Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Antihristul pecetluiește lumea

La începutul acestui an viața societății românești a fost tulburatăde știrea introducerii actelor de identitate biometrice. Acestea diferăde actele de identitate de până acum prin încorporarea unui cip electronic de tip RFID – dispozitiv de identificare prin unde radio – care conține informații personale, între care imaginea facialăși amprentele. Cipul devine astfel elementul esențial de identificare a fiecă rei persoane. Hotărârea de Guvern poartănumărul 1566/2008 și a fost semnatăși contrasemnatăde ministrul de Interne din 15.12.2008, Cristian David și de prim ministrul României de la acea dată, că lin Popescu Tăriceanu. Tema pașapoartelor biometrice a ajuns și pe masa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.Subiectul, intens mediatizat în mediul bisericesc a condus la contestarea virulentăa introducerii lor, pe motiv că acesta ar reprezenta o unealtăa diavolului.

Într-un memoriu înaintat Sinodului, se spune: „Cercetând informațiile tehnice despre acest tip de acte, gândul nostru se îndreaptăimediat că tre descoperirea din Apocalipsăprivind pecetluirea tuturor oamenilor, în vremea sfârșitului lumii, pe mâna dreaptăși frunte cu ceva fără de care nu se va putea cumpăra și nu se va putea vinde, dar care va constitui semnul Antihristului și lepădarea de Hristos (Apocalipsa 13, 16-18). În zilele noastre se cunosc deja cazuri de persoane că rora li s-au implantat cipuri pe mâna dreaptădin motive de securitate, medicale sau economice. Pe baza învățăturii Bisericii înțelegem două aspecte. Mai întâi faptul că primirea actelor în forma actualănu reprezintăpecetluirea finală. Al doilea este conștiința că primirea lor este unul din ultimii pași înaintea pecetluirii finale și că această primire are drept consecințăintrarea pe un drum al că rui capăt este acceptarea pecetluirii pe mânăși frunte și apostazia. Dacă primim acum pașapoarte și carnete de conducere cu cipuri, vom primi începând cu 1 ianuarie 2011 (conform OGU 184/2008) și că rțile de identitate cu cip. Peste câțiva ani vom accepta fără probleme de conștiințăîmbogățirea cipurilor cu noi informații, care ne vor ușura legătura cu diverse instituții medicale, informaționale, comerciale; apoi ne va părea firească unificarea lor într-unul singur, care săîncorporeze și că rțile de credit. Peste alți câțiva ani se va spune că , pentru a preveni pierderea și furtul, este mai eficientăimplantarea cipului în trupul omului. Va mai trece încă o perioadă și se va ajunge la concluzia că , pentru buna funcționare a societății, este strict necesar ca toți oamenii săaibăimplantate aceste cipuri pe frunte și pe mâna dreaptă. Ce vom face atunci?”. La Revoluție, ni s-a spus că libertatea pentru care s-a murit în decembrie ’89 va fi garantatăpe deplin odatăcu integrarea în structurile euro-atlantice. Ori prin legea actelor biometrice și prin cea privind corespondența electronică și convorbirile telefonice, tocmai libertatea ne este afectată. Prin amprentarea tuturor cetățenilor cu toții suntem considerați suspecți de activitate infracțională. Întregul sistem de supraveghere electronică reprezintăo invadare a vieții private într-o măsurănemaiîntâlnităpână acum în istorie. După 20 de ani în care ne-am luptat pentru a aduce la luminădosarele Securității în care eram încă tușați fără voia și știința noastră, noile acte de identitate biometrice deschid drumul pentru inițierea unor noi dosare mult mai detaliate. Apărarea libertății este o problemăde demnitate și de existențănaționalăși individuală. Noile legi reprezintăînceputul unui proces de restrângere a libertăților individuale și de intruziune în viața privatăși contravin art. 8 și 10 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la libertatea de conștiințăși articolelor 23, 25, 26, 27, 29 și 31 din Constituția României privind garantarea libertăților și drepturilor cetățenilor. Săfim conștienți că pierderea libertății ne va afecta pe toți, indiferent de poziția pe care o avem în ierarhia socială!