Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA: 10 posturi de director, respectiv 3 de director adjunct de unități de învățământ de stat, scoase la concurs

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Vâlcea.

Concursul, sesiunea iunie-octombrie 2022, se organizează în baza Ordinului ministrului educației nr. 4098/23.06.2022 prin care a fost modificată Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare. Anexele 1-3 fac parte integrantă din O.M.E nr. 4098/23.06.2022 și cuprind:

 1. Model adeverință (Anexa 1);
 2. Calendarul concursului (Anexa 2);
 3. Model declarație (Anexa 3);

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 1. sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art.

149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

 1. sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 2. au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani raportată la data de 28 iunie 2022;
 3. au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației;
 4. nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera d) din legea nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
 6. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare;
 7. nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 28 iunie — 17 iulie 2022. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (l) din Metodologia aprobată prin Ordinul

M.E. nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 22 – 29 septembrie 2022.

Informațiile privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, accesând link-ul:

https://isjvl.ro/category/management/concurs-directori/concurs-directori-2022/

Atașăm lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Vâlcea.

Nr.

crt

Județul Unitatea de învățământ (denumirea lungă a unității de învățământ) Funcția vacantă Aviz cult religios (Da/Nu)
1 Vâlcea Școala Gimnazială, comuna Dăești Director Nu
2 Vâlcea Liceul Teoretic, comuna Grădiștea Director Nu
3 Vâlcea Liceul Teoretic ”Virgil Ierunca”, comuna Lădești Director Nu
4 Vâlcea Școala Gimnazială, sat Copăceni, comuna Racovița Director Nu
5 Vâlcea Colegiul Național de Informatica Matei Basarab Rm. Vâlcea Director adjunct Nu
6 Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, mun. Rm. Vâlcea Director Nu
7 Vâlcea Scoala Gimnazială Nr. 4, mun. Rm. Valcea Director adjunct Nu
8 Vâlcea Liceul Tehnologic G-ral Magheru, mun. Rm. Valcea Director adjunct Nu
9 Vâlcea Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae, mun. Rm.Vâlcea Director Da
IO Vâlcea Școala Gimnazială, comuna Roșiile Director Nu
11 Vâlcea Școala Gimnazială,comuna Scundu Director Nu
12 Vâlcea Școala Gimnazială,comuna Șusani Director Nu
13 Vâlcea Școala Gimnazială,comuna Voineasa Director Nu