Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CCR: Articol din Codul de Procedură penală, NECONSTITUȚIONAL

Judecătorul de cameră preliminară nu mai poate deschide urmărirea penală în absența procurorului și a suspectului sau a inculpatului, au decis în data de 23 iunie a.c. magistrații Curții Constituționale, care a admis excepția de neconstituționalitate.

În analiza Curții Constituționale a fost luat articolul 335 alineatul 4, din Codul de Procedură Penală, care prevede următoarele: ”Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă”.

Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate, hotărând că prevederile art.335 alin.(4) din Codul de Procedură Penală sunt neconstituţionale cu privire la soluţia legislativă conform căreia judecătorul de cameră preliminară hotărăşte „fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului”.

Decizia este definitivă și ea va fi transmisă către Senat, Camera Deputaților, Guvern, dar și Avocatul Poporului.