Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CJ VÂLCEA: PRECIZĂRI cu privire la potențialul proiect Geoparc UNESCO „Oltenia de sub Munte”

Ca urmare a solicitării Asociației Kogayon de a încheia un parteneriat, în vederea realizării unui Geoparc Internațional UNESCO „Oltenia de sub munte”, la sediul Consiliului Județean Vâlcea a fost organizată o întâlnire cu reprezentanții asociației și ai celor 6 unități administrativ-teritoriale, respectiv: Băile Olănești, Horezu, Bărbătești, Costești, Stoenești, identificate de aceasta ca fiind parte din potențialul geoparc, CJ Vâlcea arătându-și disponibilitatea pentru discuții pe această temă.

Inițiativa asociației, lăudabilă prin natura obiectivelor propuse, a fost apreciată, însă opinia majorității și anumite aspecte neclare din legislația în domeniu (OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice), ne-au determinat să optăm pentru a dezvolta zona montană pe varianta propusă prin Legea muntelui, de către Guvernul României.

Modalitățile de protecție și dezvoltare durabilă și incluzivă a zonei montane, prin punerea în valoare a resurselor naturale și umane, creșterea nivelului de trai, menținerea identității culturale, creșterea puterii economice la nivel local și național, în condițiile păstrării echilibrului ecologic și ale protecției mediului natural, sunt reglementate prin H.G. nr. 332/ 2019.

Pentru România, zona montană constituie un teritoriu de interes național specific, strategic, economic, social și de mediu și, de aceea, Consiliul Județean Vâlcea consideră oportun să achieseze la inițiativa statului român și la acțiunile care au în vedere dezvoltarea durabilă a zonei montane, reglementate prin Legea muntelui nr.197/2018.