Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA: Pachete cu produse de igienă și pachete cu alimente pentru persoanele defavorizate

Instituția Prefectului –Județul Vâlcea informează că luna viitoare va începe distribuirea în județ a pachetelor cu produse de igienă și cu produse alimentare, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2019-2021, program derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

În vederea desfășurării în bune condiții a acestui program, prin Ordinul nr. 51/19.01.2021 al prefectului Sebastian Fârtat, au fost reorganizate grupurile de lucru de la nivelul unităților administrativ teritoriale, cu specialiști din cadrul Instituției Prefectului -Județul Vâlcea, primăriilor, Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, care vor coordona distribuirea acestor pachete.

Județul Vâlcea are alocate 22.569 de pachete cu produse de igienă și 22.569 de pachete cu produse alimentare, care vor fi livrate centrelor de distribuire de la nivelul fiecărei localități din județ astfel:
– în perioada 3-4 februarie 2021, pachetele cu produse de igienă;
– în perioada 8-11 februarie 2021, pachetele cu produse alimentare.

Distribuția acestor ajutoare către beneficiarii finali se va face cu sprijinul serviciilor de asistență socială din cadrul primăriilor, în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetelor de către destinatarii finali.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2020, beneficiarii acestui program sunt:
a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Situația temporară de vulnerabilitate se justifică de către autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale, iar acordarea pachetelor acestor categorii de persoane se realizează numai în cazul în care există stocuri de alimente și produse de igienă după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la lit. a) și b). Conform anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenjarea teritoriului și urbanismului, o așezare informală este o grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Apartenența persoanelor care locuiesc în așezările informale se stabilește prin ordin al prefectului, pe baza listelor comunicate de primar.

Pachetele cu produse de igienă conţin periuţe de dinţi (5 buc.), pastă de dinţi (300 ml), săpun lichid (500 ml), şampon pentru copii (800 ml), şampon pentru adulţi (500 ml) şi detergent de rufe (2,7 kg), iar cele cu produse alimentare conțin făină (5 kg), mălai (4 kg), paste făinoase (2 pungi a câte 400 g), ulei (4 l), zahăr (2 kg), conserve carne de vită (5 cutii a câte 300 g), conserve carne de porc (3 cutii a câte 300 g), conserve pateu de ficat de porc (5 cutii a câte 200 g), compot de fructe (2 borcane/cutii a câte 720 ml), gem de fructe (un borcan/cutie de 360 g) și gem de fructe dietetic (un borcan/cutie de 360 g).