Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VESTE BUNĂ pentru vânători. LIBER LA MISTREŢI!

Prin ordin de ministru, cota de vânătoare la mistreţi se suplimentează cu aproximativ 1100 de mistreţi. Termenul.de vânătoare este de trei luni.

S-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul 827 al ministrului apelor şi pădurilor, Ioan Deneş, privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane.

Prezentul Ordin are ca obiect stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane prin aprobarea unei cote suplimentare de intervenție la specie mistreți prevăzute în anexă.

Cota de intervenție este suplimentară cotei de recoltă la specia mistreți aprobată prin Ordinul nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specii de faună de interes cinegetic.

Cotele de intervenție pentru specia mistreți se realizează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane prin metodele de vânătoare prevăzute de Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 353/2008.