Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Râmnicului are nevoie de inspectori la Evidenţa Persoanelor

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
– inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Evidenţa Persoanelor – Direcţia de Evidenţă a Persoanelor;
– inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Stare Civilă – Direcţia de Evidenţă a Persoanelor.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 22 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:
I. Pentru ocuparea funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Evidenţa Persoanelor – Direcţia de Evidenţă a Persoanelor: • Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată; • Condiţii de vechime: minim 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
II. Pentru ocuparea funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Stare Civilă – Direcţia de Evidenţă a Persoanelor: • Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată; • Condiţii de vechime: minim 9 (nouă) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, de pe site-ul www.primariavl.ro şi la numărul de telefon: 0250/736.080.