Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

9 primării din judeţ au probleme cu gunoaiele

MĂSURI. La nivelul Prefecturii a fost constituită o comisie mixtă pentru verificarea măsurilor de gospodărire şi salubrizare întreprinse de administrațiile publice locale legate de colectarea deșeurilor din materiale plastice şi plutitori, din zona barajelor amenajate pe râurile Olt și Lotru.

Astfel, în perioada 16 mai 2012 – 14 septembrie 2012, comisia a verificat starea generală de salubrizare a zonelor aflate în domeniul public al localităţilor, căile de comunicaţii şi staţiile mijloacelor de transport, poduri, podeţe şi perimetrele adiacente acestora, albia majoră, zona de protecţie a cursurilor de apă cadastrate, văile torenţiale precum şi zona barajelor amenajate pe râurile Olt și Lotru. „Acţiunea de control s-a desfăşurat mai întâi în zonele cu potenţial turistic deosebit (partea de nord a judeţului, cu Valea Oltului şi Valea Lotrului), de-a lungul traseelor monahale, ulterior verificându-se și celelalte localități, în special cele străbătute de cursuri de apă, avându-se în vedere asigurarea secțiunii de scurgere. Verificările au fost efectuate în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, iar acolo unde au fost identificate abandonări necontrolate de deşeuri, pentru a fi folosite ca mijloace de probă,  au fost efectuate fotografii în condiţii de luminozitate naturală”, ne informează prefectura. Au fost verificate 14 localități:  Bujoreni, Dăești, Călimănești, Racovița, Cîineni, Milcoiu, Golești, Budești, Malaia, Voineasa, Frîncești, Băbeni, Mihăești și Băile Govora), iar în urma controalelor au fost aplicate nouă sancţiuni contravenţionale sub formă de avertisment.

RAUL POP