Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

25 de firme vâlcene au creat un prejudiciu bugetului de 13 milioane USD

” Anul trecut,

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Vâlcea au încheiat în cursul anului trecut circa 2.800 de acte de control, ca urmare a verifică rii: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidențierea în cuantumurile și la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale Față de bugetul general consolidat; realității și legalității sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugatăcu opțiune de rambursare. Veniturile stabilite suplimentar de Finanțele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, s-au ridicat la peste 700 miliarde lei vechi, în structura: 472 miliarde lei vechi – diferențe de impozite, taxe, contribuții și fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidența contabilă; 221 miliarde lei vechi – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; și 13 miliarde lei vechi – amenzi contravenționale și confiscă ri. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumătotalăde 321 miliarde lei vechi (circa 13 milioane USD), DGFP Vâlcea a înaintat 25 de cazuri instituțiilor abilitate pentru continuarea și definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate și a gradului de participare a acestora la infracțiunile constatate. În anul 2007, Direcția Generalăa Finanțelor Publice a Județului Vâlcea, prin structurile sale cu atribuții de control din subordine, a urmărit îndeplinirea în bune condiții și la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor – Agenția Naționalăde Administrare Fiscală, principalele ținte vizând: creșterea gradului de conformare voluntarăa operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat și reducerea arieratelor; reducerea și sancționarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale și contabile.

Andrei Bacalu