Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Concurs de admitere în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Gr. Al. Ghica” Drăgășani

În perioada februarie – martie 2021 se va desfășura concursul de admitere în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Drăgășani. Pentru această sesiune Școlii de la Drăgășani i-au fost alocate 200 de locuri, dintre care patru pentru rromi şi două pentru alte minorităţi.

Pe parcursul școlarizării, 25 de elevi vor fi selecționați de către SIE, iar 20 de către SPP, pentru a-și desfășura activitatea în cadrul acestor instituții după absolvire.
Iată pașii pe care trebuie să-i urmeze tinerii care doresc să participe la concurs:

În perioada 15 – 28 februarie completează și depun cererea-tip de înscriere la inspectoratul de jandarmi județean în raza căruia au domiciliul. Vor primi un cod unic de identificare pe care-l vor folosi pe tot parcursul concursului. Se pot înscrie doar pentru o singură școală postliceală a MAI.

Completarea dosarului de recrutare până la data de 10 martie. Retragerea documentelor din dosarul de recrutare înaintea afișării rezultatului final va fi considerată retragere din concurs!

Prezentarea la data și locul stabilite, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare, pentru a susține evaluarea psihologică, până la data de 8 martie.

Susținerea în perioada 18 – 24 martie a probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice. Candidații vor fi repartizați de către școală în unul din cele 7 centre zonale stabilite la nivel național, unde vor fi planificați în una din zilele din intervalul precizat. Pe site-ul școlii aceste informații vor fi afișate în timp real.

Pasul următor presupune parcurgerea probei de verificare a cunoștințelor și se va desfășura în data de 27 martie, la unitățile de selecție (inspectoratele de jandarmi județene) de către candidații care au promovat proba anterioară. Pentru a promova proba de verificare a cunoștințelor candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit, respectiv echivalentul notei 5, și să se califice în ordinea descrescătoare a punctajelor pe unul din cele 200 de locuri scoase la concurs, în caz de egalitate fiind aplicate criteriile de departajare stabilite prin metodologie.

În perioada 29 martie – 16 aprilie, candidații care au promovat toate celelalte probe, vor fi planificați pentru a susține examinarea medicală.

Vor fi declarați admis candidații care au fost declarați apt medical și se situează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pe unul din locurile scoase la concurs. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 17 aprilie.

Candidații care au optat pentru participarea la concursul de admitere în școlile postliceale ale MAI, cu excepția Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești, și sunt din județele Vâlcea, Olt, Gorj, Dolj, Mehedinți, vor susține proba de verificare a aptitudinilor fizice în centrul zonal Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani.

Tuturor candidaților le dorim succes!