Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI: “Biserica Ortodoxă şi Armata României. Tradiţiile conlucrării”

Sâmbătă şi duminică, 27-28 iunie, Arhiepiscopia Râmnicului și Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Centrul de cercetare a conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” vă invită la Simpozionul științific „Biserica Ortodoxă și Armata României – Tradițiile conlucrării”, aflat la cea de-a patra ediție.

În deschidere, sâmbătă (27 iunie), de la ora 11.00, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, vor rosti scurte alocuțiuni Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; prof. univ. dr. Ioan Scurtu, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din Romania; Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului; prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știința din Romania; lect. univ. dr. Florian Bichir, membru al Colegiului CNSAS; comandor dr. Marian Moșneagu, șeful Serviciului Istoric al Armatei.

De la ora 11.30 vor avea loc diverse comunicări științifice susţinute de prof. dr. Vasile Mărculeţ (Organizare ecleziastică de rit răsăritean în regiunile extracarpatice în prima jumătate a secolului al XIII-lea); maica stareţă stavroforă Emanuela Oprea și maica Tecla Fuioagă (Pagini din istoria Mănăstirii Dintr-un Lemn (II): Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, puterea transfiguratoare); drd. Gabriel Pătraşcu (Biserica militară „Mihai Vodă”); Dumitru Manolache (Misterioasa curte brâncovenească de la Obileşti); prof. Cornelia Ghinea (Bisericile militare din Oradea în perioada interbelică. Contribuţia ofiţerilor la revigorarea vieţii religioase); prof. univ. dr. Valentin Ciorbea (Mitropolia Olteniei: Primul an de istorie (21 decembrie 1939 – 21 decembrie 1940) într-un memoriu al Î.P.S. Nifon Criveanu); dr. Marian Nencescu (Bisericile oropsite ale Transnistriei); prof. univ. dr. Ion Giurcă (Biserica şi Armata, loc şi rol în realizarea Unirii principatelor în anul 1859); preot lect. univ. dr. Sergiu-Grigore Popescu (Aspecte privind contribuţia Bisericii din Oltenia la Războiul de Independenţă. Sprijinul pentru spitalele înfiinţate în timpul campaniei din 1877-1878 în dreapta Oltului); PS Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului (Arhiepiscopia Iaşilor: Aspecte din Primul Război Mondial (1916-1918); comandor (r) prof. dr. Aurel Pentelescu (Câteva erori în cercetarea istoriografică privind episcopia Armatei Române din anii 1921-1948); comandor (r) prof. dr. Aurel Pentelescu și Ionuţ-Constantin Petcu (Pr. icon. stavrofor Constantin Nazarie (1865-1926), şeful serviciului religios al Armatei Române în Războiul pentru Întregirea Neamului); lect. univ. dr. Florian Bichir (Viaţa neromanţată a primului mitropolit stilist, Galaction Cordun); comandor dr. Marian Moşneagu (Un păstor de suflete. Preotul locotenent-colonel Ilie Deleanu); dr. Lucian Dindirică (Filă de istorie eclesiastică românească: mitropolitul Nifon Criveanu); dr. Alin Spânu (Generalul Paul Teodorescu în jurnalul lui Victor Slăvescu: 1937); Felicia Țucă și dr. Cornel Țucă („Rrăsplată” pentru un erou: contraamiralul Pompiliu-Ion-Horia Macellariu); pr. Constantin Olariu (Prigoana comunistă împotriva contraamiralului Horia Macellariu); dr. Luminiţa Giurgiu (Căpitanul-preot Nicolae Murea, confesorul Garnizoanei Chişinău); dr. Teodora Giurgiu (Locotenent-colonelul preot Petre Chirea, confesorul Garnizoanei Turnu Măgurele); maior dr. Milyan Milkič (Preoţii în misiunile militare ale Guvernului sârb: 1916-1920); asist. univ. dr. protosinghel Maxim Vlad (Martiriul creştin, cu o privire specială asupra soldaţilor martiri din primele secole creştine); drd. Ionela Zaharia (Clerul militar român din Austro-Ungaria: 1914-1918); preot dr. Laurenţiu Rădoi (Chipuri de preoţi vâlceni în Primul Război Mondial: 1916-1918); colonel (r) Remus Macovei (Eroii germani din localitatea Mihail Kogălniceanu jertfiţi în Armata Română pe timpul Primului Război Mondial); prof. univ. dr. Petre Țurlea (Transilvania de Nord-Est sub teroare maghiară. Documente noi).

La Mânăstirea Dintr-un Lemn, duminică, 28 iunie, va avea loc Ședința Consiliului științific si al Colegiului de redacție al revistei „Misiunea”. Cu această ocazie se va putea vizita ansamblul monahal și se va participa la Sfânta liturghie şi la Slujba de pomenire a generalului Paul Teodorescu.