Acasă Arhiva 2 Dreptul drept la replică

Dreptul drept la replică

De curând, am primit pe adresa electronică a bisăptămânalului nostru, un drept la replică , lung cât o zi de post, aparținând judecă toarei Mariana Vârgă. Ea s-a simțit mai mult decât lezatăde apariția articolului, „O viațăde chin pentru un acoperiș deasupra capului”, semnat de Olivia Pîrvu-Cîrciu. Mariana Vârgăîși începe interminabilul drept la replică cu o prevedere a statutului jurnalistic, privind deontologia, al că rui sens, în acest caz, nu-l înțelegem. Mai mult decât atât, judecă toarea jignește semnatara articolului al că rei statut de ziarist îl pune în ghilimele, dovedind că suferăde suficiențăși superficialitate. Doamnă”ziarist”! Ca urmare a articolului O VIAÎĂ DE CHIN PENTRU UN ACOPERIȘ DEASUPRA CAPULUI” publicat de dvs în ziarul „Vocea Vâlcii” din 11.12.2008, având în vedere că informațiile pe care le-ați furnizat publicului, nu corespund realității, neavând o bazăfactualăverificabilă, văsolicit prin prezenta dreptul la replică , pentru informarea corecta a publicului asupra cazului dezbătut și pentru formarea unei opinii corecte. Apreciez că orice ziarist are îndatorirea sămiliteze pentru apărarea libertății de expresie ca drept fundamental al omului și condiție obligatorie a orică rei democrații, precum și pentru păstrarea standardelor jurnalistice, prin dezvoltarea unui mediu echilibrat, onest și responsabil în mass-media, în scopul protecției demnității umane și a dreptului la propria imagine”, spune magistratul în dreptul său la replică . Trecând peste alăturarea prolixăde cuvinte pe care o face semnatarul dreptului la replică , transformat peste noapte, paradoxal, în lupul moralist, trebuie menționate o serie de aspecte pe care judecă toarea fie omite săle prezinte, fie procedeazăastfel în mod deliberat. În primul rând, în ziua apariției articolului care a necă jit-o atât de profund pe Mariana Vârgă, semnatara articolului, cu statut incert din punctul său de vedere, am încercat săo contactăm telefonic pe ambele numere de telefon, însă acestea erau închise. Atunci, doamnăjudecă tor, cum vi s-a încă lcat dreptul de a prezenta, liber, opiniile cu privire la acest caz? Ceea ce susțineți are iz de neadevăr, iar obstinația cu care vădisculpați văîncadrează, pe undeva, în categoria celor despre care se spune că se scuzăacuzându-se. Mergând mai departe, magistratul spune:” Ați afirmat în articolul dvs. denigrator că am profitat de drama celor doi soți, care „în acest moment, deși au dreptatea în buzunar, dorm în continuare pe unde apucă , trăind o viațăde câine”. Văaduc la cunoștințăfaptul că cei doi soți nu au „dreptatea în buzunar” așa cum ați afirmat fără temei și fără săfaceți o minimăverificare, deoarece Decizia 1102/2004 a Curții de Apel Pitești de care faceți vorbire, A FOST DESFIINÎATĂ DE INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTIÎIE în recurs, prin Decizia nr. 2390 din 24 martie 2005 -Dosar nr. 11322/2004. Instanța supremăa statuat că actul de adjudecare este legal, că nu exista interdicție de cumpărare pentru judecă tori (pentru dvs. este greu de înțeles acest lucru!), mai ales în condițiile în care Croitoru a primit prețul apartamentului!!! Doamna Croitoru a dorit să rămână și cu banii și cu apartamentul. Știți cum se numește asta?… Drept urmare, dânsa nu are nici un titlu de executat, așa cum afirmați cu rea credință. Faptul că în prezent nu are o locuințăproprietate personalănu este decât vina ei, în condițiile în care a primit banii pe apartament și avea posibilitatea să-și achiziționeze o locuințăcu banii încasați din vânzarea apartamentului. Dumneavoastrăaveți obligația legalăsăfiți imparțiali, săinformați corect publicul cu privire la subiectul abordat, cu respectarea dreptului la propria imagine. Prin modul în care ați prezentat articolul și prin afirmațiile acuzatoare nedovedite, ați încă lcat prevederile referitoare la corecta informare a publicului și ați comis un grav abuz”.

Mariana Vârgăinsultăjurnaliștii

Ca atare, judecă toarea nu neagăcă a achiziționat la un preț mult mai mic decât cel practicat pe piața imobiliară, apartamentul soților Croitoru. Cât despre faptul că Mariana Vârgăavea posibilitatea legalăsăcumpere imobilul, judecă toarea se aflăîn eroare. Nu este deloc adevărat că redactorul care a scris despre acest caz nu a „făcut minime verifică ri”, așa cum pretinde magistratul (care face afirmații periculoase și nefondate, ca săfolosim un termen care-i place tare mult judecă toarei Vârgă). Prin urmare, ziaristul a consultat Codul Civil, ale că rui texte de lege ne îndoim că magistratul le-ar putea vreodatăpune la îndoială, care spune negru pe alb la articolul 1309: „judecă torii și supleanții, membrii ministerului public și avocații nu se pot face cesionari de drepturi litigioase, care sunt de competența tribunalului județean în a că rui razăteritorialăîși exercităfuncțiunile lor sub pedeapsa de nulitate speze și daune -interese”, iar cum bine se știe, imobilul se afla la momentul adjudecă rii sale de Mariana Vârgăîn litigiu care nu s-a terminat nici până în ziua de astăzi. Mai mult decât atât, judecă toarea include la dreptul la replică și o decizie a instanței de judecatădin 25 martie 2005, în care, susține ea, aceasta îi este favorabilă. Menționăm, însă , că decizia nu este definitivă, așa că aspectele prezentate aici pot suferi de principiul relativității. Desigur, atâta timp cât avem de-a face cu probleme juridice, putem încropi discuții interminabile. însă , din spatele cuvintelor, cu așternute cu iz justițiar de judecă toarea Vârgă, se naște o întrebare? Cât de moral vi se pare ca magistratul săcumpere, la un preț de nimic practic, apartamentul unor oameni cu stare materialăprecară? Nu e deloc prea mult săsusținem că magistratul a profitat de ocazie, agreând ideea de a intra în posesia unui apartament pe care-l putea cumpăra, la licitație, așa cum spuneam și în rândurile de mai sus, la un preț modic. Cât despre afirmația făcutăpotrivit că reia jurnalistei care a scris articolul i-ar fi foarte greu săînțeleagăanumite aspecte juridice ale cazului prezentat, dorim să-i spunem magistratului că face declarații periculos de insultătoare și denigratoare, care nu au ce că uta în vocabularul unei judecă toare. însă , După cum bine știți, doamnăVârgăpână și proștii pot descoperi adevărul din când în când. În finalul dreptului la replică , Mariana Vârgăsusține că Valentina Croitoru, cea despre care ziarul nostru a scris că a rămas pe drumuri După ce și-a pierdut casa, a fost condamnatăpentru trafic de persoane. Irelevant în acest caz. În articolul apărut în paginile ziarului nostru, obiectul discuției făcea referire la faptul că judecă toarea nu avea dreptul legal și nici moral săcumpere, la licitație, apartamentul soților Croitoru. Din lipsăde spațiu nu putem publica sentința penalăce o inculpăpe Valentina Croitoru, însă ea poate fi citităpe site-ul nostru, la secțiunea comentarii, acolo unde Mariana Vârgă, a publicat un ante-drept la replică .

 

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.