Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: arhiva Vocea Valcii

În octombrie 2015, câştigul salarial mediu brut a crescut

Foto: arhiva Vocea ValciiConform datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică (INS), în luna octombrie a.c., câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.594 lei, cu 2,1% mai mare decât în luna septembrie 2015. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.871 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 38 lei (+2,1%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (4.483 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1087 lei).

În comparaţie cu luna octombrie a anului trecut, în luna octombrie anul acesta câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 9,7%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 111,5%.

Indicele câştigului salarial real a fost de 101,8% pentru luna octombrie 2015 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 141,7%, cu 2,5 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2015.

În luna octombrie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna septembrie anul acesta. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime pentru realizări deosebite), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) – cu 8,5%, respectiv cu 6,7% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice; între 3,5% şi 5,0% în cercetare-dezvoltare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), industria metalurgică, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe); între 2,0% şi 3,0% în tranzacţii imobiliare, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, extracţia cărbunelui superior şi inferior, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 25,2% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; între 10,0% şi 18,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene; între 2,0% şi 3,5% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea băuturilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+16,7%) ca urmare a aplicării OUG nr. 35/20154, în învăţământ (+3,9%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (+0,7%).