în comună, centre care trebuie susținute financiar tot de administrația locală. „Am început săfac proiecte pentru fonduri europene care săaducă și bani în comunăpentru că așa mi-ați cerut domnule președinte. Numai că , din câte știți, în urmăcu câțiva ani am făcut două centre în localitate, iar salariații lor sunt plătiți tot de că tre primărie. Având în vedere, însă , că nu a fost nicio rectificare de buget, a trebuit săle dau salariile din fonduri europene. Dar, acum, trebuie săacopăr acele cheltuieli pentru că știți foarte bine că nu poți folosi fonduri structurale în alte scopuri. Văspun sincer că nu am avut de ales” – a spus Horia Horăscu, primarul localității Prundeni.

Cîlea vrea ca el săîmpartăbanii la primării

Președintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea, le-a mărturisit primarilor că se simte neputincios, susținând că dacă nu se vor lua urgent măsuri, întreaga administrație localăva intra în colaps. Mai mult decât atât, mai marele județului și-a arătat nemulțumirea în ceea ce privește faptul că bugetul județului este împărțit localităților de Direcția Finanțelor Vâlcea și nu de Consiliul Județean. Acesta considerăcă ar fi mult mai îndreptățit decât directorul Finanțelor, Gheorghe Gogârnoiu, săîmpartăacești bani. Asta pentru că , susține Cîlea, el a fost ales prin votul a mii de vâlceni care i-au acordat încredere, iar Gheorghe Gogârnoiu este un director numit politic. „În momentul actual și eu sufăr și mă gândesc zi și noapte că majoritatea primăriilor nu mai au bani de salarii. Sunt sute de vâlceni care lucreazăîn administrația localăși sincer săfiu mi-e și rușine sădau ochii cu ei pentru că nu am ce săle spun. Resursele financiare ale bugetului pe anul 2009 au fost foarte mici. Și aici mărefer la sumele de echilibrare care se calculeazăla nivel de 22% din taxa pe valoare adăugată. Aceste resurse financiare nu sunt repartizate de Cîlea sau de directorul Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean așa cum cred foarte mulți oameni. Ele sunt repartizate de directorul general al Finanțelor Publice Vâlcea, un lucru cu care eu nu am fost de acord niciodată. Deși este un director numit, și aici vom face o schimbare fundamentalăîn Legea 273/2006, el are mai multăcompetențăsăîmpartăbanii județului decât președintele ales al Consiliului Județean Vâlcea. Din punctul meu de vedere, această concepție este greșită. Este adevărat, însă , că banii se împart După o formulăde calcul ce cuprinde niște elemente: populație, suprafața din extravilan a fiecă rei localități în parte și capacitate Financiară . Nici directorul de la Finanțe nu se poate abate de la această formulă, pentru că dacă ar face-o l-aș contesta eu imediat. Oricum părerea mea este că această formulăeste una idioatăși am spus-o de nenumărate ori că trebuie urgent modificată” – a declarat președintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea.

Claudia Stanciu