Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: blogdeinstalatii.ro

Atenţie râmniceni! CET-ul va începe încărcarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică

Foto: blogdeinstalatii.roCET Govora ne transmite printr-un comunicat de presă că, pentru pregătirea reţelei de termoficare în noul sezon de încălzire 2016-2017, se va proceda la încărcarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică, începând cu data de 15 septembrie 2016.

De asemenea, roagă toţi râmnicenii să ia măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la instalaţiile interioare, pentru a evita incidentele (inundaţii în apartamente) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Astfel, Asociaţiile de Proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie să se asigure că instalaţiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcţionare şi că lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate.

De asemenea, CET Govora reaminteşte că, potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, publicată în Monitorul Oficial nr. 651/27.07.2006, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire, prin urmare începând cu data de 15 septembrie 2016 nu se mai avizează cereri de intenţie privind deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 325/ 2006.